Κοστολόγηση δραστηριοτήτων Μονάδων Υγείας

Κοστολόγηση δραστηριοτήτων Μονάδων Υγείας

 ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Δευτέρα 19 & Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022, Ωρες 12:00-16:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF

Κοστολόγηση δραστηριοτήτων Μονάδων Υγείας

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ  ΛΟΓΩ COVID-19

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ LIVE ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

Ο εισηγητής μας
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ειδικός στην επιχειρηματική, τη φορο-λογική κοστολόγηση και στο πληροφοριακό σύστημα διοικήσεως. Ως σύμβουλος έχει εγκαταστήσει παρά πολλές εφαρμογές σε επιχειρήσεις. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία σε όλο τα φάσμα του γνωστικού του αντικειμένου.

Μεθοδολογία
Σε ότι αφορά το περιεχόμενο του σεμιναρίου, κινείται σε ένα τρισυπόστατο άξονα, των παρεχομένων υπηρεσιών, δραστηριοτήτων και διαδικασιών του οριακού εκταμιεύσιμου κόστους και των τεχνικών μειώσεως του, των πηγών προελεύσεως του κέρδους και της διαφυγούσης κερδοφορίας.

Σε ποιούς απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε διευθυντικά στελέχη όλων των λειτουργιών των μονάδων υγείας, που ασχολούνται με την κοστολόγηση για λήψη αποφάσεων και η ακριβής μέτρηση του κόστους, θα επιδράσει αποτελεσματικά στην δουλειά τους και στο σύνολο των εργασιών της μονάδος.

Σκοπός
Η αποτύπωση του πλάνου δράσεως μίας επιχειρήσεως, είναι ο άξονας στον οποίο θα περιστραφεί η λειτουργία της. Χρησιμοποιώντας τέσσερα κύρια εργαλεία, την ανάλυση των ισολογισμών σε παράλληλη λειτουργία με τους προϋπολογισμούς, την κοστολόγηση, τις τεχνικές μείωσης του κόστους και την αξιολόγηση της πορείας της επιχειρήσεως, μπορεί να παρέχει μία πλήρη ακτινογραφία της οικονομικής μονάδος σε όλη την παραγωγική της έκταση, ορθολογικά καταγεγραμμένη.
Με το πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα κοστολογήσεως, το A.B.C., μπορούμε να μετρήσουμε με ακρίβεια το κόστος και να το μειώσουμε όπου είναι δυνατόν.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι
 να γίνει κατανοητό γιατί το A.B.C., είναι το κατάλληλο εργαλείο για λήψη αποφάσεων,
 να μετρηθεί, το κόστος στις διάφερες μορφές του, ανάλογα με το σκοπό που εξυπηρετεί,
 να αναλυθεί η χρήση του A.B.C., για βελτίωση του καθόλου παραγωγικού κυκλώματος, ιδιαίτερα στις υπηρεσίες,
 να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τεχνικές, για να μειώσουν κόστη, ζημίες, υποαπασχόληση, διαφυγόντα κέρδη,
 να μετρήσουν σωστά το έσοδο και το κόστος κάθε υπηρεσίας, πελάτου, δραστηριοτήτων πώλησης,
 να εφαρμόσουν ορθολογική τιμολογιακή πολιτική, για να διεισδύσουν σε μεγαλύτερη έκταση στην αγορά της υγείας.
Τελικός στόχος να αποκτήσει η επιχείρηση υψηλή κερδοφορία και ανάπτυξη.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

BHMA 1o ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ:
 Συστημική προσέγγιση στο συνολικό παραγωγικό κύκλωμα.
 Καταγραφή του παγίου εξοπλισμού και της ενέργειας.
 Καταγραφή των παραγωγικών πόρων και της ροής, των μονάδων υγείας. Αποτύπωση των δραστηριοτήτων.
 Δημιουργία διαδικασιών σύνδεσης των δραστηριοτήτων, με τις υπηρεσίες και τα λειτουργικά έσοδα.
 Κοστολόγηση και ποσοτικοποίηση των αναλωσίμων. Αποτίμηση.

