• Σταδίου 61, Αθήνα 10451
  • 210-5200106
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 19:00)

Η συγγραφή αποτελεσματικών Εκθέσεων Εσωτερικού Ελέγχου

Η συγγραφή αποτελεσματικών Εκθέσεων Εσωτερικού Ελέγχου

ΕΙΔΙΚΟ ON-LINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ WORKSHOP

Δευτέρα 12 & Τρίτη 13 Απριλίου 2021, Ωρες 16:00-20:00 

Η ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

(EFFECTIVE AUDIT REPORT WRITING) (CPEs:10h)

• Η ορθή και βέλτιστη παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ελέγχου
• Οι απόψεις των ελεγχόμενων
• Συζήτηση των εκθέσεων με τη Διοίκηση
• Στυλ γραψίματος και χρήση της γλώσσας
• Χρήση της ορολογίας
• CASE STUDIES – WORKSHOP για τη σύνταξη μιας άριστης έκθεσης ελέγχου

ΣΚΟΠΟΣ

Οι εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου είναι το σημαντικότερο εργαλείο επικοινωνίας των Εσωτερικών Ελεγκτών προς όλα τα επίπεδα της Διοίκησης.

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο που είναι σχεδιασμένο με τη μορφή workshop, θα κατανοήσουν πώς να συντάσσουν αποτελεσματικές εκθέσεις ελέγχου που πληρούν τα διεθνή επαγγελματικά πρότυπα εσωτερικού ελέγχου, πώς να οργανώνουν  και να παρουσιάζουν τα ευρήματα του ελέγχου τους, στέλνοντας τα σημαντικά μηνύματα με  τρόπο που να προκαλεί τη λήψη διορθωτικών μέτρων από τις Διοικήσεις και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τέλος θα κατανοήσουν την τυπική διάρθρωση μιας έκθεσης ελέγχου ή μιας συνοπτικής αναφοράς που προσθέτει αξία στους «πελάτες» του ελέγχου παραμένοντας αντικειμενική και ξεκάθαρη από τον τρόπο γραφής της με παράλληλη επισήμανση των σημαντικότερων λαθών που θα πρέπει να αποφεύγονται,  μέσα από πρακτικά case studies που θα μεταφερθούν  με τη συμμετοχή όλων σε μια πραγματική έκθεση ελέγχου

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη και προσωπικό Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance Units), Εξωτερικούς Ελεγκτές, μέλη των Επιτροπών Ελέγχου των Διοικητικών Συμβουλίων, στελέχη που είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη  διαδικασιών και δομών σύνταξης εκθέσεων ελέγχου.

 

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, CIA, CFSA, CCSA, CFE

Πρώην ανώτερο τραπεζικό στέλεχος που σήμερα δραστηριοποιείται ως σύμβουλος Εσωτερικού Ελέγχου & Διαχείρισης Κινδύνων. Έχει πλέον των 30 χρόνων εμπειρίας σε θέματα εσωτερικού ελέγχου στον τραπεζικό κλάδο και σε θυγατρικές εταιρίες τραπεζών, καθώς και εκτεταμένη επιμόρφωση σε θέματα βέλτιστων πρακτικών διενέργειας Εσωτερικού Ελέγχου, Risk Assessment, καθιέρωση και αξιολόγηση Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, Risk Management και Quality Assessment Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου.

Είναι Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Τραπεζική (MBA in Banking). Είναι επίσης Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής (CIA), Πιστοποιημένος Ελεγκτής του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (CFSA), Πιστοποιημένος Ελεγκτής Απάτης (CFE) και κάτοχος της Πιστοποίησης της διαδικασίας αυτo-αξιολόγησης των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου (CCSA).  Είναι επίσης εγκεκριμένος αξιολογητής Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου (Accredited Valuator for the External Quality Assessment (EQA) of the Internal Audit Activity) από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA) και συνεργάτης αυτού, έχοντας διενεργήσει τα τελευταία χρόνια σημαντικό αριθμό Εξωτερικών Αξιολογήσεων Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου (EQA) σε μεγάλους οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
• Διεθνή Πρότυπα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την έκθεση ελέγχου
• Σκοπός των εκθέσεων ελέγχου
• Τα συνήθη θέματα των εκθέσεων ελέγχου
• Αιτίες τριβής κατά τη σύνταξη των εκθέσεων ελέγχου
• Η παρουσίαση της έκθεσης ελέγχου
• 7 χαρακτηριστικά των καλών εκθέσεων ελέγχου (ακριβείς, αντικειμενικές, περιεκτικές, σαφείς, εποικοδομητικές, ολοκληρωμένες, έγκαιρες)
• Αιτίες τριβής στις εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου
• Παράγοντες των ευρημάτων του ελέγχου
• Ελάχιστο περιεχόμενο των εκθέσεων ελέγχου
• Βασικοί κανόνες Reporting
• Ανάλυση του περιεχόμενου των εκθέσεων ελέγχου
• Η βέλτιστη παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ελέγχου
• Οι προτάσεις του ελέγχου (τρόπος διατύπωσης και διαπραγμάτευση)
• Οι απόψεις των ελεγχόμενων
• Συζήτηση των εκθέσεων με τη Διοίκηση
• Τεχνικές σχεδίασης και style εκθέσεων ελέγχου
• Στυλ γραψίματος και χρήση της γλώσσας
• Χρήση της ορολογίας
• Μέγεθος και χρήση των προτάσεων
• Σχεδιασμός της πρόχειρης έκθεσης ελέγχου
• Οι καλύτερες πρακτικές για τις εκθέσεις ελέγχου
• Πώς να αυξήσετε την επίδραση της έκθεσης ελέγχου
• Τι πρέπει να θυμάμαι για μια καλή έκθεση ελέγχου
• Υποδείγματα εκθέσεων ελέγχου
• Βήματα επιτυχίας για τον Εσωτερικό Ελεγκτή
• Χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού Εσωτερικού Ελεγκτή
• Case Studies πραγματικών ευρημάτων ελέγχου και του βέλτιστου τρόπου που αυτά αναγράφονται στην έκθεση ελέγχου*

* Οι συμμετέχοντες καλούνται να προετοιμασθούν και να προσκομίσουν εάν επιθυμούν, πραγματικά παραδείγματα από τον εργασιακό τους χώρο για θέματα ελέγχου ή κινδύνους που έχουν εντοπίσει ώστε να διαπιστώσουν τον βέλτιστο τρόπο αναγραφής, ανάδειξης και παρουσίασης των θεμάτων αυτών μέσω μιας αποτελεσματικής Έκθεσης Εσωτερικού Ελέγχου

Στους συμμετέχοντες θα διανεμηθούν τα ηλεκτρονικά αντίγραφα διαφόρων Εκθέσεων Ελέγχου που θα συζητηθούν καθώς και Εκθέσεις Ελέγχου Πρότυπα, ώστε να  διευκολυνθούν να συντάξουν τις δικές τους Εκθέσεις Ελέγχου με το σωστό τρόπο.

 (10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ)

 

Επικοινωνία/Δηλώσεις Συμμετοχής
Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο email euromark@oikonomotexniki.gr ή στα τηλ: 210 5200106, 211 0131884

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Virtual Training

    ΕΙΔΙΚΟ ON-LINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ WORKSHOP Δευτέρα 12 & Τρίτη 13 Απριλίου 2021, Ωρες 16:00-20:00  Η ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (EFFECTIVE...

Επιπλέον σεμινάρια