ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ (ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ (ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ

Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023,
Ωρες 10:00-15:00,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 ΑΘΗΝΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ MF

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4782/2021
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ON-LINE  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΚΟΠΟΣ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη αναθετουσών αρχών του Δημοσίου που δραστηριοποιούνται στον χώρο των διαδικασιών προγραμματισμού, ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων Προμηθειών – Υπηρεσιών και λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη αναθετουσών αρχών του Δημοσίου που δραστηριοποιούνται στο χώρο των διαδικασιών προγραμματισμού, ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων Προμηθειών-Υπηρεσιών και λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Στέλεχος Αρμόδιας υπηρεσίας. Πιστοποιημένος εισηγητής πάνω στη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ σε στελέχη οικονομικών φορέων και αναθετουσών αρχών.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Έναρξη του προγράμματος-Γενική παρουσίαση της ηλεκτρονικής διαδικασίας
2. Δημιουργία διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
3. Δημοσίευση Διαγωνισμού.
4. Λίστες αποσφράγισης.
5. Σύνδεση Διαγωνισμού με λίστα αποσφράγισης.
6. Αποσφράγιση Διαγωνισμού.
7. Αξιολόγηση Διαγωνισμού.
8. Κοινοποίηση απόφασης και πρόσκληση Προσωρινού Αναδόχου.
9. Κατακύρωση.

Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail sales1@oikonomotexniki.gr ή στο τηλ: 210 8828972.

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Unique Training

    ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023, Ωρες 10:00-15:00,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 ΑΘΗΝΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ MF ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ...

Συχνές ερωτήσεις

Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail sales1@oikonomotexniki.gr ή στο τηλ: 210 8828972.
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στην ALPHA BANK: 123 00 2320 00 4448, GR 66 0140 1230 1230 0232 0004 448
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής.