ΕΣΗΔΗΣ Προμηθειών & Υπηρεσιών για Αναθέτουσες Αρχές – Ηλεκτρονική διαδικασία διαγωνισμών

ΕΣΗΔΗΣ Προμηθειών & Υπηρεσιών για Αναθέτουσες Αρχές – Ηλεκτρονική διαδικασία διαγωνισμών

 ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΙΝΟ

Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021, Ωρες 10:00-15:00
Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF

ΕΣΗΔΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ

  • ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
    ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΩ
    COVID-19
  • ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΑΝ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη αναθετουσών αρχών του Δημοσίου που δραστηριοποιούνται στον χώρο των διαδικασιών προγραμματισμού, ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων Προμηθειών – Υπηρεσιών και λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών.

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση των γνώσεων και η ανάπτυξη των ικανοτήτων των συμμετεχόντων για την αποτελεσματική σχεδίαση, προγραμματισμό, ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων προμηθειών & υπηρεσιών, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο καθώς και η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των υπαλλήλων για την αποτελεσματικότερη σχεδίαση, προγραμματισμό, ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων.

Το πρόγραμμα καλύπτει τις κατηγορίες των διαγωνισμών άνω και κάτω των ορίων και διευκρινίζει τις διαφορές μεταξύ των κατηγοριών.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Ειδικός επιστήμων, στέλεχος Αρμόδιας υπηρεσίας με πολυετή πρακτική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης & λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Πιστοποιημένος εισηγητής με μεγάλη διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων & φορέων του Δημοσίου. Εισηγητής σεμιναρίων με πολυετή και διδακτική εμπειρία.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
1. Έναρξη του προγράμματος
Γενική παρουσίαση της ηλεκτρονικής διαδικασίας
2. Εισαγωγή στις πλατφόρμες ΕΑΔΗΣΥ, Promitheus, e-TEYD-ESPD-ΕΕΕΣ
3. Γενικοί κανόνες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων
4. Σχεδιασμός-Προετοιμασία διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών & υπηρεσιών.
5. Δημοσιότητα και Διαφάνεια
6. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής –Προαπόδειξη και αποδεικτικά μέσα
7. Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης
8. Φάκελος προσφοράς -Στάδια διαγωνιστικής διαδικασίας
9. Έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων
10. Πρακτική άσκηση με προετοιμασία μιας τουλάχιστον διαγωνιστικής διαδικασίας
11. Ερωτήσεις απορίες

Επικοινωνία/Δηλώσεις Συμμετοχής
Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail sales@oikonomotexniki.gr ή στο τηλ: 211 – 0131885.

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

     ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΙΝΟ Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021, Ωρες 10:00-15:00 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF ΕΣΗΔΗΣ...

Επιπλέον σεμινάρια