Επεξεργασία Κειμένου WORD – LEVEL IIΙ

Επεξεργασία Κειμένου WORD – LEVEL IIΙ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τρίτη 3, Τετάρτη 4 &   Πέμπτη 5 Μαίου 2022, Ωρες 10:00 – 13:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες εκπαίδευσης Ομίλου MF

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ –
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
MICROSOFT OFFICE
WORD 2010 – LEVEL IIΙ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ONLINE ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε, διοικητικά στελέχη όλων των διευθύνσεων, και υπαλλήλους που συντάσσουν και επεξεργάζονται δεδομένα.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΔΗΣ
Μηχανικός τηλεπικοινωνιών-αναλυτής. Κάτοχος MSc στα προηγμένα τηλεπικοινωνιακά συστήματα και δίκτυα και στην Επιστήμη των Υπολογιστών. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής από τον ΕΟΠΠΕΠ και τον ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ με διδακτική εμπειρία άνω των 15 ετών σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά προγράμματα και σε σεμινάρια στελεχών επιχειρήσεων

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

1. Πεδία
• Εισαγωγή πεδίου γενικά
• Εμφάνιση των κωδικών όλων των πεδίων ενός εγγράφου
• Ενημέρωση ενός πεδίου
• Ενημέρωση όλων των πεδίων ενός εγγράφου • Εκτύπωση εγγράφου με όλα τα πεδία ενημερωμένα
• Κλείδωμα και ξεκλείδωμα ενημερώσεων πεδίων
• Διαγραφή ενός πεδίου

2. Εικόνες – Σχήματα
• Τροποποίηση πλαισίων εικόνας
• Σχεδίαση απλού σχήματος με χρήση εργαλείων σχεδίασης
• Αλλαγή της διάταξης δύο ή περισσοτέρων σχημάτων μεταξύ τους • Αλλαγή της διάταξης ενός σχήματος σε σχέση με το κείμενο
• Ομαδοποίηση και κατάργηση ομαδοποίησης δύο ή περισσοτέρων σχημάτων
• Προσθήκη υδατογραφήματος σε έγγραφο

3. Λεζάντες
• Προσθήκη λεζάντας σε εικόνα, σχήμα ή πίνακα
• Ενημέρωση λεζάντας
• Εισαγωγή αριθμημένης λεζάντας σε εικόνα, σχήμα ή πίνακα • Αυτόματη δημιουργία λεζάντας
• Αφαίρεση λεζάντας

4. Συγχώνευση αλληλογραφίας
• Δημιουργία Κύριου Εγγράφου
• Δημιουργία Αρχείου Προέλευσης Δεδομένων ή Λίστας Παραληπτών
• Επεξεργασία Αρχείου Προέλευσης Δεδομένων ή Λίστας Παραληπτών
• Επιλογή παραληπτών που θα χρησιμοποιηθούν στη συγχώνευση, χρησιμοποιώντας διάφορα κριτήρια • Ταξινόμηση παραληπτών συγχώνευσης αλληλογραφίας
• Σύνταξη Κύριου Εγγράφου και εισαγωγή των κατάλληλων πεδίων συγχώνευσης ή πεδίων του Word
• Ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης αλληλογραφίας
• Δημιουργία άλλων τύπων εγγράφων(φακέλων, ετικετών και καταλόγων)
5. Φόρμες
• Δημιουργία Φόρμας
• Επεξεργασία Φόρμας
• Χρήση αντικειμένων Φόρμας όπως: πλαίσιο κειμένου, πλαίσιο επικύρωσης, πλαίσιο λίστας κ.λ.π. • Διαγραφή αντικειμένων Φόρμας
• Προστασία Φόρμας
• Αναίρεση της προστασίας

6. Μακροεντολές
• Δημιουργία/Καταγραφή Μακροεντολής
• Εκτέλεση Μακροεντολής
• Αντιστοίχιση Μακροεντολής σε εικονίδιο
• Μετονομασία Μακροεντολής • Επεξεργασία – Τροποποίηση Μακροεντολής
• Διαγραφή Μακροεντολής
• Αντιγραφή Μακροεντολής

7. Προστασία Εγγράφων
• Ορισμός κωδικού πρόσβασης για ανάγνωση του εγγράφου
• Κατάργηση κωδικού πρόσβασης για ανάγνωση
• Ορισμός κωδικού πρόσβασης για τροποποίηση • Κατάργηση κωδικού πρόσβασης για τροποποίηση
• Υποδείξεις για τους κωδικούς πρόσβασης

 

Eπικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail sales@oikonomotexniki.gr ή στo τηλ: – 211 0131883

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Ευρωεκπαιδευτική ΕΠΕ
    Manager

    ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τρίτη 3, Τετάρτη 4 &   Πέμπτη 5 Μαίου 2022, Ωρες 10:00 – 13:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες εκπαίδευσης Ομίλου MF...