• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Εννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων

Εννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων

 ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019, Ωρες 09:00-15:30
Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

Εννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων: Προδιακστικές προσφυγές ενώπιον της ΑΕΠΠ

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες, με τη διαδικασία άσκησης της προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., από τη στιγμή της κατάθεσής της στην ηλεκ-τρονική πλατφόρμα διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι και την έκδοση της οριστικής απόφασης από το αρμόδιο Κλιμάκιο της Αρχής. Έμφαση θα δοθεί μέσα από πλούσια νομολογιακή προσέγγιση από τη μέχρι σήμερα λειτουργία της Αρχής, σε ειδικότερα ζητήματα, όπως η φύση της προσφυγής, η φύση και ο χαρακτήρας της Αρχής, οι προϋποθέσεις άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, το αίτημα για λήψη προσωρινών μέτρων κλπ.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
.Το σεμινάριο απευθύνεται σε

  • οικονομικά και διοικητικά στελέχη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα,
  • υπεύθυνους και στελέχη νομικών τμημάτων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα,
  • μηχανικούς,

που αναλαμβάνουν ή έχουν την ευθύνη εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
• Σύσταση της αρχής και νομική της φύση
• Συγκρότηση της αρχής και κλιμάκια
• Λειτουργική ανεξαρτησία, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια
• Συνεδριάσεις και σχετική διαδικασία
• Κανονισμός λειτουργίας

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
• Ποιες διαφορές υπάγονται στις διατάξεις περί προδικαστικών προσφυγών
• Αίτημα της προσφυγής

3. Η ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ
• Έννομο συμφέρον για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής
• Προθεσμία
• Άσκηση προσφυγής και παρέμβασης
• Παράβολο
• Ανασταλτικό αποτέλεσμα
• Διαδικασία εξέτασης της προσφυγής
• Προσωρινά μέτρα
• Αποφάσεις της ΑΕΠΠ και σχετικές συνέπειες
• Η κήρυξη ακυρότητας της σύμβασης – Διαδικασία
• Πότε είναι δυνατή η μη κήρυξη της ακυρότητας
• Συνέπειες ακυρότητας σύμβασης

4. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
• Η προσβολή των αποφάσεων της ΑΕΠΠ με αίτηση αναστολής

5. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:
ΛΙΑΡΟΣΤΑΘΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Δικηγόρος LLM Δημοσίου Δικαίου με μεγάλη εμπειρία στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, στη σύνταξη τευχών δημοπράτησης και στην εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, Συντάκτρια και διαχειρίστρια του νομικού περιοδικού για τα δημόσια έργα και το περιβάλλον ΝΟ.ΔΕ.ΠΕ. (Νομολογία Δημοσίων Έργων και Περιβάλλοντος).

Επικοινωνία/Δηλώσεις Συμμετοχής
210-5222016 sales@oikonomotexniki.gr

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

  • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

     ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019, Ωρες 09:00-15:30 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF Εννομη προστασία κατά τη...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια