• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Η επιλογή της κατάλληλης Νομικής Μορφής Επιχείρησης – Νομικά και Φορολογικά Θέματα

Η επιλογή της κατάλληλης Νομικής Μορφής Επιχείρησης – Νομικά και Φορολογικά Θέματα

ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τρίτη 9 &  Τετάρτη 10  Ιουλίου 2019, Ωρες 17:00 – 21:00  Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

Η επιλογή της κατάλληλης Νομικής Μορφής Επιχείρησης και αντίστοιχες υποχρεώσεις – Νομικά και Φορολογικά Θέματα

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Προϊστάμενους και στελέχη Λογιστηρίου επιχειρήσεων & Οργανισμών, Λογιστικά Γραφεία και ελεύθερους επαγγελματίες Λογιστές

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:
ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΥΒΑ – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Νομικός  (ΕΚΠΑ) και Φιλόλογος, με πολυετή δικηγορική εμπειρία. L.L.Master Παν/μίου της Genova Ιταλίας. Μεταπτυχιακός τίτλος στην διδακτική και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Παν/μίου Ferrara Ιταλίας. Εξειδίκευση στο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  (πιστοποιημένο μέλος. ΑSSO DPO Ιταλίας). Εξειδίκευση στην  Εργατική και Ασφαλιστική Νομοθεσία (ΕΚΠΑ). Ειδική Σύμβουλος Επιχειρήσεων Ανατολικών Χωρών.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ
Λογιστής, Φοροτεχνικός Α’ Τάξης, Εσωτερικός ελεγκτής μεγάλου ομίλου. Λειτουργεί ως Φοροτεχνικός Σύμβουλος επιχειρήσεων άνω των 25 ετών. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής από το ΕΚΕΠΙΣ. Διαθέτει διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων άνω των 20.000 ωρών

 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

1. Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά στις μορφές των επιχειρήσεων με ανάλυση και των αντίστοιχων φορολογικών αλλά και ασφαλιστικών υποχρεώσεων τους.
• Aτομικές
• Εταιρικές και
• Συλλογικές
ΙΙ. Βασικά χαρακτηριστικά ανά νομική μορφή και αρχική συγκριτική επισκόπηση αυτών.

ΙΙΙ. Διάκριση των εταιρειών αναλόγως επιδιωκομένου σκοπού:
• Eταιρείες Αστικού Δικαίου
• Εταιρείες Εμπορικού Δικαίου

ΙV. Διάκριση των εμπορικών εταιρειών – κριτήρια – κύρια χαρακτηριστικά:
• Προσωπικές
• Κεφαλαιουχικές
• Μεικτές ή ενδιάμεσες

V. Οι επί μέρους τύποι των εμπορικών εταιρειών:
• Ομόρρυθμη Εταιρεία – Ο.Ε
• Ετερόρρυθμη Εταιρεία – ΕΕ
• Η Αφανής Εταιρεία.
• Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης – ΕΠΕ
• Μονοπρόσωπη ΕΠΕ
• Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία – ΙΚΕ
• Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
• Ανώνυμη Εταιρεία ΑΕ
• Μονοπρόσωπη Α.Ε.
• Κοινοπραξίες – Joint Ventures
• Εξωχώριες Επιχειρήσεις – Off-shore Companies
• Κοινοπραξία Πλοιοκτητών – Συμπλοιοκτησία

VI. Λεπτομερής συγκριτική ανάλυση νομικών , διοικητικών, λειτουργικών και οικονομικών πλεονεκτημάτων – μειονεκτημάτων για κάθε τύπο εταιρικής μορφής.

VII. Η σημασία της επιλογής συγκεκριμένου τύπου εταιρικής μορφής:
• Η νομική θέση των εταίρων/μετόχων ανά εταιρικό τύπο, η κατηγοριοποίηση των ευθυνών των διοικούντων και η διάκριση αυτών (ευθύνη περιορισμένη ή απεριόριστη, αστική, ποινική).
• Η επίδραση της νομικής μορφής της εταιρείας στις συναλλαγές και στην προσβασιμότητα σε αγορές κεφαλαίων και πηγές χρηματοδοτήσεως.

VIII. H Eυρωπαϊκή Εταιρεία (S.Ε.) και ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού.

• Ατομικές Επιχειρήσεις. Πως θα φορολογούνται από το έτος 2019 και πως θα διαμορφωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές στα φορολογητέα κέρδη. Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα.
• Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες. Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα – Κίνδυνοι – Τρόπος Φορολόγησης.
• Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ). Ανάλυση των αιτιών που προτιμώνται σήμερα και αναφορά στα ελάχιστα μειονεκτήματά τους.
• Ε.Π.Ε. Ανάλυση των διαφορών με την ΙΚΕ – Μειονεκτήματα.
• Ανώνυμες Εταιρείες. Τι ισχύει από το έτος 2019 μετά τις αλλαγές του Νομοθετικού τους πλαισίου. Πλήρης ανάλυση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων αυτών.
• Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας – Προϋποθέσεις Ίδρυσης, πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα – τρόπος φορολόγησης.
• Αστικές Εταιρείες Κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα. Πώς ιδρύονται, τρόπος φορολόγησης με παραδείγματα και εφαρμογές.
• Κοινωνίες του Αστικού Κώδικα. Πως δημιουργούνται, πως λειτουργούν, πως φορολογούνται.
• Αφανείς Εταιρείες. Πως διαμορφώνεται το φορολογικό τους πλαίσιο. Πως συστήνονται.
• Ομάδες Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων. Πως λειτουργούν, ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους.
• Συναλλαγές Ελληνικών Επιχειρήσεων με το εξωτερικό. Λογιστική – Φορολογική αντιμετώπιση.
• Οικογενειακές Επιχειρήσεις. Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα.
• Ίδρυση Εταιρειών στο εξωτερικό από Έλληνες επιχειρηματίες. Τι θα πρέπει να προσέξουν.

 

Eπικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
Βογιατζόγλου Αριάδνη τηλ : 210 5223136 /2117252173
e-mail: vogiatzoglou@oikonomotexniki.gr

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

  • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

    ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τρίτη 9 &  Τετάρτη 10  Ιουλίου 2019, Ωρες 17:00 – 21:00  Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια