ΕΣΗΔΗΣ Προμηθειών & Υπηρεσιών για Οικονομικούς Φορείς – Ηλεκτρονική διαδικασία διαγωνισμών

ΕΣΗΔΗΣ Προμηθειών & Υπηρεσιών για Οικονομικούς Φορείς – Ηλεκτρονική διαδικασία διαγωνισμών

 ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021, Ωρες 15:00-20:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος

ΕΣΗΔΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

  • ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
    ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΩ
    COVID-19
  • ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΑΝ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΚΟΠΟΣ
Η ενημέρωση των Οικονομικών Φορέων, με πρακτικά on-line παραδείγματα για τη λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα στελέχη επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα που συμμετέχουν ως υποψήφιοι οικονομικοί φορείς σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς του δημοσίου αλλά και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Ειδικός επιστήμων, στέλεχος Αρμόδιας υπηρεσίας με πολυετή πρακτική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης & λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Πιστοποιημένος εισηγητής με μεγάλη διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων & φορέων του Δημοσίου. Εισηγητής σεμιναρίων με πολυετή και διδακτική εμπειρία.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
1. Έναρξη του προγράμματος-
Γενική παρουσίαση της ηλεκτρονικής διαδικασίας
2. Εισαγωγή στις πλατφόρμες ΕΑΔΗΣΥ, Promitheus, e-TEYD-ESPD-ΕΕΕΣ
3. Γενικοί κανόνες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων
4. Σχεδιασμός-Προετοιμασία διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειων & υπηρεσιών.
5. Δημοσιότητα και Διαφάνεια 6. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής –Προαπόδειξη και αποδεικτικά μέσα
7. Κριτήρια Ανάθεσης σύμβασης
8. Φάκελος προσφοράς -Στάδια διαγωνιστικής διαδικασίας
9. Έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων
10. Πρακτική άσκηση με προετοιμασία μιας τουλάχιστον διαγωνιστικής διαδικασίας
11. Ερωτήσεις απορίες

Επικοινωνία/Δηλώσεις Συμμετοχής
Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail sales@oikonomotexniki.gr ή στο τηλ: 211 – 0131885

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

     ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021, Ωρες 15:00-20:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος ΕΣΗΔΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ...

Επιπλέον σεμινάρια