• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για Διαγωνισμούς Δημοσίου Προμηθειών & Υπηρεσιών

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για Διαγωνισμούς Δημοσίου Προμηθειών & Υπηρεσιών

 ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τρίτη 18 Ιουνίου 2019, Ωρες 09:30-14:30, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΟΥ eΕΕΕΣ / eΤΕΥΔ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ  Ν.4605/2019/ΦΕΚ 52/Α΄/01/04/2019  ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΣΚΟΠΟΣ
Η ενημέρωση των Οικονομικών Φορέων, για τις αλλαγές που επέφερε ο Ν.4605/2019 σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα στελέχη επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα που συμμετέχουν ως υποψήφιοι οικονομικοί φορείς σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς του δημοσίου αλλά και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
.Πιστοποιημένος εισηγητής με μεγάλη διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων & φορέων του Δημοσίου. Εισηγητής σεμιναρίων με πολυετή και διδακτική εμπειρία. Πρακτική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης & λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 Από τον Απρίλιο του 2019 η πλατφόρμα του ΕΕΕΣ αποσύρεται & αντικαθίσταται από την Ελληνική πλέον πλατφόρμα “Promitheus ESPDint” στην δ/νση: http://espdint.eprocurement.gov.gr
 Σε διαγωνιστικές διαδικασίες με αξία κάτω των ορίων της ΕΕ που διεξάγονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, θα μπορούν πλέον οι αναθέτουσες αρχές αλλά και οι οικονομικοί φορείς να δημιουργούν και να υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωση του ΤΕΥΔ ηλεκτρονικά με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών “eΤΕΥΔ” της πλατφόρμας του “Promitheus ESPDint”
ΕΕΣ (ESPD) / ΤΕΥΔ
• Παρουσίαση της νέας πλατφόρμας ΕΕΕΣ (ESPD) / ΤΕΥΔ – Διαφορές από την παλιά πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
• Η υποβολή ΕΕΕΣ (ESPD) / ΤΕΥΔ μέσω της νέας Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας https://espdint.eprocurement.gov.gr/
• Παρουσίαση των δύο εναλλακτικών μορφών του νέου eΕΕΕΣ – eΤΕΥΔ:
1) Μορφή άμεσης χρήσης.
2) Μορφή που θα επικρατήσει μεσοπρόθεσμα. – Η διαλειτουργικότητα νέας πλατφόρμας ΕΕΣ (ESPD)/ΤΕΥΔ και η επαναχρησιμοποίηση από τους Οικονομικούς Φορείς
– Κατευθυντήριες οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση του ΕΕΕΣ / ΤΕΥΔ και αναφορά στον Εκτελεστικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί ESPD
– Μελλοντικές προβλεπόμενες βελτιώσεις του eΕΕΕΣ – eΤΕΥΔ: ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ – (Εικονικός Φάκελος Επιχείρησης Virtual Company Dossier)
• Διαδικασία υποβολής προσφορών με τη χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ Προμηθειών & Υπηρεσιών

Επικοινωνία/Δηλώσεις Συμμετοχής
210-5222016 sales@oikonomotexniki.gr

 

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

     ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τρίτη 18 Ιουνίου 2019, Ωρες 09:30-14:30, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΟΥ eΕΕΕΣ / eΤΕΥΔ ΓΙΑ...

Επιπλέον σεμινάρια