• Σταδίου 61, Αθήνα 10451
  • 210-5200106
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 19:00)

Θέσπιση πλαισίου Υποχρεώσεων των Χρηματοδοτικών Φορέων ως Πιστωτών με σκοπό την Αξιολόγηση Πτωχεύσεως

Θέσπιση πλαισίου Υποχρεώσεων των Χρηματοδοτικών Φορέων ως Πιστωτών με σκοπό την Αξιολόγηση Πτωχεύσεως

ΝΕΟ  ΕΙΔΙΚΟ ONLINE  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Δευτέρα 12  Απριλίου 2021 , Ωρες 16:00 -20:00

ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΩΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ,  ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ Ν. 4738/2020 (ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Ε. Τ.τ.Ε 185/1/09.03.2021/     ΦΕΚ 1018/Β/16.03.2021)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ON-LINE  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΚΟΠΟΣ
Mε την εξεταζομένη Απόφαση της ΤτΕ επιδιώκεται η θέσπιση συνεκτικού και ενιαίου πλαισίου υποχρεώσεων των χρηματοδοτικών φορέων, το οποίο θα εφαρμόζεται  κατά την επικείμενη διαδικασία υποβολής αιτήσεων  πτωχεύσεως εκ μέρους των οφειλετών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον ν. 4738/2020. Οι εν λόγω φορείς, οφείλουν να ακολουθήσουν το αναλυόμενο στο σεμινάριο πλαίσιο, με σκοπό την προστασία των συμφερόντων τους, λαμβάνοντας ειδικά μέτρα επιμέλειας και αξιολόγησης των στοιχείων που παρουσιάζει ο οφειλέτης, προς έγκαιρο εντοπισμό και αποφυγή καταχρηστικών συμπεριφορών, δολίων ενεργειών και  πρακτικών που οδηγούν, εν τέλει, στην απόρριψη του αιτήματος απαλλαγής και πτωχεύσεως. Το σεμινάριο στοχεύει στην εμπεριστατωμένη και λεπτομερή παρουσίαση του περιεχομένου της ως άνω Αποφάσεως, ώστε να καταστεί εφικτό στους συμμετέχοντες να εμβαθύνουν στα σημεία που θα αποτελέσουν το κύριο αντικείμενο του ελεγκτικού μηχανισμού των πιστωτών, λαμβάνοντας ανάλογες προφυλάξεις και μέτρα για την ορθή και αποτελεσματική  αντιμετώπισή τους

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Δικηγορικές εταιρίες, ελεύθερους επαγγελματίες Δικηγόρους & ασκούμενους Δικηγόρους.

EΙΣΗΓΗΤΕΣ

Στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας της Τράπεζας Ελλάδος

ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΥΒΑ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με πολυετή δικηγορική εμπειρία, εκπρόσωπος εν Ελλάδι και Υπεύθυνη Νομικών Σπουδών του γνωστού και σπουδαίου Πανεπιστημίου της Ferrara Ιταλίας, Πτυχιούχος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίου Φλωρεντίας Ιταλίας, LLMaster Πανεπιστημίου της Genova Ιταλίας, Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, Μεταπτυχιακός  τίτλος στην διδακτική και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση Παν/μίου Ferrara Ιταλίας, Σύμβουλος επί νομικών θεμάτων  και αρθρογράφος της  μηνιαίας επιστημονικής εκδόσεως «ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», Νομική Σύμβουλος & μέλος Δ.Σ. της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΛΣΥΠ Α.Ε» (θυγατρικής ΕΤΒΑ Α.Ε.). Εισηγήτρια σεμιναρίων σε στελέχη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με πολυετή διδακτική εμπειρία.

