• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Νέες εξελίξεις στην Περιβαλλοντική Αδειοδότηση

Νέες εξελίξεις στην Περιβαλλοντική Αδειοδότηση

 ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου  2019, Ωρες 15:00-21:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αιθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

Νέες εξελίξεις στην Περιβαλλοντική Αδειοδότηση. Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο, Ευπάθεια εγκαταστάσεων στην κλιματική αλλαγή, διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσία της νέας περιβαλλοντικής νομοθεσίας που διέπει την περιβαλλοντική επίδοση των βιομηχανιών και άλλων επιχειρήσεων, με έμφαση στο νέο πλαίσιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης και στη διαχείριση αποβλήτων (στερεά, υγρά, αέριες εκπομπές).

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη βιοτεχνικών, βιομηχανικών επιχειρήσεων (Υπεύθυνους περιβάλλοντος, Υπεύθυνους διασφάλισης ποιότητας, τεχνικούς ασφάλειας), ΔΕΥΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.αλ. που ασχολούνται με τη διαχείριση αποβλήτων.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ
BSc Πολιτικού Μηχανικού Πανεπιστήμιο Λονδίνου. MSc Συγκοινωνιακά και Οδοποιία Πανεπιστήμιο City Λονδίνου.  Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία άνω των 20 ετών ως σύμβουλος αδειών – απαλλοτριώσεων, χρήσεως γης, συνεργαζόμενη με Αρχές για το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου, το έργο της Εγνατίας οδού και  ως Σύμβουλος θεμάτων απόκτησης δικαιωμάτων γης, αδειοδοτήσεων και περιβάλλοντος για το έργο του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάζ – Αλεξανδρούπολη. Παράλληλα έχει εκτελέσει μεγάλο αριθμό σεμιναρίων για στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.   

ΘΩΜΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ
Κάτοχος πτυχίου περιβαλλοντικών επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Πανεπιστημίου Πατρών με ειδίκευση στην περιβαλλοντική διαχείριση και τεχνολογία περιβάλλοντος.  Διαθέτει άνω των 15 ετών επαγγελματική εμπειρία ως Σύμβουλος περιβάλλοντος σε μεγάλα έργα (μεταξύ αυτών ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΑΓΩΓΟΣ ΤΑΡ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ κ.α.) και μεγάλη διδακτική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων και νερών.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο
• Οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές υπό το πρίσμα της ΚΥΑ 36060/1155 /Ε.103/2013 (ενσωμάτωση της IED)
• Νέα όρια εκπομπών
• Βασική έκθεση (Baseline Report), βάσει της ΚΥΑ 36060/1155 /Ε.103/2013 (οδηγία IED)
• Διαχείριση νερού και υγρά απόβλητα, πχ. Άδεια χρήσης νερού (ΚΥΑ 146896/14), ΚΥΑ 145116/2011, περί επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων κλπ.
• Σχεδιασμός διαχείρισης αποβλήτων (εθνικός και περιφερειακός) και υποχρεώσεις των επιχειρήσεων –Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)
• Κ.Υ.Α, 1915/2018 (Νομοθετικές εξελίξεις σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕγια την εκτίμηση επιπτώσεων στο περιβάλλον)
• Ευπάθεια στην Κλιματική Αλλαγή

Πληροφορίες/συμμετοχές: τηλ 2105222016, sales@oikonomotexniki.gr

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

  • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Ευρωεκπαιδευτική ΕΠΕ
    Manager

     ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου  2019, Ωρες 15:00-21:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αιθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF Νέες εξελίξεις στην Περιβαλλοντική Αδειοδότηση....

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια