• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
 • 2105284300 (30 γραμ.)
 • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Νέος Νόμος Ασφάλειας Συστημάτων Δικτύου & Πληροφοριών (οδηγία NIS 2016/1148)

Νέος Νόμος Ασφάλειας Συστημάτων Δικτύου & Πληροφοριών (οδηγία NIS 2016/1148)

ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τετάρτη 15 & Πέμπτη  16 Μαϊου 2019,  Ωρες 16:00 – 21:00 ,
Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

Νέος Νόμος Ασφάλειας Συστημάτων Δικτύου & Πληροφοριών για ενσωμάτωση της Οδηγίας NIS 2016/1148 (Network and Information Security Directive).

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση με θεωρητική και κυρίως πρακτική παρουσίαση των θεματικών ενοτήτων με στόχο τη συμμόρφωση Φορέων και Εταιρειών με τη σχετική νομοθεσία για την ασφάλεια συστημάτων δικτύων και πληροφοριών.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη Νομικής Υπηρεσίας, Διεύθυνσης Πληροφορικής, Υπευθύνους Δικτύων και Ασφαλείας Πληροφοριών   και σε όσους εμπλέκονται με την ασφάλεια συστημάτων και δικτύων και απασχολούνται σε Εταιρείες και Φορείς  εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών, όπως ενέργεια, μεταφορές, τράπεζες, υποδομές χρηματοπιστωτικές αγορές, υγεία, προμήθεια και διανομή νερού, ψηφιακή υποδομή και σε Παρόχους Ψηφιακών Υπηρεσιών μηχανών αναζήτησης, cloud computing και online market.

Εισηγήτρια:
Δικηγόρος Αθηνών παρ΄ Εφέταις, με  μεταπτυχιακό  τίτλο της Νομικής Σχολής Αθηνών στο ευρωπαϊκό & διεθνές δίκαιο και με LLM του Πανεπιστημίου του Λονδίνου στο δίκαιο των τηλεπικοινωνιών και των νέων τεχνολογιών. Πιστοποιημένη DPO. Υπεύθυνη κανονιστικού τμήματος ελληνικού τηλεπικοινωνιακού παρόχου για την υποστήριξη της διεύθυνσης ασφαλείας πληροφοριών και απορρήτου και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων με μεγάλη εμπειρία στην τεχνική εφαρμογή του νομικού και κανονιστικού πλαισίου.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Αναγκαιότητα έκδοσης της Οδηγίας NIS
 • H Οδηγία και το σχετικό Ευρωπαϊκό δίκαιο
 • Ο Εκτελεστικός Κανονισμός που θεσπίζει κανόνες για την εφαρμογή της NIS ως προς τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών
 • Ο ρόλος της ENISA (European Union Agency for Network and Information Security) για την κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη
 • Κατευθυντήριες γραμμές και καλές πρακτικές για την εφαρμογή της NIS
 • Ο νέος Νόμος 4577/2018 με τον οποίο ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία NIS
 • Συσχέτιση με ισχύον νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων
 • Επεξηγήσεις ορισμών
 • Φορείς Εκμετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών
 • Πάροχοι Ψηφιακών Υπηρεσιών
 • Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας
 • Computer Security Incident Response Team (CSIRT)
 • Σχέση αλληλεξάρτησης των ανωτέρω τεσσάρων φορέων – πρακτική συνέπεια
 • Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και μηχανισμοί προστασίας – πρακτική εφαρμογή – διαδικασίες
 • Απαιτήσεις Ασφάλειας και Εφαρμογής για Φορείς Εκμετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών
 • Απαιτήσεις Ασφάλειας και Εφαρμογής για Παρόχους Ψηφιακών Υπηρεσιών
 • Είδη συμβάντων
 • Αντίκτυπος Συμβάντος
 • Υποχρέωση Κοινοποίησης Συμβάντων – πρακτική εφαρμογή – διαδικασίες
 • Παραβάσεις – Πρόστιμα
 • Ερωτήσεις – Aπαντήσεις

Επικοινωνία / Δηλώσεις: Μπογιάρη Μαρίνα τηλ: 210 5284325, 2111844277 e-mail: perif@oikonomotexniki.gr

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

 • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια