ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΥΑ, Υ.Α., ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ Κ.ΛΠ. ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΥΑ, Υ.Α., ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ Κ.ΛΠ. ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

NEO ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τετάρτη 18 & Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023,
Ωρες 10:00-15:00,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 ΑΘΗΝΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ MF

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ
ΚΥΑ, Υ.Α., ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ Κ.ΛΠ. ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ (Ν.4782/2021)

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ON-LINE  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων έργου, η απόκτηση πολύπλευρων γνώσεων και δεξιοτήτων που άπτονται του ως άνω τομέα.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη οικονομικών φορέων, αναθετουσών αρχών, μέλη συλλογικών οργάνων και οργανισμών που εμπλέκονται στον σχεδιασμό, ανάθεση και εκτέλεση, έλεγχο δημόσιων συμβάσεων έργων και μελετών.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ ΜΙΝΑ
ΕΕΠ Νομικός, Προϊσταμένη Δ/νσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

ΚΑΞΙΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΕΠ Νομικός, Προϊσταμένη Τμήματος Γνωμοδοτήσεων Δ/νσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΕΠ Νομικός, Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών Δ/νσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

• Σχεδιασμός Σύμβασης
• Ανοικτή Διαγωνιστική Διαδικασία-Στάδια
• Κανόνες Υποβολής Προσφορών
• Παραδεκτό Προσφορών
• Προκαταρκτική Απόδειξη-ΕΕΕΣ
• Ποιοτική επιλογή υποψηφίων
• Αξιολόγηση Προσφορών
• Αποδεικτικά Μέσα
• Έννομη Προστασία
• Σύναψη σύμβασης
• Κανόνες εκτέλεσης σύμβασης

Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail sales@oikonomotexniki.gr στα τηλέφωνα: 211 0131883.

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Virtual Training

    NEO ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τετάρτη 18 & Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023, Ωρες 10:00-15:00,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 ΑΘΗΝΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ MF ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ...

Συχνές ερωτήσεις

Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail sales@oikonomotexniki.gr στα τηλέφωνα: 211 0131883.
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στον Τραπεζικό Λογαριασμό της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: 13900455943 ΙΒΑΝ: GR 4201101390000013900455943 ή ALPHA BANK IBAN: GR8501401150115002002042300 μέχρι και 3 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής.