• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
 • 2105284300 (30 γραμ.)
 • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Λειτουργία Τμήματος Διαθεσίμων Treasury Department

Λειτουργία Τμήματος Διαθεσίμων Treasury Department

ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

Πέμπτη 26 & Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020, Ωρες 16:00-20:00
Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

Treasury Department

Λειτουργία τμήματος Διαχείρισης Διαθεσίμων

 • Βελτιστοποίηση ταμειακής θέσης
 • Αύξηση κερδοφορίας της επιχείρησης
 • Case study πρόβλεψης ταμειακών αναγκών

 

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση του σύγχρονου επαγγελματία με τις βασικές λειτουργίες του τμήματος διαχείρισης διαθεσίμων. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν πώς μπορούν να βελτιώσουν την ταμειακή θέση και την κερδοφορία της εταιρίας τους, χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως η πιστωτική πολιτική, οι επενδύσεις, η πρόβλεψη διαθεσίμων (cash flow forecast).   

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη των τμημάτων διαχείρισης διαθεσίμων, λογιστηρίου και πιστωτικού ελέγχου καθώς και Οικονομικούς Διευθυντές. Επίσης, σε εταιρίες οι οποίες θέλουν να βελτιώσουν την ταμειακή τους ρευστότητα ιδρύοντας τμήμα διαχείρισης διαθεσίμων.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΟΕΣΤΟΣ
Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιώς MBA in Finance E.S.C.E.M. Γαλλία, τέως Διευθυντικό Οικονομικό Στέλεχος επιχειρήσεων και τραπεζών. Διαθέτει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία σε μεταπτυχιακά προγράμματα και σεμινάρια ενηλίκων.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 • Ο ρόλος του τμήματος διαχείρισης διαθεσίμων στο σύγχρονο περιβάλλον
 • Προσδιορισμός πολιτικής διαχείρισης διαθεσίμων ανάλογα με την στρατηγική της εταιρίας
 • Οργανωτική δομή και περιγραφές θέσεων εργασίας
 • Κεφάλαιο κίνησης – Βασικοί συντελεστές για τη βελτιστοποίηση του
 • Ταμειακή επάρκεια μέσω βελτίωσης της λειτουργίας της εταιρίας – Διαδικασίες μείωσης κόστους λειτουργίας
 • Βελτίωση ρευστότητας μέσω της πιστωτικής πολιτικής
 • Διαχείριση διαθεσίμων – Εισπράξεις και πληρωμές
 • Ανάλυση επενδύσεων (investment appraisal), διαχείρισης κίνδυνου (hedging methods) και  πρακτικές χρηματοδότησης
 • Πρακτική εφαρμογή πρόβλεψης διαθεσίμων – Cash Flow planning
 • Case Study: Πρόβλεψη ταμειακών αναγκών

 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:  320€

ΚΟΣΤΟΣ ONLINE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: 280€

(ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ)

Επικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής

 • Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο email trainingcourses@virtualtraining.gr ή στα τηλ: 210 5200106 & 211 0131884

Τι θα μελετήσετε...

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

 • Οικονομοτεχνική Seminars

  ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  Πέμπτη 26 & Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020, Ωρες 16:00-20:00 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF Treasury Department...