ΕΛΕΓΧΟΣ-ΠΡΟΛΗΨΗ & ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ-ΠΡΟΛΗΨΗ & ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

NEO ON – LINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τρίτη 24 & Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023,
Ωρες 10:00-15:00,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 ΑΘΗΝΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ MF

ΕΛΕΓΧΟΣ-ΠΡΟΛΗΨΗ & ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ
CPE’s: 10h

• ΟΙ ΣΥΧΝΟΤΕΡΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΠΑΤΗΣ
• ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ
• ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ON-LINE  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΚΟΠΟΣ
• Η κατανόηση της συστηματικής αποτίμησης του κινδύνου της απάτης, η εξοικείωση με την αναγνώριση των ενδείξεων της απάτης στις πιο συνήθεις μορφές και τον τρόπο διερεύνησής τους, καθώς και με την προετοιμασία της ειδικής έκθεσης για την απάτη.
• Η κατανόηση του ρόλου και της ευθύνης των Εσωτερικών Ελεγκτών, καθώς και άλλων στελεχών, σύμφωνα με τα «Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή Εσωτερικού Ελέγχου».
• Η κατανόηση των βέλτιστων πολιτικών για την πρόληψη και αποτροπή της απάτης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε:
• Στελέχη και στο προσωπικό Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
• Εξωτερικούς Ελεγκτές
• Στελέχη και προσωπικό Μονάδων Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων
• Σε μέλη των Επιτροπών Ελέγχου και εν γένει μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων.
• Σε Διευθυντικά στελέχη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται καθημερινά με την παρακολούθηση των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και θέματα διαχείρισης κινδύνων.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, CIA, CFSA, CCSA, CFE
Πρώην ανώτερο τραπεζικό στέλεχος που σήμερα δραστηριοποιείται ως Σύμβουλος εσωτερικού ελέγχου & διαχείρισης κινδύνων. Έχει πλέον των 30 χρόνων εμπειρίας σε θέματα εσωτερικού ελέγχου στον τραπεζικό κλάδο και σε θυγατρικές εταιρίες τραπεζών, καθώς και εκτεταμένη επιμόρφωση σε θέματα βέλτιστων πρακτικών διενέργειας Εσωτερικού Ελέγχου, Ελέγχων Απάτης, Αξιολόγησης Κινδύνων, καθιέρωση και αξιολόγηση αποτελεσματικών Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων και Quality Assessment Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου.
Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Τραπεζική (MBA in Banking). Είναι επίσης Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής (CIA), Πιστοποιημένος Ελεγκτής του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (CFSA), Πιστοποιημένος Ελεγκτής Απάτης (CFE) και κάτοχος της Πιστοποίησης της διαδικασίας αυτo-αξιολόγησης των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου (CCSA). Είναι επίσης εγκεκριμένος αξιολογητής Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου (Accredited Valuator for the External Quality Assessment (EQA) of the Internal Audit Activity) από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA) και συνεργάτης αυτού, έχοντας διενεργήσει τα τελευταία χρόνια σημαντικό αριθμό Εξωτερικών Αξιολογήσεων Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου (EQA) σε μεγάλους οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό συνεδρίων και σεμιναρίων ως εισηγητής σε θεσμικούς, πανεπιστημιακούς και επαγγελματικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό και οι εισηγήσεις του παρακινούν τους συμμετέχοντες να εφαρμόσουν όλες τις σύγχρονες βέλτιστες πρακτικές εσωτερικού ελέγχου, τα δε σεμινάριά του, αξιολογούνται συστηματικά ως εξαιρετικά από τους συμμετέχοντες.
Διετέλεσε Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (ΙΕΕΕ) την περίοδο 2002 – 2008, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών και μέλος της ομάδας εργασίας που προετοίμασε τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΣΕΒ.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1η ΗΜΕΡΑ

• Ορισμός της απάτης
• Ο ρόλος και η ευθύνη του Εσωτερικού Ελεγκτή για την απάτη σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή Εσωτερικού Ελέγχου (Standards for the Professional Practice of Internal Audit)
• Παράγοντες της απάτης
• Εργαλεία αποτίμησης του κινδύνου της απάτης
• Είδη απάτης
• Χαρακτηριστικά των διενεργούντων την απάτη
• Συνήθεις μύθοι για την απάτη
• Ενδείξεις απάτης
• Συνήθεις μορφές απάτης (κλοπή, παραποιήσεις στοιχείων, αγορές και τιμολόγηση, μισθοδοσία, δαπάνες, αποθέματα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία, κλοπή πληροφοριών, δωροδοκία, σύγκρουση συμφερόντων, οικονομικές καταστάσεις, ξέπλυμα χρήματος, απάτη των δανειοδοτήσεων, κ.λπ.)
• Παραδείγματα κοινών τύπων εσωτερικής απάτης (ταμειακές απάτες, ψεύτικες αιτήσεις πληρωμής, απάτη των επιταγών, πλαστά σχήματα τιμολόγησης, απάτες στις προμήθειες, απάτη στις μισθοδοσίες, απάτη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, διαφθορά και δωροδοκία)

2η ΗΜΕΡΑ
• Απάτη της Ανώτατης Διοίκησης
• Ηλεκτρονική απάτη
• Μέθοδοι εντοπισμού και διερεύνησης της απάτης
• Σχεδιασμός και διαδικασία ελέγχου της απάτης
• Τεχνικές συνεντεύξεων για την απάτη
• Έκθεση Ελέγχου της απάτης, ανάλυση πραγματικού CASE STUDY από την αρχή ως το τέλος
• Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου και απάτη
• Στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης
• Ανάπτυξη μιας υγιούς ηθικής κουλτούρας
• Υγιή συστήματα εσωτερικού ελέγχου
• Πολιτικές και προγράμματα για την πρόληψη της απάτης
• Στρατηγικές για την αποτροπή της απάτης
• Πρακτικά παραδείγματα απάτης και τεχνικές αποτροπής της
• Ανάλυση αληθινών περιπτώσεων απάτης, ενδείξεις και τρόποι διερεύνησής τους

Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail sales@oikonomotexniki.gr στα τηλέφωνα: 211 0131883.

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Virtual Training

    NEO ON – LINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τρίτη 24 & Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023, Ωρες 10:00-15:00,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 ΑΘΗΝΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ MF...

Συχνές ερωτήσεις

Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail sales@oikonomotexniki.gr στα τηλέφωνα: 211 0131883.
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στον Τραπεζικό Λογαριασμό της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: 13900455943 ΙΒΑΝ: GR 4201101390000013900455943 ή ALPHA BANK IBAN: GR8501401150115002002042300 μέχρι και 3 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής.