• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Εξυπνοι Φορολογικοί Σχεδιασμοί

Εξυπνοι Φορολογικοί Σχεδιασμοί

ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
Δευτέρα 15  Ιουλίου 2019,  Ωρες  16:00 -21:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

Εξυπνοι Φορολογικοί Σχεδιασμοί

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει τρόπους και μεθόδους που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποφυγή άσκοπων φορολογικών επιβαρύνσεων και προστίμων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Προϊστάμενους και στελέχη Λογιστηρίου επιχειρήσεων & Οργανισμών, Λογιστικά Γραφεία και ελεύθερους επαγγελματίες Λογιστές.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά :
1. Στο νέο τρόπο φορολόγησης από το Φορολογικό έτος 2019, όλων των νομικών τύπων των εταιριών και των νομικών οντοτήτων γενικότερα, καθώς και τις αντίστοιχες επιλογές μας με παραδείγματα και εφαρμογές για τις καταλληλότερες ενέργειες.
2. Στην απόκτηση συμμετοχών σε εταιρείες του εξωτερικού ή την ίδρυση θυγατρικών εταιριών στο εξωτερικό που αντιμετωπίζονται στην Ελλάδα τα διανεμόμενα κέρδη (μερίσματα) (φορολογικές ωφέλειες-κίνδυνοι).
3. Στην έννοια της μόνιμης εγκατάστασης αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα καθώς και στην έννοια της ίδρυσης υποκαταστήματος ελληνικής επιχείρησης στο εξωτερικό (διαδικασία, ωφέλειες, κίνδυνοι κλπ.) και στις φορολογικές υποχρεώσεις της εγκατάστασης αυτής στη χώρα μας.
4. Στα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται προκειμένου να αναγνωριστούν στη χώρα μας οι δαπάνες αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών από επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε μη συνεργάσιμα κράτη καθώς και σε χώρες προνομιακού φορολογικού καθεστώτος αλλά και οι δαπάνες από το εξωτερικό γενικότερα.
5. Στην απαλλαγή των ενδοομιλικών μερισμάτων, του εσωτερικού και του εξωτερικού με παραδείγματα και εφαρμογές
6. Στο νέο ποινολόγιο και τι θα πρέπει να προσέξουμε προκειμένου να μην επιβληθούν πρόστιμα στις επιχειρήσεις μας.
7. Στις ελεγχόμενες εταιρίες του εξωτερικού μετά τις τελευταίες αλλαγές στις προϋποθέσεις φορολόγησης των αδιανέμητων κερδών τους στην Ελλάδα με παραδείγματα και εφαρμογές.
8. Στην αδικαιολόγητη προσαύξηση της περιουσίας μας καθώς και στα τεκμήρια και τι θα πρέπει να προσέξουμε .
9. Στις εισροές χρηματικών πόσων προς το εσωτερικό της χώρας και στις εκροές χρηματικών ποσών προς το εξωτερικό της χώρας και τι θα πρέπει να προσέξουμε.
10. Στις επιλογές εκείνες και στους συνδυασμούς εκείνους σύμφωνα με τους οποίους δεν πληρώνονται υπέρμετρα φόροι εισοδήματος αλλά και ασφαλιστικές εισφορές.

Eπικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
Βογιατζόγλου Αριάδνη τηλ:  : 210 5284328 e-mail: vogiatzoglou@oikonomotexniki.gr

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

  • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Ευρωεκπαιδευτική ΕΠΕ
    Manager

    ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  Δευτέρα 15  Ιουλίου 2019,  Ωρες  16:00 -21:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF Εξυπνοι Φορολογικοί...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια