ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΕ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΕ

NEO ΕΙΔΙΚΟ ON – LINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023,
Ωρες 10:00-15:00,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 ΑΘΗΝΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ MF

• ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ
ΓΕΝΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4782/2021
• ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)
• ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ Σ1 ΚΑΙ
ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (ΥΠΥΜΕ), ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΘΗΚΑΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ
Δ΄ ΤΡΙΜ. 2021 ΚΑΙ Α΄ ΤΡΙΜ. 2022

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ON-LINE  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε τεχνικά και διοικητικά στελέχη, μηχανικούς κλπ δημοσίου και ιδιωτικού φορέα που ασχολούνται με τον χώρο των Δημοσίων Συμβάσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΖΑΧΑΡΙΑΔΑΚΗ
Αρχιτέκτονας Μηχανικός. Κάτοχος MBA για Μηχανικούς, Προϊσταμένη τμήματος κτιριακών έργων σε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων από τον ΕΚΕΠΙΣ και τον ΟΑΕΔ, ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΔΔΑ. Διαθέτει άνω των 10 ετών διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και σε επαγγελματίες μηχανικούς.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Α.Π.Ε ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ
• Ν.4782/2021, άρθρα:
• 153 (Αναθεωρήσεις)
• 154 (Απολογιστικές εργασίες)
• 155 (Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες)
• 158 (Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους)
• ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥΣ

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1. Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών- ΑΠΕ
2. Έγκριση-Αυτοδίκαια Έγκριση
3. Ανάλωση Επί έλλατον -Προϋποθέσεις
4. Ανάλωση Απροβλέπτων-Απολογιστικών
5. ΠΚΤΜΝΕ
6. Πότε παρίσταται ανάγκη σύνταξης ΑΠΕ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
1. Η έννοια της απρόβλεπτης κατάστασης
2. Διαδικασία σύνταξης και έγκρισης Συμπληρωματικής Σύμβασης
3. Στοιχεία που συνοδεύουν την Συμπληρωματική Σύμβαση
4. Επιφυλάξεις αναδόχου-Ενστάσεις-Αυτοδίκαια έγκριση
5. Επείγουσες Πρόσθετες Εργασίες

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ Σ1 ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (ΥΠΥΜΕ), ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΘΗΚΑΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ Δ΄ ΤΡΙΜ. 2021 ΚΑΙ Α΄ ΤΡΙΜ. 2022
• Εγκύκλιος 1/2022 – Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016:
• Υ.Α. 166653/2022 :Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων
• Υ.Α. Δ11/334219/2022 : Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων

Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail sales@oikonomotexniki.gr ή στο τηλ: 211 – 0131883.

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Virtual Training

    NEO ΕΙΔΙΚΟ ON – LINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023, Ωρες 10:00-15:00,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 ΑΘΗΝΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ MF • ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ...

Συχνές ερωτήσεις

Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail sales@oikonomotexniki.gr ή στο τηλ: 211 – 0131883.
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στον Τραπεζικό Λογαριασμό της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: 13900455943 ΙΒΑΝ: GR 4201101390000013900455943 ή ALPHA BANK IBAN: GR8501401150115002002042300 μέχρι και 3 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής.