• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

ΕΣΗΔΗΣ. Για διαγωνισμούς δημοσίων έργων, μελετών-κατασκευών- Υποβολή νέου ΕΕΣ (ESPD)/ TΕΥΔ  Ν.4605/2019/ΦΕΚ 52/Α΄/01/04/2019  για Οικονομικούς Φορείς

ΕΣΗΔΗΣ. Για διαγωνισμούς δημοσίων έργων, μελετών-κατασκευών- Υποβολή νέου ΕΕΣ (ESPD)/ TΕΥΔ  Ν.4605/2019/ΦΕΚ 52/Α΄/01/04/2019  για Οικονομικούς Φορείς

 ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

Πέμπτη 23 Μαϊου 2019, Ωρες 16:00-21:00
Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

ΕΣΗΔΗΣ. Για διαγωνισμούς δημοσίων έργων, μελετών-κατασκευών .Υποβολή νέου ΕΕΣ (ESPD)/ TΕΥΔ  Ν.4605/2019/ΦΕΚ 52/Α΄/01/04/2019   για Οικονομικούς Φορείς.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των Οικονομικών Φορέων, για τις αλλαγές που επέφερε ο ν.4605/2019 σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα στελέχη επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα που συμμετέχουν ως υποψήφιοι οικονομικοί φορείς σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς του δημοσίου αλλά και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Εισηγητές ειδικοί επιστήμονες στο χώρο με πολυετή πρακτική και διδακτική εμμπειρία.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΕΣ (ESPD) / ΤΕΥΔ

  • Παρουσίαση της νέας πλατφόρμας ΕΕΕΣ (ESPD) / ΤΕΥΔ – Διαφορές από την παλιά πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  • Η υποβολή ΕΕΕΣ (ESPD) / ΤΕΥΔ μέσω της νέας Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας https://espdint.eprocurement.gov.gr/

– Παρουσίαση των δύο εναλλακτικών μορφών του νέου eΕΕΕΣ – eΤΕΥΔ:

1)  Μορφή άμεσης χρήσης.

2)  Μορφή που θα επικρατήσει μεσοπρόθεσμα.

– Η διαλειτουργικότητα νέας πλατφόρμας ΕΕΣ (ESPD) / ΤΕΥΔ και η επαναχρησιμοποίηση από τους Οικονομικούς Φορείς

– Κατευθυντήριες οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση του ΕΕΕΣ / ΤΕΥΔ και αναφορά στον Εκτελεστικό Κανονισμό της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί ESPD

  • Μελλοντικές προβλεπόμενες βελτιώσεις του eΕΕΕΣ – eΤΕΥΔ: ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ – (Εικονικός Φάκελος Επιχείρησης Virtual Company Dossier)
  • Διαδικασία υποβολής προσφορών με τη χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ Προμηθειών & Υπηρεσιών

Επικοινωνία/Δηλώσεις Συμμετοχής
210-5222016 sales@oikonomotexniki.gr

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

  • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια