• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Η λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου από το Α ως το Ω με πρακτικά παραδείγματα

Η λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου από το Α ως το Ω με πρακτικά παραδείγματα

 ΝΕΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Δευτέρα 18 & Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019, Ωρες 10:00-15:00 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF

Η λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου  από το Α ως το Ω με πρακτικά παραδείγματα

ΣΚΟΠΟΣ
Το σεμινάριο φιλοδοξεί με τρόπο απλό να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν πλήρως τη λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σε έναν ΟΤΑ, στα ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και τις βασικές έννοιες που αφορούν στην Εταιρική Διακυβέρνηση έτσι ώστε να είναι σε θέση να την εφαρμόσουν στο φορέα τους όπως επιτάσσει, η πρόσφατη ψηφισθείσα νομοθεσία για το Επιτελικό Κράτος

ΟΦΕΛΗ
Οι συμμετέχοντες μετά την παρακολούθηση θα είναι σε θέση
• να οργανώσουν και να παρακολουθήσουν τη λειτουργία και την αποδοτικότητα της μονάδας,
• να αναγνωρίζουν τους κινδύνους και τα πιθανά σημεία που μπορεί να εμφανιστούν φαινόμενα απάτης και
• να μπορούν να προτείνουν βελτιωτικές ενέργειες.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη Οικονομικών υπηρεσιών των ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΟΤΑ οι οποίοι έχουν ήδη ή επιθυμούν να δημιουργήσουν τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΕΒΑΝΟΓΛΟΥ
Πτυχιούχος Οικονομίας/ Διοίκησης Επιχειρήσεων, κάτοχος MBA και MSc in Health Management. Διαθέτει 28ετή εμπειρία στον χώρο της Οικονομικής Διοίκησης, σε ελληνικές εταιρίες και πολυεθνικές και παράλληλα 15ετή εμπειρία στον εσωτερικό έλεγχο τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον Δημόσιο. Είναι μέλος του Δ.Σ. Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και μέλος της επιτροπής ελέγχου του ίδιου Νοσοκομείου και επίσης μέλος επιτροπής ελέγχου στο Δήμο Θεσσαλονίκης

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
• Το σχέδιο δράσης της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου τους πρώτους 6 μήνες
• Πρότυπα Ελέγχου και ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας των εσωτερικών ελεγκτών
• Ο κανονισμός λειτουργίας της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
• Διαχείριση κινδύνων
• Κατάρτιση ετήσιου πλάνου ελέγχων
• Οι εκθέσεις ελέγχου και follow up
• Ο ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου στην Διακυβέρνηση ενός Οργανισμού
• Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου
• Το μοντέλο των τριών γραμμών άμυνας
• Η Επιτροπή Ελέγχου
• Η γραμμή αναφοράς για τους ελεγκτές
• Κανονιστική συμμόρφωση
• Οι προϋποθέσεις ενός αποτελεσματικού ελέγχου σε ένα οργανισμό
• Απάτη και Εσωτερικός έλεγχος
• Παραδείγματα

Επικοινωνία/Δηλώσεις Συμμετοχής
Λεκκού Εύη 210-5222016 sales@oikonomotexniki.gr

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Ευρωεκπαιδευτική ΕΠΕ
    Manager

     ΝΕΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δευτέρα 18 & Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019, Ωρες 10:00-15:00 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF Η...

Επιπλέον σεμινάρια