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Ι. Εισαγωγή
• Ορισμοί
• Θεσμικό πλαίσιο

ΙΙ. Οργάνωση- Διαχείριση
• Σκοπός της θέσπισης του συγκεκριμένου πλαισίου υποχρεώσεων
• Αίτηση πτωχεύσεως και αξιολόγηση εκ μέρους του χρηματοδοτικού φορέα κατά την συμμετοχή του ως πιστωτή σε διαδικασία πτωχεύσεως.
• Ο κίνδυνος καταχρηστικής υποβολής της αιτήσεως
• Η υποχρέωση ελέγχου της μη συνδρομής των όρων και προϋποθέσεων που αποκλείουν την απαλλαγή του οφειλέτη (άρθρο 193 , παρ.1 και 195 , παρ.2 ν. 4738/2020).
• Λαμβανόμενα μέτρα επιμελείας, σε συνδυασμό με την Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων και την Πολιτική Διαχείρισης Ληξιπροθέσμων Οφειλών
• Έγκαιρος εντοπισμός και ορθή τεκμηρίωση καταχρηστικότητος και λόγων αποκλεισμού
• Εφαρμογή συνεκτικής μεθοδολογίας
• Προσαρμογή των μέτρων σύμφωνα με τον όγκο, την ποιότητα και την κατανομή του χαρτοφυλακίου πιστώσεων
• Πρόβλεψη για αντιμετώπιση εκτάκτων συνθηκών
• Μονάδα Διαχείρισης Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων (ΜΔΜΕΑ)
• Σύγκρουση συμφερόντων οφειλέτη-φορέα (πιστωτή) ή/και μελών της διοικήσεως του τελευταίου
• Σύγκρουση συμφερόντων οφειλέτη – ετέρων πελατών του φορέα
• Προσδιορισμός του χρονικού σημείου επελεύσεως της παύσεως πληρωμών και ενάρξεως της «ύποπτης» περιόδου
• Πηγές αντλήσεως των πληροφοριών
• Κατηγοριοποίηση διαδικασιών ανά κατηγορία οφειλέτη
• Άντληση, συγκέντρωση, συστηματοποίηση δεδομένων
• Διασφάλιση συστηματικής και ασφαλούς τηρήσεως αρχείων, έλεγχοι, τεκμηρίωση

ΙΙΙ. Εποπτικές αναφορές
• Αποδέκτης
• Περιεχόμενο Ε.Α. – προθεσμία υποβολής
• Υπεύθυνος παροχής διευκρινίσεων
• Συναίνεση ΥΠΔ για την συλλογή, διασύνδεση, συσχέτιση και επεξεργασία αρχείων με προσωπικά δεδομένα

ΙV. Αίτηση απόρριψης – άσκηση προσφυγής κατά της απαλλαγής
• Μεθοδολογία εντοπισμού στοιχείων
• Τεκμηρίωση καταχρηστικότητος άρθρου 80 ν.4738/2020
• Παύση πληρωμών ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπληρώσεως οφειλομένη σε δόλιες ενέργειες του οφειλέτη
• Παραβίασης των αρχών της καλής πίστεως κατά την κήρυξη ή την διάρκεια της πτωχεύσεως
• Οφειλέτης ή εκπρόσωπός του “μη συνεργάσιμος”
• Δολία απόκρυψη εισοδημάτων – περιουσιακών στοιχείων κ.λπ
• Διενέργεια επιζημίων πράξεων (άρθρα 116-120 ν. 4738/2020)
• Αξιόποινες πράξεις του άρθρου 197 ν. 4738/2020
• Καταδίκη οφειλέτη ή εκκρεμοδικία για τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 197-203 του ν. 4738/2020 αδικήματα

Eπικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλ. 210 5200106, 2155052008 και στα email: education@oikonomotexniki.gr,  seminar@oikonomotexniki.gr

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

  • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Νομικό Γραφείο

    ΝΕΟ  ΕΙΔΙΚΟ ONLINE  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δευτέρα 12  Απριλίου 2021 , Ωρες 16:00 -20:00 ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΩΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ,  ΜΕ...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια