Η λειτουργία του Λογιστηρίου απο το Α ωε το Ω

Η λειτουργία του Λογιστηρίου απο το Α ωε το Ω

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ WORKSHOP  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Πέμπτη 17 & Παρασκευή 18  Νοεμβρίου 2022,
Τρίτη 22 & Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022,
Ωρες  16:00 -20:00,
Πανεπιστημίου 58, Αθήνα, Αίθουσες εκπαίδευσης ομίλου MF

H ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓIΣΤΗΡΙΟΥ ΑΠΌ ΤΟ Α ΕΩΣ ΤΟ Ω
ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΩ COVID-19

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ LIVE ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΤΟΧΟΣ
Στόχος του σεμιναρίου είναι η ολοκληρωμένη ενημέρωση των συμμετεχόντων στις αρχές γενικής  λογιστικής, στις εργασίες τέλους χρήσης και στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μέσω προσομοίωσης λειτουργίας ενός λογιστηρίου.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε βοηθούς και μεσαία στελέχη λογιστηρίου επιχειρήσεων & οργανισμών,  λογιστικά γραφεία & ελεύθερους επαγγελματίες Λογιστές.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
• ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (Χειρόγραφη λογιστική καταχώρηση)
• ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (π.χ. Χρέωση – Πίστωση)
• ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Κωδικοποίηση)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
1. ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
2. ΚΤΙΡΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
3. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
4. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
5. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
6. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
7. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ
8. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
9. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ 2η: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΟΜΑΔΑ 3η: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
1. ΠΕΛΑΤΕΣ
2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
3. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
4. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
5. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
6. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΟΜΑΔΑ 4η: ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ
2. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
3. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ 5η: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ – ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
4. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ
6. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΠΑ
7. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
8. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΟΜΑΔΑ 6η: ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤ ΕΙΔΟΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
2. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
3. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
4. ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ
5. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
6. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ
7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

ΟΜΑΔΑ 7η: ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤ ΕΙΔΟΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
1. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
2. ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ
3. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ 8η: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Α. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ για πλήρη κατανόηση των ανωτέρω.
>Για όλες τις ομάδες θα παρουσιαστούν πρακτικά παραδείγματα καταχωρήσεων.

EΙΣΗΓΗΤΗΣ:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΛΑΤΣΑΤΟΥΡΑΣ
Φοροτεχνικός, Λογιστής Α’ τάξης, σύμβουλος επιχειρήσεων. Διαθέτει 20ετή και πλέον πρακτική εμπειρία ως οικονομικό στέλεχος μεγάλων επιχειρήσεων, επί 8 έτη προΐσταται του λογιστηρίου Ομίλου Επιχειρήσεων (20 ανωνύμων εταιρειών). Παράλληλα, έχει πολυετή διδακτική εμπειρία και είναι πιστοποιημένος από τον ΕΟΠΠΕΠ και τον ΟΑΕΔ.

(20 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ)

Eπικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, education@oikonomotexniki.gr ή στα τηλ: 2108062650 – 694770645

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

  • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Ευρωεκπαιδευτική ΕΠΕ
    Manager

    ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ WORKSHOP  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πέμπτη 17 & Παρασκευή 18  Νοεμβρίου 2022, Τρίτη 22 & Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022, Ωρες ...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια