ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ (E – ADEIES)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ (E – ADEIES)

 ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021 , Ωρες 10:00-15:00,  Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ (E – ADEIES)

 • ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΩ
  COVID-19
 • ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΑΝ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΤΟΧΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση του ηλεκτρονικού τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών (“e-adeies” του ΤΕΕ). Γίνεται αναφορά στη σχετική νομοθεσία (νομικό πλαίσιο εφαρμογής με τις αντίστοιχες διατάξεις) και

αναλύεται ο νέος τρόπος έκδοσης σε όλα του τα στάδια (συλλογή, εκπόνηση και χρήση απαιτούμενων εγγράφων και μελετών).  Τέλος παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας του σχετικού ηλεκτρονικού συστήματος βήμα – βήμα με χρήση παραδειγμάτων, από το αρχικό στάδιο (έναρξη – εισαγωγή δεδομένων) μέχρι το τελικό (ολοκλήρωση και έκδοση οικοδομικής άδειας).

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Υπαλλήλους ΟΤΑ, Μηχανικούς (Τμήμα Πολεοδομίας και τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών)
 • Τεχνικούς Υπαλλήλους Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Γραφεία Μελετών, Στελέχη Τεχνικών Εταιρειών και Ελεύθερους Επαγγελματίες Πολιτικούς Μηχανικούς – Αρχιτέκτονες – Μηχανολόγους Μηχανικούς

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ
Πολιτικός μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στην έκδοση και μελέτη οικοδομικών αδειών, νομιμοποιήσεις και επιβλέψεις οικοδομικών έργων. Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας από το 2015.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος χρήσης του συστήματος “e-adeies” του ΤΕΕ.
Αναλύεται η σχετική νομοθεσία των επιμέρους άρθρων 28 – 43 του Ν.4495/17, όπως τροποποιήθηκε με τους Ν.4506/2017, Ν.4546/2018, Ν.4585/2018, Ν. 4602/2019, Ν.4610/2019, Ν.4613/2019, τις αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις και τις σχετικές εγκυκλίους.
• Άρθρα 28, 29, 30 : Ορισμοί, Οικοδομικές άδειες, Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, Εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια
• Άρθρο 35 : Προέγκριση οικοδομικής άδειας, πότε απαιτείται, απαιτούμενα δικαιολογητικά, διαδικασία
• Άρθρα 36, 38 : Κατηγορίες οικοδομικών αδειών, διαδικασίες ελέγχου
• Άρθρα 39, 40 : Προδιαγραφές σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος, διαγράμματος κάλυψης, απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας
• Άρθρο 41 : Δικαιολογητικά μικρής κλίμακας
• Άρθρο 42 : Ισχύς, αναθεώρηση και ενημέρωση οικοδομικών αδειών, προεγκρίσεων, εγκρίσεων δόμησης εργασιών μικρής κλίμακας και γνωστοποίησης πρόσθετων εργασιών
Παρουσιάζεται η πλατφόρμα του ΤΕΕ (e-adeies) μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων και γίνεται αναφορά σε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – μελέτες, στις αρμοδιότητες της πολεοδομίας και τη διαδικασία ελέγχου.

Θα παρουσιαστούν τα εξής παραδείγματα χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΤΕΕ (e-adeies)
• Προέγκριση οικοδομικής άδειας/ έγγραφη βεβαίωση όρων δόμησης
• Έκδοση οικοδομικής άδειας Κατ.3 με έγγραφη βεβαίωση όρων δόμησης και μεταγενέστερο έλεγχο φορολογικών
• Αναθεώρηση οικοδομικής άδειας Κατ. 3
• Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακα

 (6 Εκπαιδευτικές ώρες)

    Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στo τηλ.

211 – 0131885 

  • και στo e-mail : sales@oikonomotexniki.gr ,

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

 • Virtual Training

   ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021 , Ωρες 10:00-15:00,  Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ (E...

Επιπλέον σεμινάρια