ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΟΝ-LINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023
Ωρες 10:00 – 15:00,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 ΑΘΗΝΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ MF

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ON-LINE  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα στελέχη, υπαλλήλους όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και ιδιωτικό τομέα που θέλουν να ενσωματώσουν τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο επαγγελματικό τους περιβάλλον.

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατάρτιση των υπαλλήλων στην ηλεκτρονική αρχειοθέτηση, στην ψηφιοποίηση, στην ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων και στην ψηφιακή υπογραφή. Συγκεκριμένα, με δεδομένο ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση παρέχει εργαλεία μέσω των οποίων η εργασία γίνεται αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη, το παρόν σεμινάριο στοχεύει αφενός στην εξοικείωση των υπαλλήλων με τις διαδικασίες της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και της ψηφιοποίησης εγγράφων και αφετέρου στη γνώση του αντίστοιχου θεσμικού πλαισίου για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων και την εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής .

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Αρμόδια στελέχη
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Ορισμός ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
2. Εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
3. Τί είναι η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση, η ηλεκτρονική διακίνηση και η ψηφιοποίηση εγγράφων
Τρόποι ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης, ηλεκτρονικής διακίνησης και ψηφιοποίησης εγγράφων
4. Καλές πρακτικές
5. Ψηφιακή υπογραφή-Ψηφιακά πιστοποιητικά
6. Εγκύκλιοι-Νομοθεσία-Θεσμικό πλαίσιο για τα ψηφιακά πιστοποιητικά και για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων με ή χωρίς ψηφιακή υπογραφή
Πλεονεκτήματα και Οφέλη της Ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης, της ψηφιοποίησης, της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και της ψηφιακής υπογραφής.

  • Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 211-0131883.

  • Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στους Τραπεζικούς Λογαριασμούς: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5050 030221 686 – GR 24 0172 0500 0050 5003 0221 686 ή ALPHA BANK: 123 – 00 2320 00 1247 – GR66 0140 1230 1230 0232 0001 247 πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο υπ’ όψιν λογιστηρίου).
  • Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή όταν υπάρχει έγγραφη ενημέρωση 5 τουλάχιστον ημερών πριν από την έναρξη του σεμιναρίου.
  • Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ηλεκτρονικά ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής.

  • Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.

 

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

 • Οικονομοτεχνική Seminars

  ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΟΝ-LINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 Ωρες 10:00...

Συχνές ερωτήσεις