BHMA 2o ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ A.B.C.
 Σύνθεση κόστους. Καταμέτρηση και ποσοτικοποίηση δαπανών – δραστηριοτήτων και υπολογισμός του κόστους.
 Αμοιβές προσωπικού, μέτρηση χρόνου, περιγραφή θέσεως και υπολογισμός της αξίας.
 Ανάλυση σε σταθερό και μεταβλητό, στον προορισμό, μεταφορά του κόστους στις κύριες δραστηριότητες.
 Κοστολόγηση παραγωγικών δραστηριοτήτων, κυρίων και βοηθητικών, ροή υπηρεσιών.
 Κοστολόγηση δραστηριοτήτων στον Διοικητικό τομέα. Δαπάνες κοινής χρήσεως.
 Υποστηρικτικές δραστηριότητες. Διαδικασίες, τρόπος λειτουργιάς τους και καταλογισμός στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 Μέτρηση της δυνητικής – της πραγματικής και της διαφυγούσης απασχολήσεως (υποαπασχόληση).
 Πως κοστολογούμε μια υπηρεσία. Πως κοστολογούμε μια πλήρη διαδικασία.
 Ποσό κοστίζει η μαζική παραγωγή υπηρεσιών. Επιλογή της πλέον κερδοφόρου υπηρεσίας.
 Ποιο είναι το μίγμα υπηρεσίας, με την μεγαλύτερη κερδοφορία. Βέλτιστο μίγμα.
 Φασεολόγιο. Δημιουργία φασεολογίου για κάθε υπηρεσία και για κάθε νοσηλευόμενο.
 Επιλογή των πλέον κερδοφόρων υπηρεσιών.

BHMA 3o ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΣΟΔΟΥ – ΚΟΣΤΟΥΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΕΣΟΔΟΥ
 Ποσοτικός και αξιακός προϋπολογισμός εσόδων.
 Πηγές προελεύσεως εσόδων από τις διάφορες υπηρεσίες και αντιστοίχιση με τα κόστη διαδικασιών.

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
 Υποδοχή
 Διαδικασίες εισαγωγής ασθενών
 Λογιστηρίου ασθενών
 Γραφείο προμηθειών
 Παρακαταθηκών
 Υλικών – αποθήκες
 Διαχειρίσεως φακέλων
 Γραφείου κίνησης
 Ενημέρωση συνοδών – εξυπηρέτηση
 Κυλικείο
 Συντήρηση κτιρίου

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ
 Παθολογικός τομέας
 Παιδιατρικός τομέας
 Χειρουργικός τομέας

 Τομέας επείγουσας εντατικής ιατρικής και αναισθησιολογίας
 Ψυχιατρικός τομέας
 Εργαστηριακός τομέας
 Τομέας απεικόνισης
 Διατομεακά τμήματα
 Κέντρα υγείας – περιφερειακά ιατρεία

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΣ ΤΟΜΕΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
 Τμήμα φυσικοθεραπείας
 Τμήμα υδροθεραπείας
 Τμήμα εργοθεραπείας
 Τμήμα μυϊκής ενδυνάμωσης
 Τμήμα ψυχολογικής υποστήριξης
 Τμήμα κινησιοθεραπείας
 Τμήμα λογοθεραπείας
 Παρακολούθηση ασθενών

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΜΗΣ ΠΤΕΡΥΓΩΝ
 Προϊστάμενος πτέρυγας
 Νοσηλευτές
 Ιατροί
 Καθαρίστριες
 Χορήγηση φαρμάκων

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
 Τμήμα ασθενοφόρων
 Αξονικός τομογράφος
 Καρδιογράφημα
 Απογευματινών ιατρείων
 Εξωτερικά ιατρείων
 Επειγόντων περιστατικών
 Θα γίνει ανάλυση μεγάλου εύρους πτερύγων – νοσοκομείων, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες των συμμετεχόντων μερικές από τις οποίες είναι:
 Παθολογική – καρδιολογική – παιδιατρική – χειρουργική – γυναικολογική
 οφθαλμολογική – νευρολογική – ορθοπεδική
 Έσοδα από υποαπασχολούμενους πόρους – νοσηλευτικά πακέτα.
 Παράπλευρα έσοδα και μέτρηση της κερδοφορίας τους.
 Συσχετισμός δαπανών εσόδων με τους κλάδους.

