• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Εσωτερικός Έλεγχος ΟΤΑ από το Α ως το Ω

Εσωτερικός Έλεγχος ΟΤΑ από το Α ως το Ω

 ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ

Πέμπτη 26 & Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019, Ωρες 09:30-14:30 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF

Η λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στους ΟΤΑ από το Α ως το Ω με πρακτικά παραδείγματα

ΣΚΟΠΟΣ
Το σεμινάριο φιλοδοξεί με τρόπο απλό  να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν πλήρως τη λειτουργία της  Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σε έναν  ΟΤΑ και τις βασικές έννοιες που αφορούν στην Εταιρική Διακυβέρνηση.

ΟΦΕΛΗ
Οι συμμετέχοντες μετά την παρακολούθηση

  • θα είναι σε θέση να βελτιώσουν την λειτουργία και την αποδοτικότητα της μονάδας,
  • θα αναγνωρίζουν τους κινδύνους και τα πιθανά σημεία που μπορεί να εμφανιστούν φαινόμενα απάτης και
  • θα μπορούν να προτείνουν βελτιωτικές ενέργειες.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη Οικονομικών υπηρεσιών ΟΤΑ οι οποίοι έχουν ήδη ή επιθυμούν να δημιουργήσουν τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΕΒΑΝΟΓΛΟΥ
Πτυχιούχος Οικονομίας / Διοίκησης Επιχειρήσεων, κάτοχος MBA και MSc in Health Management. Διαθέτει 28ετή εμπειρία στον χώρο της Οικονομικής Διοίκησης, σε ελληνικές εταιρίες και πολυεθνικές και παράλληλα 15ετή εμπειρία στον εσωτερικό έλεγχο τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον Δημόσιο. Είναι μέλος του Δ.Σ. Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και μέλος της επιτροπής ελέγχου του ίδιου Νοσοκομείου και επίσης  μέλος επιτροπής ελέγχου στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
• Οργανωτικά θέματα Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και οι πρώτες δράσεις
• Ο κανονισμός λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
• Ο ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου στην διακυβέρνηση ενός οργανισμού
• Διαχείριση κινδύνων
• Κατάρτιση ετήσιου πλάνου ελέγχων
• Κανονιστική συμμόρφωση
• Διαδικασίες, δικλείδες ασφάλειας
• Επαγγελματικές σχέσεις μεταξύ των ελεγκτών και των ελεγχόμενων
• Οι προϋποθέσεις ενός αποτελεσματικού ελέγχου σε ένα ΟΤΑ
• Οι εκθέσεις ελέγχου και η παρακολούθησης υλοποίησης βελτιωτικών προτάσεων
• Η Επιτροπή Ελέγχου
• Η γραμμή αναφοράς για τους ελεγκτές
• Οι προϋποθέσεις ενός αποτελεσματικού ελέγχου σε ένα ΟΤΑ
• Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας των εσωτερικών ελεγκτών

Επικοινωνία/Δηλώσεις Συμμετοχής
Λεκκού Εύη 210-5222016 sales@oikonomotexniki.gr

 

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Ευρωεκπαιδευτική ΕΠΕ
    Manager

     ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Πέμπτη 26 & Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019, Ωρες 09:30-14:30 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης...

Επιπλέον σεμινάρια