• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικώς (ADR2019) και δια θαλάσσης (IMDG 38-16)

Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικώς (ADR2019) και δια θαλάσσης (IMDG 38-16)

 ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019, Ωρες 16:00 – 21:00
Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019, Ωρες 09:30-14:30

Κεντρικό Ξενοδοχείο Θεσσαλονίκης

Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικώς (ADR2019) και δια θαλάσσης (IMDG 38-16)

ΣΚΟΠΟΣ
Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για :
• να καλύψει την ύλη «Βασικής Εκπαίδευσης» (General Awareness Training), όπως αυτή ορίζεται στο κεφάλαιο 1.3 των Κανονισμών Οδικής (ADR 2019) & Θαλάσσιας (IMDG Code 38-16am.) μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΕΕ) σε συσκευασίες, που κάθε εμπλεκόμενος υποχρεούται να λάβει κατ’ ελάχιστο
• να διασφαλίσει ότι οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν την απαιτούμενη πρακτική γνώση που θα θέσουν άμεσα σε εφαρμογή για την αποφυγή παραβάσεων που επισύρουν πρόστιμα στον Αποστολέα, τον Μεταφορέα και τον Οδηγό, όπως αυτά αναφέρονται στον Πίνακα του Παραρτήματος Ι της απόφασης Γ6/57084/1981 (ΦΕΚ 3135Β’/31.07.2018)
• να απαντήσει έγκυρα στα ερωτήματα που απασχολούν τους εκπαιδευόμενους με παραπομπή στις σχετικές διατάξεις των Κανονισμών (ADR/IMDG) και να υποδείξει καλές πρακτικές επίτευξης της συμμόρφωσης που ακολουθούν μεγάλες Εταιρίες (παραγωγής/διανομής χημικών & 3PLs).

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε:
• Υπεύθυνους εγκαταστάσεων αποθήκευσης επικίνδυνων εμπορευμάτων
• Logistic Managers και Στελεχών που φέρουν την ευθύνη έκδοσης των εγγράφων μεταφοράς σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ADR/IMDG
• Στελέχη Διοίκησης Μεταφορικών Εταιριών που αναλαμβάνουν μεταφορές ΕΕ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
ΝΙΚΟΣ ΧΟΛΗΣ
Πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός Πολυτεχνείου του Μιλάνου, Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων από Ε.Μ.Π. με πολυετή διδακτική εμπειρία. Πιστοποιημένος ΣΑΜΕΕ για όλες τις κλήσεις και όλους τους τρόπους μεταφοράς (ADR/RID/IMDG/IATA-DGT).

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
– λόγοι ύπαρξης αποθεμάτων και προβλήματα που υποκρύπτουν
– είδη αποθεμάτων
– η φιλοσοφία push pull στον έλεγχο αποθεμάτων
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
– Δεσμευμένου κεφαλαίου ,Λειτουργικών εξόδων, Μισθών, Ενοικίων ή αποσβέσεων , συντήρησης κτιρίων και εξοπλισμού
– Καταστροφών και ζημιών
– Παλαίωσης και αχρήστευσης υλικών (υλικά ορίου ζωής)
– Ασφαλειών και φόρων
– Τρόπος υπολογισμού /προσέγγισης του καθενός
ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ
– Έλλειψη προς εξωτερικούς παράγοντες: (απώλεια φήμης – ρήτρες κ.λ.π.)
– Έλλειψη προς εσωτερικούς παράγοντες: (απώλεια παραγωγικής ικανότητας, καθυστέρηση παράδοσης, κλείσιμο γραμμής παραγωγής)
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ
– Οι (4) βασικές μορφές της ζήτησης
– Οι μέθοδοι πρόβλεψης
– Πρόγνωση για νέα προϊόντα
– Πρόγνωση με βάση ιστορικά στοιχεία(Time series analysis)
– Οι διάφορες τεχνικές της πρόγνωσης με ιστορικά στοιχεία
– Ζήτηση προηγούμενης περιόδου
– Αριθμητικός μέσος όρος ζήτησης προηγούμενων περιόδων
– Κινητός αριθμητικός μέσος όρος ζήτησης προηγούμενων περιόδων
– Μέθοδος εκθετικής εξομάλυνσης
– Μέθοδος παλινδρόμησης (Regression Analysis)
– Μέθοδοι για την εποχιακή διακύμανση
– Σφάλμα μέτρησης στη ζήτηση
– Πώς αξιολογούνται οι διάφορες τεχνικές.
– Πώς βρίσκουμε πια μέθοδος είναι η κατάλληλη στη δική μας περίπτωση.
– Παράδειγμα εφαρμογής και μέσω προγράμματος σε excel που επιλέγει κάθε φορά τη καλύτερη μέθοδο και κάνει αυτόματη πρόγνωση
ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Από τι εξαρτάται το μέγεθος του αποθέματος ασφαλείας
– επίπεδο εξυπηρέτησης (service level) και η σχέση του με το απόθεμα ασφαλείας
– Η ανομοιομορφία (παίξιμο) της ζήτησης και του χρόνου παραγγελίας και η σχέση τους με το απόθεμα ασφαλείας
– Επεξήγηση των σχετικών στατιστικών εννοιών
– Υπολογισμός αποθέματος ασφαλείας με βάση το επιθυμητό service level
– Παράδειγμα εφαρμογής και μέσω προγράμματος σε excel που υπολογίζει το απόθεμα ασφαλείας
ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ
o Φυσικοί έλεγχοι (απογραφές) αποθεμάτων για πιστοποίηση κατάστασης αποθέματος.
o μέθοδοι απογραφών
o περιοδική απογραφή
o συνεχής απογραφή
o κυκλική απογραφή Αναλυτικό παράδειγμα
o δειγματοληπτική απογραφή
ΑΝΑΛΥΣΗ ABC (pareto)
– Τι είναι η ανάλυση ABC
– σε τι μας βοηθά η ανάλυση ABC
– Εφαρμογές στην επιχείρηση
– πως κάνουμε την ανάλυση ABC
– Παράδειγμα εφαρμογής στα επιστρεφόμενα ή απορριπτόμενα υλικά από τους πελάτες.
– Παράδειγμα Εφαρμογής στον ετήσιο τζίρο (χορηγήσεις) της αποθήκης,. μέσο απόθεμα, ετήσια κέρδη, παραλαβές
– Χρήση απλού προγράμματος σε excel για εξοικείωση των συμμετεχόντων

Eπικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
Βογιατζίδου Κωνσταντίνα, τηλ 211 7252170, email: oikonomikotmima@oikonomotexniki.gr

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

  • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Ευρωεκπαιδευτική ΕΠΕ
    Manager

     ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019, Ωρες 16:00 – 21:00 Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019, Ωρες 09:30-14:30 Κεντρικό...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια