• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
 • 2105284300 (30 γραμ.)
 • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

ΕΣΗΔΗΣ για διαγωνισμούς δημοσίων έργων, μελετών-κατασκευών. Υποβολή νέου ΕΕΣ (ESPD)/ TΕΥΔ  Ν.4605/2019/ΦΕΚ 52/Α΄/01/04/2019  για Αναθέτουσες Αρχές και Φορείς

ΕΣΗΔΗΣ για διαγωνισμούς δημοσίων έργων, μελετών-κατασκευών. Υποβολή νέου ΕΕΣ (ESPD)/ TΕΥΔ  Ν.4605/2019/ΦΕΚ 52/Α΄/01/04/2019  για Αναθέτουσες Αρχές και Φορείς

ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

Παρασκευή 17  Μαϊου 2019, Ωρες 09:30-14:30
Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

ΕΣΗΔΗΣ για διαγωνισμούς δημοσίων έργων, μελετών-κατασκευών. Υποβολή νέου ΕΕΣ (ESPD)/ TΕΥΔ  Ν.4605/2019/ΦΕΚ 52/Α΄/01/04/2019  για Αναθέτουσες Αρχές και Φορείς.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των Αναθετουσών Αρχών, Φορέων, για τις αλλαγές που επέφερε ο ν.4605/2019 σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων, Έργων & Μελετών.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα στελέχη Δημοσίου (Αναθέτουσες Αρχές), που υποχρεούνται στη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ και τη δημοσιοποίηση ηλεκτρονικών διαγωνισμών του δημοσίου αλλά και του ευρύτερου δημοσίου τομέα που προκηρύσσουν τεχνικά έργα και μελέτες.

Εισηγητές ειδικοί επιστήμονες στο χώρο με πολυετή πρακτική και διδακτική εμμπειρία.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΕΕΣ (ESPD) / ΤΕΥΔ

 • Παρουσίαση της νέας πλατφόρμας ΕΕΕΣ (ESPD) / ΤΕΥΔ – Διαφορές από την παλιά πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Η υποβολή ΕΕΕΣ (ESPD) / ΤΕΥΔ μέσω της νέας Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας https://espdint.eprocurement.gov.gr/

– Παρουσίαση των τριών εναλλακτικών μορφών του νέου eΕΕΕΣ – eΤΕΥΔ:

1) μορφή άμεσης χρήσης.

2)  Μορφή που θα επικρατήσει μεσοπρόθεσμα.

3)  Μορφή με προεκτάσεις υπό του πρίσματος του χειριστή αναθέτουσας αρχής – αναθέτοντα φορέα.

 • Η διαλειτουργικότητας νέας πλατφόρμας ΕΕΕΣ (ESPD) / ΤΕΥΔ και η επαναχρησιμοποίηση από τις Αναθέτουσες Αρχές & Φορείς
 • Κατευθυντήριες οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση του ΕΕΕΣ / ΤΕΥΔ και αναφορά στον Εκτελεστικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί ESPD
 • Μελλοντικές προβλεπόμενες βελτιώσεις του eΕΕΕΣ – eΤΕΥΔ: ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ – (Εικονικός Φάκελος Επιχείρησης Virtual Company Dossier)
 • Διαδικασία υποβολής προσφορών με τη χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ Δημοσίων Έργων & Μελετών
 • Ο χαρακτήρας του Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού
 • Οι δαπάνες που καλύπτουν τα Δημοτικά Τέλη
 • Απόφαση επιβολής των Δημοτικών Τελών
 • Χρόνος λήψης Απόφασης
 • Φορολογούμενα ακίνητα
 • Καθορισμός του συντελεστή
 • Ορισμός Διαφορετικών συντελεστών
 • Γνωστοποίηση στη ΔΕΗ – πλασματικό εμβαδόν
 • Ορισμός της επιφάνειας των ακινήτων για τα Δημοτικά Τέλη
 • Η περίπτωση των ακίνητων που δεν χρησιμοποιούνται
 • Ακίνητα που τακτοποιήθηκαν με τους Ν. 3843/10, 4014/11, 4178/13, 4495/17
 • Αύξηση – Μείωση της επιφάνειας – Διαδοχή
 • Βεβαίωση των Δημοτικών Τελών
 • Είσπραξη των Δημοτικών Τελών
 • Διαφορές εμβαδού στα Δημοτικά Τέλη- Κυρώσεις
 • Ν. 4555/18, αλλαγές που επιφέρει το άρθρο 222 για ΔΤ
 • Ανείσπρακτα Δημοτικά Τέλη – Διαγραφές
 • Πρακτικά Παραδείγματα

Επικοινωνία/Δηλώσεις Συμμετοχής
210-5222016 sales@oikonomotexniki.gr

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

 • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια