• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Η Τεχνολογία του Πεπιεσμένου Αέρα

Η Τεχνολογία του Πεπιεσμένου Αέρα

ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Δευτέρα 1 &  Tρίτη 2  Ιουλίου 2019,  Ωρες  16:00 -21:00
Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

Η Τεχνολογία του Πεπιεσμένου Αέρα.
Αρχή λειτουργίας των συστημάτων πεπιεσμένου αέρα και αποτελεσματική συντήρηση, τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας κα βελτίωση της αποδοτικότητας, μέθοδοι ελέγχων και παρακολούθησης

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση του σύγχρονου τεχνικού στις νέες τάσεις ορθολογικού σχεδιασμού και της χρήσης συστημάτων πεπιεσμένου αέρα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε έννοιες που ορίζουν την αποδοτικότητα των συστημάτων αυτών καθώς και τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας.
Θα γίνουν αναφορές και θα εξεταστούν διαφορετικές βιομηχανικές εφαρμογές με διευκρινήσεις στα προβλήματα και στις πιθανές λύσεις τους

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε τεχνικούς διευθυντές, Υπεύθυνους παραγωγής καθώς και σε προϊσταμένους συντήρησης, εργοδηγούς, μηχανικούς, ηλεκτρολόγους, μελετητές συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και γενικά σε όσους εμπλέκονται με την υποστήριξη συστημάτων πεπιεσμένου αέρα στη σύγχρονη βιοτεχνία, βιομηχανία καθώς και σε νοσοκομεία και πάσης φύσης παραγωγικές επιχειρήσεις

EΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Θ. ΓΙΑΜΑΚΙΔΗΣ
Compressed Air Specialist
EUR.E.M. (EURopean Energy Manager)
Τεχνική Διεύθυνση – Green Air Energy.
Εισηγητής σεμιναρίων με πολυετή διδακτική εμπειρία.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
1η ημέρα
Αρχή λειτουργίας των συστημάτων πεπιεσμένου αέρα και αποτελεσματική συντήρηση

Βασικές αρχές πεπιεσμένου αέρα
 Τομείς εφαρμογής
 Ανάλυση του πεπιεσμένου αέρα και Βασικές Αρχές αυτού
 Μεταβολή βάση θερμοκρασίας
 Υπολογισμός παροχής βάση συνθηκών εισόδου / εξόδου
 Τι επηρεάζει την παροχή
 Επίπεδα πίεσης – Εφαρμογές
 Τα μέρη ενός Συστήματος Πεπιεσμένου Αέρα

Περί παραγωγής πεπιεσμένου αέρα
 Τύποι αεροσυμπιεστών (κοχλιοφόροι ελαιολίπαντοι) βασικές αρχές και τρόπος συντήρησης
 Troubleshooting αντιμετώπιση βλαβών

Περί Επεξεργασίας του Πεπιεσμένου Αέρα
 Υγρασία και συμπυκνώματα
 Μέθοδοι ξήρανσης
 Συσκευές αφύγρανσης (ξηραντές – ψυκτικού τύπου)
 Σημείο Δρόσου υπό πίεση
 Μέθοδοι Φιλτραρίσματος (φίλτρα γραμμής)
 Σημαντικές παρατηρήσεις (Tips & Tricks)

Περί Αεριοστασίου
 Διακριτές συσκευές – αρχή λειτουργίας
 Ειδικές διατάξεις – Βαλβίδες εξυδάτωσης
 Περιβαλλοντική Διαχείριση (επεξεργασία συμπυκνωμάτων)

Τεχνικές Εξοικονόμησης Ενέργειας
 Δυνατότητες βελτιστοποίησης
 Έλεγχος λειτουργίας
 Κεντρικά Συστήματα Διαχείρισης
 Σημαντικές παρατηρήσεις (Tips & Tricks)
 Αρχές λειτουργίας μιας σωστής συντήρησης

Συστήματα Εποπτείας και Παρακολούθησης
 Controller και Αισθητήρια
 Audits – Καταγραφή και Ανάλυση Αναγκών
 Ειδικές Μετρήσεις (Στοιχείων λειτουργίας, Ενέργειας, Απώλειες – Διαρροές)
 Scada & Management Systems
 Προσδιορισμός Δεικτών (KPI’s)

2η ημέρα
Τεχνικές Εξοικονόμησης Ενέργειας και Βελτίωση της Αποδοτικότητας

Αεροστάσιο (Παραγωγή)
 Η σημασία της αποδοτικότητας του εξοπλισμού
 Αρχές λειτουργίας μιας σωστής συντήρησης
 Ορθολογικός σχεδιασμός αεριοστασίου
 (Tips & Tricks) – Πρακτικά Παραδείγματα
 Ειδικοί έλεγχοι και Μετρήσεις

Δίκτυο & Καταναλωτές
 Προδιαγραφές και ποιότητα πεπιεσμένου αέρα κατά ISO 8573:2010
 Περί ορθολογικού σχεδιασμού κυκλωμάτων
 Απώλειες και κόστος Διαρροών
 (Tips & Tricks) – Πρακτικά Παραδείγματα
 Ειδικοί έλεγχοι και Μετρήσεις

Ενεργειακή Διαχείριση & Ειδικές Μετρήσεις
 Δείκτες ενεργειακής Αποδοτικότητας
 Στοιχεία επιβάρυνσης της κατανάλωσης του Πεπιεσμένου Αέρα
 Ποιό είναι το σωστό σενάριο μιας καλής διαχείρισης
 (Tips & Tricks) – Πρακτικά Παραδείγματα

H Δύναμη του Εποπτικού Ελέγχου – Scada
 Σύγχρονα Συστήματα εποπτείας και παρακολούθησης
 Ειδικές μετρήσεις και γιατί πρέπει να γίνονται
 Μετρήσεις Αποδοτικότητας
 (Tips & Tricks) – Πρακτικά Παραδείγματα

Eπικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
Βογιατζόγλου Αριάδνη τηλ:  : 210 5284328 e-mail: vogiatzoglou@oikonomotexniki.gr

Τι θα μελετήσετε...

  • 1. Εργαλεία Δεδομένων 1.1. Κείμενο σε στήλες 1.2. Κατάργηση διπλότυπων 1.3. Επικύρωση δεδομένων 1.4. Συνολική εικόνα 1.5. Ανάλυση πιθανοτήτων 1.5.1. Αναζήτηση στόχου 1.5.2. Πίνακες δεδομένων (μιας και δύο μεταβλητών) 1.5.3. Σενάρια 1.6. Επιλυτής συστήματος εξισώσεων-ανισώσεων 2. Μερικά Αθροίσματα 2.1. Υπολογισμός μερικού αθροίσματος σε πίνακα δεδομένων 2.2. Χειριστήρια μερικών αθροισμάτων 2.3. Αντικατάσταση μερικών αθροισμάτων 2.4. Κατάργηση μερικών αθροισμάτων 2.5. Μερικό άθροισμα μέσα σε μερικό άθροισμα 3. Συγκεντρωτικοί Πίνακες – Συγκεντρωτικά Γραφήματα 3.1. Ορισμοί – Ετικέτες Γραμμής, Ετικέτες Στήλης, Φίλτρο Αναφοράς, Τιμές 3.2. Δημιουργία Συγκεντρωτικού Πίνακα 3.3. Χρήση δύο ή περισσότερων πεδίων σύνοψης 3.4. Αλλαγή της συνάρτησης σύνοψης 3.5. Τροποποίηση δεδομένων προέλευσης – Ενημέρωση Συγκεντρωτικού Πίνακα 3.6. Διαγραφή Συγκεντρωτικού Πίνακα 3.7. Ομαδοποίηση / Προβολή Δεδομένων Συγκεντρωτικού Πίνακα με βάση συγκεκριμένα κριτήρια 3.8. Δημιουργία υπολογιζόμενου πεδίου 3.9. Δημιουργία και μορφοποίηση Συγκεντρωτικού Γραφήματος 3.10. Δημιουργία Συγκεντρωτικού Πίνακα από πολλαπλές περιοχές συνάθροισης 3.11. Δημιουργία Συγκεντρωτικού Πίνακα από εξωτερική πηγή δεδομένων 4. Λήψη εξωτερικών δεδομένων 4.1. Από την Access 4.2. Από το Web 4.3. Από αρχείο Κειμένου 4.4. Από άλλες προελεύσεις
  • 5. Μακροεντολές 5.1. Καταγραφή Μακροεντολής 5.2. Αποθήκευση Μακροεντολής 5.3. Εκτέλεση Μακροεντολής 5.4. Διαγραφή Μακροεντολής 5.5. Χρήση σχετικών αναφορών 5.6. Αντιστοίχιση Μακροεντολής σε εικονίδιο της Γραμμής Εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης 5.7. Θέματα ασφάλειας Μακροεντολών 6. Συναρτήσεις 6.1. Λογικές Συναρτήσεις (IF, AND, OR, NOT, IFERROR) 6.2. Συναρτήσεις Βάσεων Δεδομένων (DSUM, DMAX, DMIN, DAVERAGE, DCOUNT, DCOUNTA) 6.3. Συναρτήσεις Αναζήτησης & Αναφοράς (VLOOKUP, HLOOKUP, LOOKUP, MATCH, INDEX, CHOOSE) 6.4. Συναρτήσεις Κειμένου (LEFT, RIGHT, MID, LEN, FIND, SEARCH, CONCATENATE, UPPER, LOWER, PROPER, SUBSTITUTE) 6.5. Συναρτήσεις Πληροφορίας (ISBLANK, ISLOGICAL, ISTEXT, ISNONTEXT, ISNUMBER, ISEVEN, ISODD, ISERROR) 7. Ονόματα 7.1. Ονομασία περιοχής κελιών 7.2. Τρόποι ορισμού ονομάτων 7.3. Εύρος ονόματος 7.4. Κανόνες σχηματισμού ονομάτων 7.5. Χρήση σε συναρτήσεις διαφόρων τύπων 8. Έλεγχος Τύπων 8.1. Ορισμοί 8.2. Εμφάνιση όλων των τύπων ενός Φύλλου Εργασίας 8.3. Ανίχνευση προηγουμένων κελιών 8.4. Ανίχνευση εξαρτημένων κελιών 8.5. Κατάργηση όλων των βελών 8.6. Έλεγχος σφαλμάτων COUNTA, COUNTBLANK, COUNTIF)

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

  • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

    ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δευτέρα 1 &  Tρίτη 2  Ιουλίου 2019,  Ωρες  16:00 -21:00 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια