Κοστολόγηση των αποθεμάτων – Φορολογική ασπίδα στην αποθήκη

Κοστολόγηση των αποθεμάτων – Φορολογική ασπίδα στην αποθήκη

ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ONLINE  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Πέμπτη 14 &  Παρασκευή 15 Ιουλίου2022,  Ωρες 16:00-20:00

Κοστολόγηση των αποθεμάτων – Φορολογική ασπίδα στην αποθήκη

 

 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΑΝ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
Παρά την θεωρητική κατάργηση της αποθήκης και της ΑΛΕ ανακύπτουν δεκάδες προβλήματα κατά τους φορολογικούς ελέγχους. Ιδιαίτερα στον τρόπο της αποτύπωσης και της διασφάλισης, των διακινήσεων των ποσοτικών συμφωνιών, της κοστολόγησης και του αποτελέσματος. Από το τηρούμενο λογιστικό σύστημα πρέπει να παρέχονται ευχερώς, αναλυτικά και σε σύνοψη, όλα τα δεδομένα και πληροφορίες που απαιτούνται για να καθίσταται ευχερής η διενέργεια συμφωνιών και επαληθεύσεων κατά τη διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου. ΑΡΘΡΟ 5 ΣΕ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ 20 ΤΩΝ Ε.Λ.Π.
Οι συμμετέχοντες να έχουν την δυνατότητα, να τηρούν το βιβλίο της αποθήκης και την κοστολόγηση των αποθεμάτων απρόσκοπτα, να μπορούν να κάνουν προληπτικό φορολογικό έλεγχο στην επιχείρηση τους ώστε, να διορθώσουν όποια και όσα προβλήματα θα προκύψουν, να μπορούν να αντιμετωπίσουν τον φορολογικό έλεγχο, χωρίς επιπτώσεις.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων οικονομικής κατεύθυνσης, λογιστές, οικονομικούς συμβούλους, οικονομικούς αναλυτές, κοστολόγους μηχανικούς και προσωπικό παραγωγής, προσωπικό Διεύθυνσης πωλήσεων και διαχείρισης κόστους καθώς επίσης και Υπεύθυνους Αποθήκης – Logistics.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ειδικός στην επιχειρηματική, τη φορολογική κοστολόγηση και στο πληροφοριακό σύστημα διοικήσεως. Ως σύμβουλος έχει εγκαταστήσει παρά πολλές εφαρμογές σε επιχειρήσεις. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία σε όλο τα φάσμα του γνωστικού του αντικειμένου.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ:
 • Ισότητα καρτέλας αποθήκης, Συμφωνία αναλώσεων και τεχνικών προδιαγραφών. Συμφωνία φυσικής και λογιστικής απογραφής και με τη Γενική Λογιστική
 • Ισοζύγιο βιβλίου αποθήκης. Κλείσιμο μερίδων αποθήκης.
 • Ενσωμάτωση υλικών στα προϊόντα. Έλεγχος αποθήκης.
 • Διακίνηση, αξιοπιστία του συστήματος, ποινές. Διάκριση των ειδών.
 • Τακτοποίηση της φύρας. των ελλειμμάτων και των πλεονασμάτων.
 • Ειδικά θέματα, κόκκινη αποθήκη. Περιπτώσεις που το κόκκινο επιτρέπεται. Άτυπο κόκκινο.

 

 • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ:
 • Η αναγνώριση των αποθεμάτων – παρούσα θέση και κατάσταση.
 • Κατηγορίες αποθεμάτων – αποδεκτές μέθοδοι κοστολογήσεως.
 • Η σύνθεση του κόστους – κοστολόγηση αγορών.
 • Δαπάνες διοικήσεως – έντοκο κόστος.
 • Αποθήκη – ποσοτικές συμφωνίες – ελλείμματα και πλεονάσματα.
 • Απογραφή – αποτίμηση – αποδεκτές μέθοδοι αποτιμήσεως. Σφάλματα.
 • Κοστολόγηση υλικών – εμπορευμάτων – προϊόντων.

 

 • ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:
 • Επιλογή μεθόδου με ανάλογη επίδραση στο αποτέλεσμα.
 • Ανάλυση δαπανών, φύλλο μερισμού, σταθερές, μεταβλητές, έντοκο κόστος.
 • Δαπάνες αποθηκεύσεως.
 • Κόστος αδράνειας ή υποαπασχόλησης και η επίδραση του στα αποτελέσματα.
 • Ακραίες εκτροπές του κόστους που επιδρούν στα αποτελέσματα.

 

Το σεμινάριο έχει εργαστηριακή μορφή. Η παρουσίαση του θα γίνει με μια πλήρη εφαρμογή σε excel. Θα αναφερθούν διεξοδικά τα σημεία στα οποία θα γίνει ο έλεγχος και η προετοιμασία των αρχείων. Θα δοθούν διαδικασίες, ώστε οι συμμετέχοντες, να κάνουν προληπτικό έλεγχο που αφορά τα αποθέματα. Το σεμινάριο έχει εργαστηριακή μορφή. Η παρουσίαση του θα γίνει με μια πλήρη εφαρμογή σε excel, με τα πραγματικά δεδομένα των επιχειρήσεων που επιθυμούν να κάνουν κοστολόγηση.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Η παρουσίαση των λειτουργικών διαδικασιών θα γίνει με POWER POINT. Καθ’ όλη την διάρκεια του σεμιναρίου, θα αναπτυχθεί μια πλήρης εφαρμογή σε EXCEL, με όλους τους αλγορίθμους πλήρως αναπτυγμένους. Θα αναλυθεί το θεσμικό πλαίσιο και οι κυρώσεις καταγεγραμμένα σε WORD.

ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ: Σημειώσεις και λυμένες εφαρμογές σε EXCEL ειδικά γραμμένες για το σεμινάριο, από τις οποίες θα γίνει προσέγγιση όλης της θεωρίας, που αφορούν τις συμφωνίες αποθηκών ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ.

Επικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής euromark@oikonomotexniki.gr   τηλ 211 0131884  – 210 5200106

 

Τι θα μελετήσετε...

 • Πρακτικές εφαρμογές (Case Studies) προσδιορισμού κόστους σε επίπεδο βιομηχανικής παραγωγής ανά παρτίδα, κέντρο βάρους, γραμμή παραγωγής),
 • Προσδιορισμός Οικονομικού Αποτελέσματος (Profit and Loss Statement)

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

 • Οικονομοτεχνική Seminars

  ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ONLINE  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Πέμπτη 14 &  Παρασκευή 15 Ιουλίου2022,  Ωρες 16:00-20:00 Κοστολόγηση των αποθεμάτων – Φορολογική ασπίδα στην αποθήκη...