Κοστολόγηση και τεχνικές μείωσης κόστους στις ζωοτροφές

Κοστολόγηση και τεχνικές μείωσης κόστους στις ζωοτροφές

ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΟN-LINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τετάρτη 27 & Πέμπτη 28 Απριλίου 2022, Ωρες 16:00-20:00

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ &
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤOY ΚΟΣΤΟΥΣ
ΣΤΙΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ

Παρακολούθηση μέσω της πλατφόρμας zoom.us

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
Η μείωση του κόστους αποτελεί κυρίαρχη επιδίωξη κάθε επιχείρησης, και σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, είναι το τελευταίο -αναγκαίο στάδιο- επιβίωσής της. Κάθε απόφαση ή ενέργεια του management, διεξάγεται λαμβάνοντας υπόψη το κόστος. Το πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα, το ABC Costing, μας δίνει τη δυνατότητα να μετρήσουμε με ακρίβεια και να μειώσουμε το κόστος, με στόχο το μηδενισμό της εκταμιεύσιμης σπατάλης. Μερικά από τα ερωτήματα που θα απαντηθούν, είναι τα παρακάτω:

Μπορούμε να μειώσουμε το κόστος; Όχι. Τη σπατάλη; Ναι.
Μήπως μειωθεί η παραγωγικότητα και η αποτελεσματικότητα; Όχι
Θα έχουμε περισσότερο κέρδος; Ναι.
Εάν μετακυληθεί στους πελάτες, θα πάρουμε μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς; Ναι.
Θα είμαστε σε καλύτερη θέση από τον ανταγωνισμό; Ναι.
Θα οδηγηθούμε σε υψηλή ανάπτυξη και κερδοφορία; Ναι.

ΣΚΟΠΟΣ:
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η λεπτομερής παράθεση πρακτικών εργαλείων και εφαρμογών, τα οποία θα μπορούν να αξιοποιηθούν από τους συμμετέχοντες με σκοπό:

 • τη μέτρηση του πραγματικού κόστους και του εκταμιεύσιμου
 • του υπολογισμού του οριακού κόστους, ειδικά προσαρμοσμένου για εξαγωγές
 • τη μείωση της υποαπασχόλησης και των ζημιών
 • την αύξηση της κερδοφορίας και την επίτευξη ανάπτυξης
 • τη μέτρηση και τον περιορισμό διαφυγόντων κερδών
 • την άσκηση ορθολογικής τιμολογιακής πολιτικής με το χαμηλότερο κόστος
 • τη μεγαλύτερη διείσδυση στην αγορά.

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Υπεύθυνους και στελέχη Οικονομικής Διεύθυνσης και Λογιστηρίου, Κοστολόγους, Διευθυντικά Στελέχη όλων των λειτουργιών της επιχείρησης, Συμβούλους Αγροτικών επιχειρήσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Έχει διατελέσει επί σειρά ετών Διευθυντής Κοστολόγησης σε μεγάλες εταιρίες. Είναι Συγγραφέας βιβλίων σχετικού αντικειμένου και αρθρογραφεί σε περιοδικά και οικονομικές εφημερίδες. Ειδικός στην επιχειρηματική, τη φορολογική κοστολόγηση και στο πληροφοριακό σύστημα διοικήσεως. Ως σύμβουλος επιχειρήσεων έχει εγκαταστήσει παρά πολλές εφαρμογές (ACTIVITY BASED COSTING, και MIS) σε τουλάχιστον 500 επιχειρήσεις. Ενδεικτικά: ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ, ΚΛΩΝΑΤΕΧ, ΜΑΙΛΛΗΣ, FRIGOGLASS, ΛΟΛΑ, ΓΙΟΥΛΑ, EL PACK, Ο.Λ.Π., ΦΑΜΑΡ, ΑΛΟΥΜΥΛ, ΜΗΤΕΡΑ, ΒΙΑΝΕΞ, GAP, ELVIART, FIRST DATA, DUROSTICK, ΜΕΒΓΑΛ  και σε άλλες μεγάλες εταιρίες. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία άνω των 30 ετών και έχει εκπαιδεύσει 50.000 ειδικούς στην κοστολόγηση, εκ των οποίων οι 5.000 στο ACTIVITY BASED COSTING.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ
Σύμβουλος Πληροφορικής, με πολυετή εμπειρία σαν προγραμματιστής – αναλυτής και διευθυντής μηχανογράφησης σε μεγάλες βιομηχανίες. Διαθέτει 20ετή εμπειρία στη χρήση του Excel και της VBA ως επιχειρηματικά εργαλεία και διδάσκει την αποτελεσματική χρήση του σύμφωνα με τις αρχές της δόμησης δεδομένων και του business reporting.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1ο αντικείμενο: Η προσέγγιση της τεχνικής του activity based costing Κ. Ματθαίου
Τρόπος λειτουργίας του MIS. Γενική θεώρηση, του πληροφοριακού συστήματος διοικήσεως.
Εισαγωγή, στην ιδιότυπη τεχνική του A.B.C, ειδικά προσαρμοσμένη στη μείωση του κόστους.
Η πρότυπη κοστολόγηση, ως πρωταρχικό εργαλείο του A.B.C. Δομική ανάλυση.
Η απολογιστική κοστολόγηση, ως εργαλείο μελέτης των αποκλίσεων και ελέγχου.
Δραστηριότητες, τι είναι και πως λειτουργούν. Η ιδιαίτερη κοστολόγηση των εξαγωγών.

2ο αντικείμενο: Συστημική προσέγγιση
Αποτύπωση του παραγωγικού κυκλώματος, στη παραγωγή και στη διοίκηση.
Καταγραφή παγίων, κτιρίων, μηχανημάτων, επίπλων και σκευών, ενέργειας.
Αμοιβές προσωπικού, περιγραφή θέσης εργασίας, καταλογισμοί, υπολογισμός κόστους.
Καταλογισμός δαπανών, με σημαντική συμμετοχή στο κόστος, σταθερές – μεταβλητές.
Καταλογισμός υλικών, τεχνικές προδιαγραφές, ενσωμάτωση δαπανών, αποτίμηση.
Χρονομετρήσεις, Μέτρηση χρόνων εργαζομένων, μηχανών και λοιπών πόρων.
Ποσοτικοποίηση, υλικών – εργατικών – δαπανών – δραστηριοτήτων.
Υποστηρικτικές. Ανάλυση και μεταφορά του κόστους, στις κύριες δραστηριότητες.
Φασεολόγιο. Δημιουργία φασεολογίου για κάθε προϊόν, πελάτη και προμηθευτή.
Σύνθεση κόστους. Προσδιορισμός του κόστους παραγωγής και τελικού κόστους.

3ο αντικείμενο: Τεχνικές μείωσης του κόστους
Οργάνωση & στελέχωση του προγράμματος. Ο καταλυτικός ρόλος του επιχειρηματία.
Ο σχεδιασμός της μείωσης του κόστους, στο στάδιο των προϋπολογισμών.
Περιεχόμενο, του προϋπολογισμού των πωλήσεων, προσδιορισμός σημείων μειώσεως.
Μείωση κόστους, από την αύξηση των πωλήσεων και την απορρόφηση των δαπανών.
Απασχόληση, των πόρων, ενεργοποίηση της περιουσίας του ισολογισμού.
Ανάλυση των 3 κυκλωμάτων, μειώσεως του κόστους σε όλα τα στάδια των δαπανών.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ

Συγκριτική διοίκηση. Benchmarking του παραγωγικού κυκλώματος και με τους ανταγωνιστές.

Μείωση κόστους στην παραγωγή
Η παραγωγική διαδικασία αποτυπώνεται με την τεχνική Lean Manufacturing. Αρχικά θα γίνει πλήρης καταγραφή της παραγωγής σε συνάρτηση με τη ροή του συνολικού παραγωγικού κυκλώματος. Στη συνέχεια θα γίνει διαχωρισμός σε δυο στάδια, τα διακριτά τμήματα παραγωγής και τις διακριτές παραγωγικές εκμεταλλεύσεις. Μετρήσεις ροής της παραγωγικής διαδικασίας. Ιδιαίτερα θα αναλυθούν: Τα συστήματα Διοίκησης & Απόδοσης. Η δημιουργία συνεκτικών ορθολογικών δεικτών. Δείκτης ΟΕΕ. Επιπλέον πώς ο προϋπολογισμός μηδενικής βάσεως μπορεί να οδηγήσει στη μείωση του κόστους. Πρόγραμμα φορτώσεως μηχανών και απασχολήσεως εργαζομένων στην παραγωγή.

Πληροφοριακό σύστημα. Μέτρηση διαφυγούσης παραγωγής και κόστους. Βέλτιστη παραγγελία- παραγγελία. Δημιουργία φασεολογίων. Σημεία Βελτίωσης των παραγωγικών διαδικασιών. Bottleneck στην παραγωγή. Απόδοση εξοπλισμού, δείκτης ΟΕΕ. Ποσοτική και αξιακή Παραγωγικότης.
Μείωση του κόστους. Προτάσεις για αύξηση της αποδοτικότητας των δαπανών. Βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών. Νεκροί χρόνοι παραγωγής. Υποαπασχόληση. Επισκευές – συντηρήσεις.

Μείωση κόστους στις υποστηρικτικές δραστηριότητες
Μετρήσεις στα υποστηρικτικά τμήματα διοικήσεως.
Γραμματεία, Διοίκηση, Λογιστήριο, Μηχανογράφηση.

Μείωση κόστους στις παραγωγικές-εκμεταλλευτικές δραστηριότητες
Παραλαβή Προϊόντων
Έλεγχος Ποιότητας
Καταμέτρηση και Ζύγιση Παραλαμβανομένου Προϊόντος
Αποθήκευση στο Ψυγείο για Μελλοντική Επεξεργασία
Εξαγωγή από Αποθήκευση για Επεξεργασία
Διαλογή – Ποιοτικός Έλεγχος
Συσκευασία
Παλετοποίηση – Πακετάρισμα
Αποθήκευση στο Ψυγείο προς Πώληση
Φόρτωση – Πώληση

Μείωση κόστους στις πωλήσεις
Δομή πωλήσεων που επιδρά στην μείωση του κόστους.
Ειδικά έξοδα πελατών-μεταφορικά-διαφήμιση-τιμολογιακή υποστήριξη.
Μείωση κόστους του πελάτη και του πωλητή.
Κόστος τμήματος πωλήσεων και μέτρηση απόδοσης πωλητών.
Δείκτες απόδοσης κατά πελάτη. Μέτρηση κερδοφορίας πελατών.
Μέτρηση διαφυγουσών πωλήσεων.
Πιστωτική πολιτική και χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα.
Προσδιορισμός των ζημιογόνων προϊόντων και πελατών.
Απόδοση επενδυμένου χρήματος στον πελάτη. Δείγματα. Ειδικές δαπάνες.
Καμπύλη της φάλαινας. Πιστωτική πολιτική.

Συγκριτική διοίκηση
Τι είναι το Benchmarking. Δείκτες απόδοσης ανά εργοστάσιο.
Τεχνική του Benchmarking στην παραγωγή και στην απόδοση του εργατικού.
Συγκριτικοί δείκτες με τους ανταγωνιστές.

Κοστολογική πληροφόρηση – Λήψη αποφάσεων
Δείκτες αλληλεπιδράσεις στην αποτελεσματικότητα από την μείωση του κόστους.
Μέτρηση διαφυγόντων κερδών. Οριακό κόστος. Εκταμιεύσιμο.
Ανάλυση αποτυχιών και λήψη διορθωτικών μέτρων
Ανάλυση νεκρού σημείου κύκλου εργασιών ελαστικοί προϋπολογισμοί.
Βέλτιστη παραγγελία. Καμπύλη κερδοφορίας ειδών. Δείκτες απόδοσης.
Μέτρηση ταμειακής κερδοφορίας. Πλέγμα δεικτών αποτύπωσης και ελέγχου του κόστους.

Δείκτες αποδόσεως, πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος

Δομημένη εφαρμογή στην κοστολόγηση με σύγχρονα εργαλεία του Excel Γ. Θαλασσινός
Παρουσίαση demo Κοστολόγησης βασισμένη στο πρόγραμμα “ABC Control”.
Εφαρμογή σε Office 365 Excel με τις κλασικές αλλά και όλες τις σύγχρονες συναρτήσεις.
Παρουσίαση συναρτήσεων χρήσιμων στην Κοστολόγηση (Πάγια, Δαπάνες, Μισθοδοσία).
Χρήση Πινάκων, Συγκεντρωτικών Πινάκων και Γραφημάτων.
Αναφορά στα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων και σύνθεσης πληροφοριών [PowerQuery]
Η χρησιμότητα του Cloud : OneDrive και Διοικητική Πληροφόρηση.

Φορολογική διάσταση του κόστους των αγροτικών προϊόντων
Ιδιαίτερο καθεστώς της Κοστολόγησης των Αγροτικών Προϊόντων.
Ανάλυση του Άρθρου 20 των ΕΛΠ.
Αποτίμηση Αποθεμάτων.
Επίδραση της μεθόδου κοστολογήσεως των ΕΛΠ.
Διαμόρφωση των Αποτελεσμάτων και Εκτροπές από το Πραγματικό Αποτέλεσμα.

Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε στα τηλ: 210 5200106, 211 0131884  &  euromark@oikonomotexniki.gr

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

 • Ευρωεκπαιδευτική ΕΠΕ
  Manager

  ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΟN-LINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τετάρτη 27 & Πέμπτη 28 Απριλίου 2022, Ωρες 16:00-20:00 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤOY ΚΟΣΤΟΥΣ...