BHMA 4o ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
 Προϋπολογισμοί για ακριβέστερη κοστολόγηση και μείωση του κόστους.
 Ανάλυση των 3 κυκλωμάτων, μειώσεως του κόστους σε όλα τα στάδια των δαπανών.
 Δαπάνες που προκύπτουν από το Budget. Επιλογή των μη σημαντικών μεγεθών.
 Δαπάνες μη επαναλαμβανόμενες. Δαπάνες που δεν αποτελούν κόστος.
 Έλεγχος δαπανών μηδενικής βάσεως.
 Σύγκριση με την επιχείρηση στόχο – πρότυπο. Κατά συνθήκη σταθερές και μεταβλητές δαπάνες.
 Μείωση κόστους στις διοικητικές δραστηριότητες. Κυλιόμενες σταθερές δαπάνες.

BHMA 5o ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ.
 Εναλλακτικά σενάρια κόστους, πλήρες, οριακό και εκταμιεύσιμο
 Ειδικά εργαλεία. Προσομοίωση – μοντελοποίηση. Ανάλυση Ν.Σ.Κ.Ε.
 Κοστολογική πληροφόρηση – λήψη αποφάσεων. Μέτρηση διαφυγόντων κερδών.
 Μέτρηση της αποτελεσματικότητος. Υπηρεσιών και πελατών.
 Δημιουργία σεναρίου. Χαμηλού κόστους και υψηλής κερδοφορίας.
 Μέτρηση του αποτελέσματος κάθε δραστηριότητος σαν ανεξάρτητης εκμετάλλευσης.
 Δείκτες αποδόσεως, πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος
 Benchmarking:
 Συγκριτική διοίκηση του παραγωγικού κυκλώματος και με τους ανταγωνιστές.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Το σεμινάριο έχει εργαστηριακή μορφή. Η παρουσίαση των λειτουργικών διαδικασιών θα γίνει με POWER POINT. Η θεωρία θα παρουσιαστεί, σε EXCEL. Οι συμμετέχοντες μπορούν να φέρουν τα δεδομένα της επιχειρήσεως τους και να δημιουργήσουν το δικό τους πρόγραμμα κοστολόγησης.

ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ:
Αναλυτικές σημειώσεις, λυμένες εφαρμογές, μαζί με το εγχειρίδιο τους. Η παρουσίαση του σεμιναρίου σε power point. Η εφαρμογή της θεωρίας, τα τυπολόγια, η ροη των αρχείων, η κοστολογική ροη. Εφαρμογή πληροφορικού συστήματος διοίκησης. Πλήρης εφαρμογή κοστολογήσεως, με το A.B.C., δομημένη από πραγματικά δεδομένα μονάδων υγείας, με επίκεντρο την μείωση του κόστους. Οι συμμετέχοντες, μπορούν να μεταφέρουν τα δεδομένα της επιχειρήσεως τους, για να δημιουργήσουν το δικό τους πρόγραμμα, αντίστοιχο του γνωστικού αντικειμένου που θα παρακολουθήσουν. Η ροη και τα αποτελέσματα, θα εμφανιστούν, σε ένα ειδικό πακέτο, δομημένο στο A.B.C και στο M.I.S., το οποίο παραμένει στους συμμετέχοντες, με την λήξη του σεμιναρίου. Η συνολική προσέγγιση, βασίζεται στην ανάλυση του R. Kaplan.

Επικοινωνία/Δηλώσεις Συμμετοχής

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλέφωνα:
euromark@oikonomotexniki.gr ή στα τηλ: 210-5200106, 211-0131886

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

     ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δευτέρα 19 & Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022, Ωρες 12:00-16:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου...

Επιπλέον σεμινάρια