• Σταδίου 61, Αθήνα 10451
  • 210-5200106
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 19:00)

Ιδιωτικότητα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες: Νόμιμη χρήση cookies και προστασία απορρήτου

Ιδιωτικότητα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες: Νόμιμη χρήση cookies και προστασία απορρήτου

NEO  ΕΙΔΙΚΟ ON-LINE ΣΕΜΙΝAΡΙΟ

Τετάρτη 30  Ιουνίου 2021, 16:00-20:00

Ιδιωτικότητα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες: Νόμιμη χρήση cookies και προστασία απορρήτου

LIVE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΚΟΠΟΣ
Το σεμινάριο στοχεύει στην κατά το δυνατόν πληρέστερη και πλέον εμπεριστατωμένη ανάλυση των όρων χρήσεως των διαδικτυακών τόπων των e-shops, του θεσμικού πλαισίου που διέπει την ηλεκτρονική λειτουργία των τελευταίων και των συνδεδεμένων με αυτήν κινδύνων που αντιμετωπίζει ο επισκέπτης καταναλωτής κατά την σχετική περιήγησή του, του τρόπου αντιμετωπίσεως των τυχόν περιστατικών παραβιάσεως της ιδιωτικότητος και της παραλείψεως προστασίας των προσωπικών δεδομένων εκ μέρους των υποχρέων, παρέχοντας συγχρόνως στους τελευταίους (επιχειρηματίες) τις αναγκαίες γνώσεις για την εκτέλεση των αυστηρών υποχρεώσεων που τους επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να αποτρέψουν (σε περίπτωση ελέγχων και/ή καταγγελιών) την εις βάρος τους επιβολή προστίμων και λοιπών κυρώσεων εκ των προβλεπομένων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Δικηγορικές εταιρίες, ελεύθερους επαγγελματίες Δικηγόρους & ασκούμενους Δικηγόρους.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΥΒΑ – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με πολυετή δικηγορική εμπειρία, Εκπρόσωπος εν Ελλάδι και Υπεύθυνη Νομικών Σπουδών του γνωστού και σπουδαίου Πανεπιστημίου της Ferrara Ιταλίας, Πτυχιούχος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίου Φλωρεντίας Ιταλίας, LLMaster Πανεπιστημίου της Genova Ιταλίας, εξειδίκευση στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων (πιστοποιημένο μέλος ASSODPO Ιταλίας), Μεταπτυχιακός τίτλος στην διδακτική και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση Παν/μίου Ferrara Ιταλίας, Σύμβουλος επί νομικών θεμάτων και αρθρογράφος της μηνιαίας επιστημονικής εκδόσεως «ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», Νομική Σύμβουλος & μέλος Δ.Σ. της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΛΣΥΠ Α.Ε» (θυγατρικής ΕΤΒΑ Α.Ε.). Εισηγήτρια σεμιναρίων σε στελέχη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με πολυετή διδακτική εμπειρία.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
• Ι. Εισαγωγή
• Το ηλεκτρονικό εμπόριο και η ραγδαία αυξητική του τάση
• Ενωσιακό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο
• Κατηγορίες ηλεκτρονικού εμπορίου

• ΙΙ. Το ηλεκτρονικό εμπόριο από επιχείρηση προς καταναλωτάς (Business to Customers / B2C)
• H αξιοποίηση των συγχρόνων τεχνολογικών δυνατοτήτων πληροφορικής & επικοινωνιών ως κρίσιμος παράγων για την διαμόρφωση του νέου – ηλεκτρονικού- επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
• Ανταγωνιστικά επιχειρηματικά πλεονεκτήματα και οφέλη για τον καταναλωτή
• Κρίσιμα νομικά ζητήματα γεννώμενα κατά την χρήση του διαδικτυακού καταστήματος.
• Τρόπος συλλογής πληροφοριών και συνήθεις παρεκκλίσεις από την νομιμότητα.
• Κίνδυνοι για τον καταναλωτή και υπόχρεοι για την προστασία του
• Απαραίτητη επιχειρηματική στρατηγική και νομική επάρκεια των υπευθύνων
• Ασφάλεια συναλλαγών
• Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρος
• Αναγκαία προβλεπόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας
• Εξασφάλιση σχετικών πιστοποιήσεων
• Κατάρτιση, δημοσιοποίηση και τήρηση λεπτομερών Όρων Χρήσεως του ιστοτόπου και Γενικής Πολιτικής Απορρήτου και εφαρμογής Cookies.
• Μεθοδολογία σύνταξης των ανωτέρω εγγράφων και περιεχόμενο αυτών
• Επικαιροποιήσεις, χρόνοι και τρόπος εκτελέσεως των συναφών παρεμβάσεων και βελτιωτικών προσαρμογών
• Καταγραφή στατιστικών του ιστοτόπου (tracking)
• Eιδική προστασία των καταναλωτών στην περίπτωση καταρτίσεως της συμβάσεως ηλεκτρονικής αγοραπωλησίας δια τηλεφώνου (cold calling).

• II. Data Breach Workshop & Simulation

• Εκτίμηση κινδύνου και αξιολόγηση επιχειρησιακών κενών στον τομέα της Ασφαλείας.
• Προγραμματισμός και οργάνωση για την αντιμετώπιση ενδεχομένου περιστατικού παραβιάσεως
• Σύνταξη Πολιτικής Ασφαλείας
• Συγκρότηση Ομάδος Ασφαλείας και κατανομή αρμοδιοτήτων
• Συνεχής επίβλεψη για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και την επικαιροποίηση αυτών
• Αξιολόγηση ευρημάτων
• Ανάπτυξη και εκτέλεση Προγράμματος Προσομοίωσης (Data Breach Simulation)
• IV. Συζήτηση, επίλυση αποριών, πρότυπα υποδείγματα

Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλ. 210 5200106, 2155052008 και στα e-mail: education@oikonomotexniki.gr, seminar@oikonomotexniki.gr

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Νομικό Γραφείο

    NEO  ΕΙΔΙΚΟ ON-LINE ΣΕΜΙΝAΡΙΟ Τετάρτη 30  Ιουνίου 2021, 16:00-20:00 Ιδιωτικότητα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες: Νόμιμη χρήση cookies και προστασία απορρήτου LIVE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ...