• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Μητρώο Δεσμεύσεων – Διαδικασία τήρησης και έλεγχος

Μητρώο Δεσμεύσεων – Διαδικασία τήρησης και έλεγχος

ΝΕΟ  ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019, Ωρες 10:00-16:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF

Μητρώο Δεσμεύσεων – Διαδικασία τήρησης και έλεγχος.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε υπαλλήλους και προϊσταμένους Οικονομικών  Υπηρεσιών (Διευθύνσεων και Τμημάτων Οικονομικού, Αναλήψεων, Ελέγχου δαπανών, Εκκαθάρισης, Πληρωμών,  Προμηθειών, Λογιστηρίου, Πληροφορικής), Υπουργείων, ΟΤΑ Α΄ & Β΄ Βαθμού, ΝΠΔΔ, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ΝΠΙΔ (Φορείς Γενικής Κυβέρνησης).

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
Στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών με πολυετή πρακτική και διδακτική εμπειρία.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
• Θεσμικό Πλαίσιο: Πρόσφατη νομοθεσία και σχετικοί εγκύκλιοι
• Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες
1. Ορισμός
2. Πεδίο εφαρμογής
3. Περιεχόμενο Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ)
4. Κύριοι και Δευτερεύοντες διατάκτες
5. Υπόδειγμα ΑΑΥ
6. Πρακτικά παραδείγματα
• Ανακλητικές Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης
• Τρόπος και διαδικασία έκδοσης ΑΑΥ
• Πολυετείς Υποχρεώσεις – Υπόδειγμα Απόφασης Έγκρισης Πολυετούς Υποχρέωσης
• Διαδικασία ανάληψης υποχρέωσης για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών
• Μητρώο Δεσμεύσεων
1. Τρόπος Τήρησης
2. Αναλυτική περιγραφή – Παρουσίαση πεδίων και στηλών
3. Λοιπές περιπτώσεις (Επιχορηγήσεις – Μεταβιβαστικές Πληρωμές, Εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς, Αποδοχές – Πρόσθετες Παροχές, Πολυετείς υποχρεώσεις- Συμβάσεις)
• Υποβολή Μητρώου Δεσμεύσεων στο Ε-portal του ΓΛΚ
• Υπολογισμός του Δείκτη KPΙ
• Υπηρεσίες ελέγχου τήρησης Μητρώου Δεσμεύσεων
• Ο Ρόλος των Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών επί των ΑΑΥ / Ευθύνες αρμοδίων οργάνων
• Εκθέσεις Αναφοράς για το Μητρώο Δεσμεύσεων
1. Μηνιαία Συνοπτική Έκθεση Απλήρωτων Ληξιπροθέσμων Υποχρεώσεων – Υπόδειγμα
2. Τριμηνιαία Έκθεση Τήρησης και Λειτουργίας του Μητρώου Δεσμεύσεων – Υπόδειγμα

Επικοινωνία/Δηλώσεις Συμμετοχής
ΕΥΗ ΛΕΚΚΟΥ 210-5222016 sales@oikonomotexniki.gr

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

    ΝΕΟ  ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019, Ωρες 10:00-16:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF Μητρώο Δεσμεύσεων – Διαδικασία...

Επιπλέον σεμινάρια