ΝΟΜΟΣ 4914/2022 ΕΣΠΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021 – 2027

ΝΟΜΟΣ 4914/2022 ΕΣΠΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021 – 2027

ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Πέμπτη 19 Μαίου 2021, Ωρες 15:00-20:00, Πανεπιστημίου58 Αθήνα, Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

ΝΟΜΟΣ 4914/2022  ΕΣΠΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021 – 2027

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Π. 2021–2027,

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Ε.Π.)

  • ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΩ COVID-19
  • ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΑΝ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του Σεμιναρίου είναι:

Α) Η παρουσίαση του νέου Νόμου για το ΕΣΠΑ της Π.Π. 2021–2027, οι διαφοροποιήσεις και οι βελτιώσεις που επήλθαν σε σχέση με το εφαρμοζόμενο θεσμικό πλαίσιο της Περιόδου 2014–2020 καθώς και οι βασικές επιδιώξεις κατά την εφαρμογή του.

Β) Η ενημέρωση σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση της διαδικασίας υποβολής και έγκρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και τις διαδικασίες που ακολουθούν.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε υπαλλήλους και στελέχη που υπηρετούν σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ (Α & Β Βαθμού), ΔΕΥΑ, ΔΕΚΟ, Αναπτυξιακές και ευρύτερο δημόσιο τομέα και εμπλέκονται στην υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Υπεύθυνους και στελέχη τμήματος διαχείρισης προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Οικονομικής Διεύθυνσης, Νομικούς Συμβούλους επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα, οργανισμών, ΝΠΙΔ, Συνεταιρισμών κ.ά. Ενδιαφέρει άμεσα Συμβούλους Επιχειρήσεων, Λογιστικά Γραφεία, Λογιστές, Δικηγόρους οι οποίοι ασχολούνται με προγράμματα ΕΣΠΑ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΨΑΡΑΚΗΣ
MSc Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.. Προϊστάμενος Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου. Διαθέτει μακροχρόνια πρακτική εμπειρία και σημαντική εκπαιδευτική δράση

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Α) ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021 – 2027
• Ανάλυση των Άρθρων του Νόμου σε σχέση με τους ισχύοντες Κανονισμούς 2021/1056, 2021/1057, 2021/1058. 2021/1059 και 2021/1060 και τις υποχρεώσεις που απορρέουν. Β) ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Ε.Π.) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2027
• Παρουσίαση περιεχομένου Προγραμμάτων ανά Στόχο Πολιτικής και Ειδικό στόχο.
• Ενδεικτικά έργα και Δράσεις για Δικαιούχους.
• Παρουσίαση διαδικασίας έγκρισης των Ε.Π. από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. – Χρονοδιαγράμματα ενεργειών.

Eπικοινωνία/Δηλώσεις Συμμετοχής

Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο email  euromark@oikonomotexniki.gr ή στα τηλ: 210 5200106 – 211 0131884

 

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

    ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Πέμπτη 19 Μαίου 2021, Ωρες 15:00-20:00, Πανεπιστημίου58 Αθήνα, Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF ΝΟΜΟΣ 4914/2022  ΕΣΠΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ...

Επιπλέον σεμινάρια