ΕΣΗΔΗΣ Προμηθειών & Υπηρεσιών για Αναθέτουσες Αρχές – Ηλεκτρονική διαδικασία διαγωνισμών

ΕΣΗΔΗΣ Προμηθειών & Υπηρεσιών για Αναθέτουσες Αρχές – Ηλεκτρονική διαδικασία διαγωνισμών

 ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΙΝΟ

Τετάρτη 18 Μαίου 2022, Ωρες 10:00-15:00
Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF

ΕΣΗΔΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ

 • ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΩ
  COVID-19
 • ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΑΝ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη αναθετουσών αρχών του Δημοσίου που δραστηριοποιούνται στον χώρο των διαδικασιών προγραμματισμού, ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων Προμηθειών – Υπηρεσιών και λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών.

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση των γνώσεων και η ανάπτυξη των ικανοτήτων των συμμετεχόντων για την αποτελεσματική σχεδίαση, προγραμματισμό, ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων προμηθειών & υπηρεσιών, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο καθώς και η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των υπαλλήλων για την αποτελεσματικότερη σχεδίαση, προγραμματισμό, ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων.

Το πρόγραμμα καλύπτει τις κατηγορίες των διαγωνισμών άνω και κάτω των ορίων και διευκρινίζει τις διαφορές μεταξύ των κατηγοριών.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Πιστοποιημένος εισηγητής Οικονομικών Φορέων και Χρηστών Αναθέτουσας Αρχής πάνω στη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και με εξειδίκευση στη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για Δημόσια Έργα. Στέλεχος επιχειρήσεων και δημοσίων φορέων

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 1. Έναρξη του προγράμματος-Γενική παρουσίαση της ηλεκτρονικής διαδικασίας
 2. Δημιουργία διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
 3. Δημοσίευση Διαγωνισμού.
 4. Λίστες αποσφράγισης.
 5. Σύνδεση Διαγωνισμού με λίστα αποσφράγισης.
 6. Αποσφράγιση Διαγωνισμού.
 7. Αξιολόγηση Διαγωνισμού.
 8. Κοινοποίηση απόφασης και πρόσκληση Προσωρινού Αναδόχου.

Κατακύρωση

Επικοινωνία/Δηλώσεις Συμμετοχής
Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail sales@oikonomotexniki.gr ή στο τηλ: 216 2021056

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

 • Οικονομοτεχνική Seminars

   ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΙΝΟ Τετάρτη 18 Μαίου 2022, Ωρες 10:00-15:00 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF ΕΣΗΔΗΣ...

Επιπλέον σεμινάρια