• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Εκπαίδευση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (OΠΣ) ΕΣΠΑ 2014-2020

Εκπαίδευση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (OΠΣ) ΕΣΠΑ 2014-2020

ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΓΙΑ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ (Α’ & Β’ ΒΑΘΜΟΥ), ΔΕΥΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019, Ωρες 10:00-15:00 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF

Εκπαίδευση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (OΠΣ) ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η πλήρης κατανόηση του θεωρητικού πλαισίου εφαρμογής του εργαλείου και η εκπαίδευση στη χρήση του πληροφοριακού συστήματος στο οποίο καταχωρίζονται τα δεδομένα που αφορούν στα επιχειρησιακά προγράμματα που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και λοιπών ταμείων

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε υπαλλήλους και στελέχη που υπηρετούν σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ (Α & Β Βαθμού), ΔΕΥΑ, ΔΕΚΟ, Αναπτυξιακές και ευρύτερο δημόσιο τομέα και εμπλέκονται στην υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΔΕΝΑ
Νομικός ΕΚΠΑ, Χημικός Μηχανικός, MBA PMP/PMI. Πιστοποιημένη DPO. Σύμβουλος Καινοτομίας & Ανάπτυξης Επιχειρήσεων. Εισηγήτρια με μεγάλη πρακτική και διδακτική εμπειρία.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
• Σύστημα διαδικτυακής πύλης
• Περιβάλλον εργασίας εφαρμογής νέου ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020
• Καταχώρηση πρόσκλησης
• Αρχική απόφαση ένταξης πράξης
• Συμπλήρωση τεχνικού δελτίου πράξης δικαιούχου
• Επιλογή και έγκριση πράξεων / Πρόσκληση
• Επιλογή και έγκριση πράξεων / ΤΔΠ – Αίτηση Χρηματοδότησης
• Αξιολόγηση πράξεων
• Δελτίο δήλωσης δαπανών
• Αναφορές
• Δείκτες φυσικό αντικείμενο
• Καρτέλα Φορέα
• Δελτία δαπανών & εσόδων • Παρακολούθηση πράξεων
 Έλεγχοι νομιμότητας δημόσιων συμβάσεων (Προεγκρίσεις)
 Αίτημα κατανομής
 Δελτίο δήλωσης δαπανών
 Απογραφικό δελτίο συμμετεχόντων πράξεων ΕΚΤ
 Δελτίο ωρίμανσης πράξης
 Τεχνικό δελτίο υπο-έργου
 Δελτίο δήλωσης δαπανών υπο-έργου
 Προέγκριση
 Συμπλήρωση δελτίου ωρίμανσης
 Συμπλήρωση απογραφικού δελτίου πράξεων ΕΚΤ
 Συμπλήρωση ελέγχων/επιτόπιων επαληθεύσεων

Επικοινωνία/Δηλώσεις Συμμετοχής
ΛΕΚΚΟΥ ΕΥΗ 210-5222016 sales@oikonomotexniki.gr

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

    ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ (Α’ & Β’ ΒΑΘΜΟΥ), ΔΕΥΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Πέμπτη 28...

Επιπλέον σεμινάρια