ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ (ΟΙΚΟΝ. ΦΟΡΕΙΣ)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ (ΟΙΚΟΝ. ΦΟΡΕΙΣ)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ

Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023,
Ωρες 16:00-20:00,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 ΑΘΗΝΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ MF

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4782/2021
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ON-LINE  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΚΟΠΟΣ
Η ενημέρωση των στελεχών των Οικονομικών Φορέων, με πρακτικά on-line παραδείγματα για τη λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα στελέχη επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα που συμμετέχουν ως υποψήφιοι οικονομικοί φορείς σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς του δημοσίου αλλά και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Στέλεχος Αρμόδιας υπηρεσίας. Πιστοποιημένος εισηγητής πάνω στη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ σε στελέχη οικονομικών φορέων και αναθετουσών αρχών.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Έναρξη του προγράμματος-Γενική παρουσίαση της ηλεκτρονικής διαδικασίας
2. Δημιουργία Προσχεδίου Διαγωνισμού
3. Υποβολή Προσφοράς
4. Χρήση της λειτουργικότητας ‘ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ’
5. Προφίλ Προμηθευτή
6. Promitheus, e-TEYD-ESPD-ΕΕΕΣ
7. Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου

Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail sales@oikonomotexniki.gr ή στο τηλ: 211 0131883.

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Unique Training

    ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023, Ωρες 16:00-20:00,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 ΑΘΗΝΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ MF ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ...

Συχνές ερωτήσεις

Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail sales@oikonomotexniki.gr ή στο τηλ: 211 0131883.
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στην ALPHA BANK: 123 00 2320 00 4448, GR 66 0140 1230 1230 0232 0004 448
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής.