• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για Διαγωνισμούς Δημοσίων Εργων-Μελετών- Κατασκευών για Αναθέτουσες Αρχές

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για Διαγωνισμούς Δημοσίων Εργων-Μελετών- Κατασκευών για Αναθέτουσες Αρχές

 ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019, Ωρες 09:30-14:30 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΟΥ eΕΕΕΣ / eΤΕΥΔ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Ν.4605/2019/ΦΕΚ 52/Α΄/01/04/2019  ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΚΟΠΟΣ
Η ενημέρωση των Αναθετουσών Αρχών, Φορέων, για τις αλλαγές που επέφερε ο ν.4605/2019 σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων, Έργων & Μελετών.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα στελέχη Δημοσίου (Αναθέτουσες Αρχές), που υποχρεούνται στη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ και τη δημοσιοποίηση ηλεκτρονικών διαγωνισμών του δημοσίου αλλά και του ευρύτερου δημοσίου τομέα που προκηρύσσουν τεχνικά έργα και μελέτες.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Ειδικός επιστήμων, στέλεχος Αρμόδιας υπηρεσίας με πολυετή πρακτική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης & λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Πιστοποιημένος εισηγητής με μεγάλη διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων & φορέων του Δημοσίου. Εισηγητής σεμιναρίων με πολυετή και διδακτική εμπειρία.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 Από τον Απρίλιο του 2019 η πλατφόρμα του ΕΕΕΣ αποσύρεται & αντικαθίσταται από την Ελληνική πλέον πλατφόρμα “Promitheus ESPDint” στην δ/νση: http://espdint.eprocurement.gov.gr
 Σε διαγωνιστικές διαδικασίες με αξία κάτω των ορίων της ΕΕ που διεξάγονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, θα μπορούν πλέον οι αναθέτουσες αρχές αλλά και οι οικονομικοί φορείς να δημιουργούν και να υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωση του ΤΕΥΔ ηλεκτρονικά με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών “eΤΕΥΔ” της πλατφόρμας του “Promitheus ESPDint”
ΕΕΕΣ (ESPD) / ΤΕΥΔ
• Παρουσίαση της νέας πλατφόρμας ΕΕΕΣ (ESPD) / ΤΕΥΔ – Διαφορές από την παλιά πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
• Η υποβολή ΕΕΕΣ (ESPD) / ΤΕΥΔ μέσω της νέας Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας https://espdint.eprocurement.gov.gr/
• Παρουσίαση των τριών εναλλακτικών μορφών του νέου eΕΕΕΣ – eΤΕΥΔ:
1) Μορφή άμεσης χρήσης.
2) Μορφή που θα επικρατήσει μεσοπρόθεσμα.
3) Μορφή με προεκτάσεις υπό του πρίσματος του χειριστή αναθέτουσας αρχής – αναθέτοντα φορέα. • Η διαλειτουργικότητα νέας πλατφόρμας ΕΕΕΣ (ESPD) / ΤΕΥΔ και η επαναχρησιμοποίηση από τις Αναθέτουσες Αρχές & Φορείς
– Κατευθυντήριες οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση του ΕΕΕΣ / ΤΕΥΔ και αναφορά στον Εκτελεστικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί ESPD
– Μελλοντικές προβλεπόμενες βελτιώσεις του eΕΕΕΣ – eΤΕΥΔ: ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ – (Εικονικός Φάκελος Επιχείρησης Virtual Company Dossier)
• Διαδικασία υποβολής προσφορών με τη χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ Δημοσίων Έργων & Μελετών

Επικοινωνία/Δηλώσεις Συμμετοχής
210-5222016 sales@oikonomotexniki.gr

 

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

     ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019, Ωρες 09:30-14:30 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΟΥ eΕΕΕΣ...

Επιπλέον σεμινάρια