ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΟΛΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΟΛΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Δευτέρα 23 & Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023,
Ωρες 16:00- 20:00,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 ΑΘΗΝΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ MF

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΟΛΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ON-LINE  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

 

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει, να αποσαφηνίσει και να αποκωδικοποιήσει όλες τις λογιστικές κινήσεις που απαιτούνται για το κλείσιμο των εγγραφών ενός ισολογισμού.
Η έννοια του κλεισίματος ισολογισμού είναι μια πολύ απαιτητική και εξαιρετική υπεύθυνη έναντι του νόμου κατάσταση της εταιρείας, που ακολουθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία για την οποία, την ευθύνη τήρησης αυτής έχουν οι λογιστές και οι ορκωτοί ελεγκτές.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Οικονομικούς Διευθυντές, Προϊσταμένους Λογιστηρίου, Ορκωτούς Ελεγκτές και Λογιστές και σε όσα στελέχη έχουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση οικονομικής πολιτικής μιας εταιρείας και τη λογιστική διαχείριση αυτής.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Λογιστής Φοροτεχνικός Α’ τάξης, με πολυετή πρακτική και διδακτική εμπειρία.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

• Απογραφή αποθεμάτων, μέθοδοι επιμέτρησης κόστους κτήσης αποθεμάτων
• Αποσβέσεις παγίων στοιχείων, Μισθώσεις
• Χειρισμός ειδικών θεμάτων (επιμέτρηση απαιτήσεων & υποχρεώσεων σε Ξ.Ν., προβλέψεις κ.λπ.)
• Έλεγχοι για το κλείσιμο της χρήσης
• Τακτοποίηση λογαριασμών πριν το κλείσιμο
• Μερισμός δαπανών
• Κλείσιμο λογαριασμών, εξαγωγή αποτελέσματος χρήσης

• Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
• Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης
• Προσδιορισμός του φόρου και προκαταβολής του φόρου
• Διανομή κερδών με βάση τις ισχύουσες διατάξεις
• Προσάρτημα – Πληροφορίες που περιλαμβάνει
• Κερδοζημίες και παρακολούθηση της επιχείρησης κατά τη διάρκεια του έτους

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλέφωνα:
210 5200106, 211 0131884 και στο email – euromark@oikonomotexniki.gr

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Ευρωεκπαιδευτική ΕΠΕ
    Manager

    ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δευτέρα 23 & Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023, Ωρες 16:00- 20:00,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 ΑΘΗΝΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ MF ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ...

Συχνές ερωτήσεις

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλέφωνα: 210 5200106, 211 0131884 και στο email – euromark@oikonomotexniki.gr
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 50500330221 716 - GR 8701720500005050030221716 ή ALPHA BANK: 123-002320001458 - GR92 01401230123002320001458 μέχρι και τρεις (3) μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής.