Μονάδα Εσωτερικού Ελεγχου στα Νοσοκομεία

Μονάδα Εσωτερικού Ελεγχου στα Νοσοκομεία

ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Πέμπτη 23 & Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021, Ωρες 10:00-14:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος

Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΗΣ  ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ νέο ΝΟΜΟ Ν.4795/21 
ΚΑΙ  ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:
Η πρόσφατη νομοθεσία (Ν.4795/21) αλλάζει το καθεστώς λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου στα νοσοκομεία. Από τις αναθέσεις σε εξωτερικούς ελεγκτές, περνάμε στο Σύστημα Εσωτερικού ελέγχου και στα τρία επίπεδα (γραμμές) αρμοδιοτήτων και ρόλων (μοντέλο τριών γραμμών).

ΣΚΟΠΟΣ:
Το σεμινάριο φιλοδοξεί, με τρόπο απλό να βοηθήσει τους συμμετέχοντες:
α. να κατανοήσουν πλήρως τη λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου σε ένα Νοσοκομείο και να περιγράψει τις ενέργειες για την σύσταση και λειτουργία της.
β. να αναλύσει την λειτουργία του μοντέλου των τριών γραμμών και την συνεισφορά όλων των υπηρεσιών και εργαζόμενων στην λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη Νοσοκομείων που θέλουν να ενημερωθούν για την λειτουργία ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ή έχουν επιφορτιστεί με την σύσταση και λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. Στους εργαζόμενους που θα αναλάβουν ως νέοι εσωτερικοί ελεγκτές.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΕΒΑΝΟΓΛΟΥ

Πτυχιούχος Οικονομίας/ Διοίκησης Επιχειρήσεων, κάτοχος MBA και MSc in Health Management. Διαθέτει 30ετή εμπειρία στον χώρο της Οικονομικής Διοίκησης, σε ελληνικές εταιρίες και πολυεθνικές και παράλληλα 15ετή εμπειρία στον εσωτερικό έλεγχο τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον Δημόσιο. Είναι μέλος του Δ.Σ. Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου και μέλος της επιτροπής ελέγχου του ίδιου Νοσοκομείου με το οποίο συνεργάζεται 27 χρόνια.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

• Οργανωτικά θέματα Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και οι πρώτες δράσεις.
• Στελέχωση – οργάνωση ΜΕΕ.
• Ο κανονισμός λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.
• Ο ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου στην Διακυβέρνηση ενός Οργανισμού. Το μοντέλο των τριών γραμμών.
• Διαχείριση κινδύνων.
• Κατάρτιση ετήσιου πλάνου ελέγχων.
• Διαδικασίες, δικλίδες ασφάλειας.
• Επαγγελματικές σχέσεις μεταξύ των ελεγκτών και των ελεγχόμενων.
• Οι προϋποθέσεις ενός αποτελεσματικού ελέγχου σε ένα Νοσοκομείο.
• Οι εκθέσεις ελέγχου και η παρακολούθησης υλοποίησης βελτιωτικών προτάσεων.
• Η Επιτροπή Ελέγχου.
• Η γραμμή αναφοράς για τους ελεγκτές.
• Παραδείγματα.

 (10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ)

Επικοινωνία/Δηλώσεις Συμμετοχής
Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail sales@oikonomotexniki.gr ή στα τηλ: 211 0131885

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Ευρωεκπαιδευτική ΕΠΕ
    Manager

    ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Πέμπτη 23 & Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021, Ωρες 10:00-14:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ...

Επιπλέον σεμινάρια