• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Ξενοδοχειακή Λογιστική

Ξενοδοχειακή Λογιστική

ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Δευτέρα 18 & Τρίτη 19  Νοεμβρίου 2019, Ωρες 16:00-21:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

Ξενοδοχειακή Λογιστική και ειδικά φορολογικά θέματα Ξενοδοχειακών  Επιχειρήσεων με πρακτικές εφαρμογές

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι:

Α) Να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για τις   ιδιαιτερότητες του κλάδου και τις διαδικασίες που  υπάρχουν στην οικονομική διευθυνση των  ξενοδοχείων.  

Β) Να παρουσιαστούν οι σχετικοί νόμοι και εγκύκλιοι  που διέπουν τη λογιστική ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Α) Σε διευθυντικά και μεσαία στελέχη λογιστηρίου ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Β)  Σε Λογιστικά γραφεία με εξειδίκευση σε ξενοδοχειακές                     επιχειρήσεις.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΣΟΘΑΝΑΣΗΣ
BSc. MCIT. MILT. τ. Οικονομικό Στέλεχος μεγάλων επιχειρήσεων, Φοροτεχνικός Σύμβουλος τουριστικών επιχειρήσεων με πολυετή πρακτική εμπειρία. Πιστοποιημένος εισηγητής με μεγάλη διδακτική εμπειρία.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. Διακρίσεις των ξενοδοχειακών μονάδων – Σύντομη αναφορά
2. Διαφορά μεταξύ ξενοδοχειακών και λοιπών επιχειρήσεων
3. Εσωτερικός έλεγχος ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Βασικές αρχές εσωτερικού ελέγχου – κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης
4. Ανάλυση του κυκλώματος των εσόδων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
5. Αποτελέσματα (κέρδη / ζημιές) ανά κέντρο κόστους
6. Έλεγχος αποθήκης Α’ & Β’ Υλών και λοιπών αναλωσίμων.
7. ΕΛΠ και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και Δείκτες (RATIOS):

• Δείκτες πληρότητας
• Δείκτες κόστους
• Δείκτες εσόδων
• Δείκτες αποδοτικότητας – κερδών
• Δείκτες ρευστότητας-φερεγγυότητας και δανειοδοτικής ικανότητας
• Δείκτες δανειακής επιβάρυνσης – βαθμού απασχόλησης – περιστροφής
– 8. Γενικό λογιστικό σχέδιο και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
9. Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση των δαπανών των ξενοδοχειακών μονάδων και Φορολογικές αναμορφώσεις
10. Φύλλο μερισμού δαπανών
11. Συμπλήρωση δήλωσης ΦΠΑ
12. Μητρώο Παγίων και Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
13. Εγγραφές κλεισίματος έτους
14. Θέματα διανομής – διάθεσης κερδών
15. Φ.Π.Α πότε συμψηφίζεται και πότε επιστρέφεται στις Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατά το στάδιο των κατασκευών – ανακαινίσεων.
16. Διαδικασία επιστροφής του Φ.Π.Α.
17. Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ

 

Επικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής
ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  τηλ: 211-1826510 e-mail: lekkou@oikonomotexniki.gr
 

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Unique Training

    ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δευτέρα 18 & Τρίτη 19  Νοεμβρίου 2019, Ωρες 16:00-21:00, Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF Ξενοδοχειακή...