• Σταδίου 61, Αθήνα 10451
  • 210-5200106
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 19:00)

Νέο Οικογενειακό Δίκαιο

Νέο Οικογενειακό Δίκαιο

NEO  ΕΙΔΙΚΟ ON-LINE ΣΕΜΙΝAΡΙΟ

Παρασκευή 25  Ιουνίου 2021, 16:00-20:00

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ Ν.4800/21

LIVE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΚΟΠΟΣ
Το σεμινάριο έχει σκοπό την ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις μεταρρυθμίσεις στο νέο Οικογενειακό Δίκαιο, σύμφωνα με το ν. 4800/2021.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Δικηγορικές εταιρίες, Δικηγόρους & ασκουμένους Δικηγόρους.

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΗ ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΟΥΝΤΕΔΑΚΗ
Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας αστικού δικαίου στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ. Τα κυριότερα επιστημονικά πεδία συγγραφικής και ερευνητικής της δραστηριότητας είναι και το Οικογενειακό δίκαιο (με έμφαση στις σχέσεις γονέων και παιδιών), τα οποία επίσης διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Επίσης διδάσκει επί πολλά χρόνια εμπράγματο δίκαιο, γενικές αρχές του αστικού δικαίου, δίκαιο της δικαιοπραξίας και σύνθεση αστικού δικαίου. Έχει λάβει μέρος σε 8 νομοπαρασκευαστικές επιτροπές στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Τελευταία ήταν μέλος και στην Νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την Συνεπιμέλεια. Τέλος είναι εκπρόσωπος της εταιρείας Οικογενειακού Δικαίου. Έχει 98 δημοσιεύσεις με περισσότερες από 1.000 ετεροαναφορές και περισσότερες από 100 συμμετοχές σε συνέδρια και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις νομικού
και διεπιστημονικού χαρακτήρα.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
ΕΦΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Δικηγόρος Παρ΄ Αρείω Πάγω. Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης στις Αστικές και Οικογενειακές Διαφορές με εκπαίδευση στο Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών – Προμηθέας, Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 1989 ,Μέλος της Ένωσης Αστικολόγων από το έτος 2017, Μέλος της Εταιρείας Οικογενειακού Δικαίου από το έτος 2017, Μέλος της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης με αντικείμενο την αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου (Ν4800/2021) Μέλος της Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης με αντικείμενο την τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 1357 του Αστικού Κώδικα. Επιστημονικός Συνεργάτης του Περιοδικού Εφαρμογές Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας. Μέλος της συγγραφικής ομάδας του βιβλίου Υποδείγματα Οικογενειακού Δικαίου με σχετική νομοθεσία και νομολογία.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι μεταρρυθμίσεις στο Οικογενειακό Δίκαιο σύμφωνα με το Ν. 4800/2021

Τροποποίηση του άρθρ. 1441 ΑΚ- Συναινετικό διαζύγιο.

Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση του άρθρ. 1519 ΑΚ.
Τόπος διαμονής τέκνου.

Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους – Αντικατάσταση του άρθρ. 1515 ΑΚ.

Καθιέρωση Τεκμηρίου επικοινωνίας 1/3 του συνολικού χρόνου- αντικατάσταση του άρθρ. 1520 Α.Κ.
Δικαίωμα επικοινωνίας τρίτων.

Συνέπειες κακής άσκησης γονικής μέριμνας – αντικατάσταση του άρθρ. 1532 Α.Κ.
Καταδίκη γονέα με οριστική απόφαση για ενδοοικογενειακή βία κ.λ.π.
Κακή άσκηση ή παράλειψη της άσκησης του δικαιώματος της επικοινωνίας.
Αδικαιολόγητη άρνηση καταβολής διατροφής.
Μη συμμόρφωση σε δικαστικές αποφάσεις ή συμφωνίες.
Αρμοδιότητες Εισαγγελέα.

Ο θεσμός της διαμεσολάβησης μέσα από το πρίσμα του νέου Νόμου.

Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλ. 210 5200106, 2155052008 και στα e-mail: education@oikonomotexniki.gr, seminar@oikonomotexniki.gr

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Νομικό Γραφείο

    NEO  ΕΙΔΙΚΟ ON-LINE ΣΕΜΙΝAΡΙΟ Παρασκευή 25  Ιουνίου 2021, 16:00-20:00 ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ...