Νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 2020-2030 – Αστικά Απόβλητα

Νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 2020-2030 – Αστικά Απόβλητα

 ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Δευτέρα 27  &  Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου2021, Ωρες 10:00-14:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF

Νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 2020-2030 – Αστικά Απόβλητα

 • ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΩ
  COVID-19
 • ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΑΝ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Υπεύθυνους και Στελέχη του τμήματος Περιβάλλοντος, Ποιότητος, επιχειρήσεων και οργανισμών που ασχολούνται με τη διαχείριση αποβλήτων. Επίσης, απευθύνεται σε φορείς δημόσιου τομέα και ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΟΤΑ Α & Β Βαθμού, Περιφέρειες, Ειδικές Υπηρεσίες που ασχολούνται με τη διαχείριση αποβλήτων, συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Γ.ΜΑΝΟΥΡΗΣ
Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ, Διδάκτωρ Νομικής ΕΚΠΑ (Δημόσιο Δίκαιο) ενώ διαθέτει και μεταπτυχιακό McS στην περιφερειακή ανάπτυξη. Παρουσιάζει αξιόλογο εκπαιδευτικό έργο, για πολλά έτη. Μεταξύ άλλων, ως διδάσκων 407/1980, έχει διδάξει σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τμήματα στα ΑΕΙ, στα ΤΕΙ, στην ΕΣΔΔ, στην ΕΣΤΑ και στο ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ. Έχει διδάξει επίσης και σε άλλους φορείς, όπως Στρατιωτικές Σχολές, ΔΕΗ κ.ά. Τα θέματα διδασκαλίας του, μεταξύ άλλων, αφορούν το περιβάλλον, τη χωροταξία, την πολεοδομία, τη δημόσια διοίκηση, την τοπική αυτοδιοίκηση και παρουσιάζουν ποικιλομορφία αφού οι προσεγγίσεις είναι τεχνικές, νομικές και οικονομικές, καθώς και συνδυασμός αυτών. Έχει να επιδείξει αξιόλογο συγγραφικό έργο. Έχει συγγράψει και συμμετάσχει στη συγγραφή δοκιμίων, έχει είκοσι (20) δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ενώ τριάντα έξι (36) εργασίες του είναι δημοσιευμένες σε πρακτικά συνεδρίων.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

1η ΗΜΕΡΑ
1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
1.1. Νομική βάση και χρονικός ορίζοντας
1.2. Αντικείμενο του ΕΣΔΑ
1.3. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
1.4. Εθνική Πολίτικη για τη Μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία
1.4.1. Η πρόκληση για τη Μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία
1.4.2. Το υφιστάμενο καθεστώς διαχείρισης Πού είμαστε σήμερα, αποκλίσεις από τη στοχοθεσία του προηγουμένου ΕΣΔΑ
1.4.3. Κύριοι στόχοι για το 2030- Πού θέλουμε να πάμε
1.4.4. Αλλαγές που φέρνει το νέο ΕΣΔΑ
1.4.5. Άξονες Πολιτικής Πώς θα φτάσουμε στον Στόχο
2. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ(Εισαγωγή)
2.1. Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ)
2.1.1. Συγκεντρωτικά στοιχεία υφιστάμενης παραγωγής και διαχείρισης

2η ΗΜΕΡΑ
2. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
2.1.2. Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης και υλοποίησης υφιστάμενου σχεδιασμού
2.1.3. Εξέλιξη παραγωγής αποβλήτων έως το 2030
2.1.3.1. Μόνιμος Πληθυσμός
2.1.3.2. Εποχικός Πληθυσμός
2.1.3.3. Παραγωγή Αστικών Στερεών Αποβλήτων στη χώρα
2.1.4. Στόχοι διαχείρισης
2.1.5. Κεντρικό ισοζύγιο και δίκτυο υποδομών ΑΣΑ
2.1.6. Προτεινόμενα μέτρα και δράσεις για την υλοποίηση του σχεδίου Δείκτες παρακολούθησης
2.1.7. Οδικός χάρτης εφαρμογής του σχεδίου
2.1.8. Αξιολόγηση επάρκειας κεφαλαίων Χρηματοδοτικά εργαλεία / Χρηματοπιστωτικά μέσα
2.1.9. Αστικά Στερεά Απόβλητα λόγω τουριστικών ροών
2.2. Ιλυες Αστικού Τύπου
2.2.1. Συγκεντρωτικά στοιχεία υφιστάμενης παραγωγής και διαχείρισης
2.2.2. Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης και υλοποίησης υφιστάμενου σχεδιασμού
2.2.3. Εξέλιξη παραγωγής ιλύος έως το 2030
2.2.4. Στόχοι διαχείρισης
2.2.5. Προτεινόμενα μέτρα και δράσεις για την υλοποίηση του σχεδίου Δείκτες παρακολούθησης

Eπικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:  211 0131885, e-mail: sales@oikonomotexniki.gr

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

 • Ευρωεκπαιδευτική ΕΠΕ
  Manager

   ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δευτέρα 27  &  Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου2021, Ωρες 10:00-14:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Επαίδευσης Ομίλου MF Νέο Εθνικό...

Επιπλέον σεμινάρια