• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
 • 2105284300 (30 γραμ.)
 • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Εσωτερικός Έλεγχος στο Δημόσιο από το Α ως το Ω

Εσωτερικός Έλεγχος στο Δημόσιο από το Α ως το Ω

 ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Πέμπτη 21 & Παρασκευή 22  Ιανουαρίου 2021, Ωρες 09:30-14:30 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ  ΑΠΟ ΤΟ Α ΕΩΣ ΤΟ Ω  ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΣΚΟΠΟΣ

Το σεμινάριο φιλοδοξεί με τρόπο απλό να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν πλήρως τη λειτουργία της μονάδας   Εσωτερικού Ελέγχου στα ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ και τις βασικές έννοιες που αφορούν στην Εταιρική Διακυβέρνηση έτσι ώστε να είναι σε θέση να την εφαρμόσουν στο φορέα τους όπως επιτάσσει, η πρόσφατη υποβληθείσα νομοθεσία για το Επιτελικό Κράτος.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εργαζόμενους και στελέχη Δημοσίων Οργανισμών που προετοιμάζονται για την σύσταση και λειτουργία Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΕΒΑΝΟΓΛΟΥ
Πτυχιούχος Οικονομίας / Διοίκησης Επιχειρήσεων, κάτοχος MBA και MSc in Health Management. Διαθέτει 28ετή εμπειρία στον χώρο της Οικονομικής Διοίκησης, σε ελληνικές εταιρίες και πολυεθνικές και παράλληλα 15ετή εμπειρία στον εσωτερικό έλεγχο τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον Δημόσιο. Είναι μέλος του Δ.Σ. Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και μέλος της επιτροπής ελέγχου του ίδιου Νοσοκομείου και επίσης  μέλος επιτροπής ελέγχου στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Το σχέδιο δράσης της μονάδας  Εσωτερικού Ελέγχου τους πρώτους 6 μήνες

 • Πρότυπα Ελέγχου και ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας των εσωτερικών ελεγκτών
 • Ο κανονισμός λειτουργίας της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
 • Αξιολόγηση κινδύνων και κατάρτιση χάρτας κινδύνων
 • Κατάρτιση ετήσιου πλάνου ελέγχων βασιζόμενο στην εκτίμηση των κινδύνων
 • Δημιουργία λίστας με όλες τις ελεγκτικές περιοχές και χαρτογράφηση των κύριων διαδικασιών του φορέα. Επισκόπηση ύπαρξης ασφαλιστικών δικλείδων
 • Οι εκθέσεις ελέγχου και follow up
 • Διεξαγωγή ελέγχων συμμόρφωσης στις πολιτικές της διοίκησης (κανονιστική συμμόρφωση)
 • Ο ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου στην Διακυβέρνηση ενός Οργανισμού
 • Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου
 • Το μοντέλο των τριών γραμμών άμυνας
 • Η Επιτροπή Ελέγχου
 • Η γραμμή αναφοράς για τους ελεγκτές
 • Οι προϋποθέσεις ενός αποτελεσματικού ελέγχου σε ένα οργανισμό
 • Απάτη και Εσωτερικός έλεγχος
 • Καθιέρωση Προγράμματος Αξιολόγησης Ποιότητας και Βελτίωσης των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ: 350€

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ONLINE :300€  

(12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ)

 • Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 211-0131885, 211-0131886.

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

 • Οικονομοτεχνική Seminars

   ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Πέμπτη 21 & Παρασκευή 22  Ιανουαρίου 2021, Ωρες 09:30-14:30 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF Η...

Επιπλέον σεμινάρια