• Σταδίου 61, Αθήνα 10451
  • 210-5200106
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 19:00)

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο της Εθνικής Εννομης Τάξης (ΕΕ/2017/1939

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο της Εθνικής Εννομης Τάξης (ΕΕ/2017/1939

ΝΕΟ  ΕΙΔΙΚΟ ONLINE  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Πέμπτη 22  Απριλίου 2021 , Ωρες 16:00 -20:00

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΝΟΜΗΣ ΤΑΞΗΣ  (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ/ΕΕ/2017/1939  ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ON-LINE  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΚΟΠΟΣ
Mε τον εξεταζόμενο νόμο ενσωματώνεται στην εθνική έννομη τάξη μας, όπως ήταν αναγκαίο, ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μέσω του οποίου επιδιώκεται, κυρίως, η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δραστών αξιοποίνων πράξεων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Το σεμινάριο στοχεύει στην σφαιρική και εμπεριστατωμένη  παρουσίαση του συγκεκριμένου θεσμού και των λειτουργιών του, αναλύοντας λεπτομερώς το ενωσιακό και το εθνικό  ρυθμιστικό πλαίσιο  που διέπει αυτόν και παρέχοντας στους συμμετέχοντες  την ευκαιρία να αποκτήσουν την πλήρη και ολοκληρωμένη  γνώση που  απαιτείται  συναφώς.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Δικηγορικές εταιρίες, ελεύθερους επαγγελματίες Δικηγόρους & ασκούμενους Δικηγόρους.

EΙΣΗΓΗΤΗΣ
Στέλεχος του Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO)

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
• Ι. Εισαγωγή
• Χρήσιμοι Ορισμοί
• Θεσμικό πλαίσιο
• Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939
• Το Εθνικό Δίκαιο (ν. /2021)
• Σκοπός
• Πεδίο εφαρμογής

• ΙΙ. Αντικείμενο & Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
• Ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας
• Ο Έλληνας Ευρωπαίος Εισαγγελέας: προσόντα και κωλύματα διορισμού
• Αρμοδιότητες – καθήκοντα
• Οι Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι Εισαγγελείς (ΕΕΕ) . Προσόντα – επιλογή
• Αρμοδιότητες και ιεραρχική εξάρτηση των ΕΕΕ
• Είδος εγκλημάτων και προϋποθέσεις, υπό τις οποίες μπορούν να διαταχθούν ή να ζητηθούν από τους Ευρωπαίους Εντεταλμένους Εισαγγελείς τα επιβαλλόμενα, κατά περίπτωση, μέτρα.
• Τεκμηρίωση και εφαρμογή της Αρχής της Αναλογικότητος
• Σεβασμός των δικονομικών εγγυήσεων που προβλέπει το εθνικό δίκαιο
• Αριθμός και καθεστώς απασχολήσεως των ΕΕΕ
• Αίτηση εξαιρέσεως των ΕΕΕ
• Κατά τόπον αρμοδιότης

• ΙΙΙ. Ανακριτικές πράξεις και λοιπές διαδικαστικές ενέργειες
• Ανάλυση των εφαρμοζομένων, κατά περίπτωση, μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939
• Ισχύς απορρήτων
• Αρχές που συνδράμουν τους ΕΕΕ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους
• Όργανα που συνεπικουρούν τους ΕΕΕ στο πλαίσιο των ερευνών και διώξεων που αυτοί διενεργούν
• Αρμοδία Αρχή προς επίλυση διαφωνιών μεταξύ Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και Εθνικής Εισαγγελικής Αρχής

• IV. Συζήτηση, επίλυση αποριών, πρακτικά ζητήματα

Eπικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλ. 210 5200106, 2155052008 και στα email: education@oikonomotexniki.gr,  seminar@oikonomotexniki.gr

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

  • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Νομικό Γραφείο

    ΝΕΟ  ΕΙΔΙΚΟ ONLINE  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Πέμπτη 22  Απριλίου 2021 , Ωρες 16:00 -20:00 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΝΟΜΗΣ ΤΑΞΗΣ ...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια