Οι εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας (Ε.Ε.Σ.Δ.Ο.Π.)

Οι εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας (Ε.Ε.Σ.Δ.Ο.Π.)

ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τρίτη 10 & Τετάρτη 11 Μαίου 2022, Ωρες 16:00 – 19:00  Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Ε.Ε.Σ.Δ.Ο.Π.)

ΟΙ EYΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΑΥΤΕΣ

ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΙΝΗΤΡΟ

ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 7%

 (Ν.4916/2022 ΚΑΙ 4778/2021 & Υ.Α. Α.1043/2022 /ΦΕΚ 1638/Β/05.04.2022)

ΣΚΟΠΟΣ
Mε τις εξεταζόμενες διατάξεις θεσπίζεται το καθεστώς διαχειρίσεως των χρηματικών ροών και της οικογενειακής περιουσίας φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, μέσω  της νεοφανούς  μορφής εταιρείας ΕΕΣΔΟΠ, για την ίδρυση της οποίας, λόγω ακριβώς της ιδιαιτερότητος  και του αποκλειστικού σκοπού της, παρέχονται  αξιόλογα και ελκυστικά κίνητρα, υπό την προϋπόθεση, βεβαίως, τηρήσεως των  συναφών νομοθετικών απαιτήσεων.

Το σεμινάριο αποβλέπει στην λεπτομερή και σε βάθος ανάλυση των εν λόγω διατάξεων, επικεντρώνοντας στην διαδικασία συστάσεως και λειτουργίας της, στις υποχρεώσεις που η Διοίκησή της και οι συμμετέχοντες σ’ αυτήν αναλαμβάνουν, αλλά και στα σημαντικά οφέλη και απαλλαγές που αποκομίζουν, εφ’ όσον φανούν συνεπείς

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Διοικήσεις και στελέχη επιχειρήσεων, συμβούλους αυτών (Νομικούς, Οικονομικούς Φοροτεχνικούς), Δικηγόρους, Ασκουμένους Δικηγόρους, Λογιστές,  Οικονομολόγους, επιχειρηματίες  και ιδιώτες – κατόχους  σοβαρών περιουσιακών στοιχείων,  που επιθυμούν να τα διαχειρισθούν κατά τον ως άνω τρόπο, απολαμβάνοντας τα παρεχόμενα ευεργετικά κίνητρα, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο να εμβαθύνει, με σαφήνεια και επάρκεια στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:
ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΥΒΑ – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Νομικός  (ΕΚΠΑ) και Φιλόλογος, με πολυετή δικηγορική εμπειρία. L.L.Master Παν/μίου της Genova Ιταλίας. Μεταπτυχιακός τίτλος στην διδακτική και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Παν/μίου Ferrara Ιταλίας. Εξειδίκευση στο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  (πιστοποιημένο μέλος. ΑSSO DPO Ιταλίας). Εξειδίκευση στην  Εργατική και Ασφαλιστική Νομοθεσία (ΕΚΠΑ). Ειδική Σύμβουλος Επιχειρήσεων Ανατολικών Χωρών.

 

 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 • Ι. Εισαγωγή
 • Σκοπός της ΕΕΣΔΟΠ
 • Πεδίο εφαρμογής
 • Θεσμικό ενωσιακό και εθνικό πλαίσιο
 • Χρήσιμοι ορισμοί

 

 • ΙΙ. Σύσταση και λειτουργία της ΕΕΣΔΟΠ
 • Νομική μορφή
 • Τόπος συστάσεως
 • Φυσικά και νομικά πρόσωπα δικαιούμενα  ιδρύσεως και/ή συμμετοχής σε αυτήν
 • Ποια νοούνται στην συγκεκριμένη περίπτωση ως μέλη της οικογενείας
 • Αρμοδία Φορολογική Αρχή και ειδικώς απονεμόμενος ΚΑΔ
 • Υπηρεσίες που δύνανται να προσφέρονται από τις ΕΕΣΔΟΠ
 • Απασχολούμενοι στις ΕΕΣΔΟΠ: κωλύματα προσλήψεως, ελάχιστος αριθμός εργαζομένων, τρίτοι – πάροχοι, προσφέροντες υπηρεσίες προς αυτήν
 • Συνέπειες μειώσεως του υποχρεωτικού αριθμού εργαζομένων κάτω του ελαχίστου ορίου

 

 • II.Oικονομικά-Φορολογικά Ζητήματα
 • Τρόπος εισπράξεως εσόδων εκ μέρους της ΕΕΣΔΟΠ
 • Εκπιπτόμενα έξοδα
 • Εσωτερικές  οικονομικές πράξεις, διενεργούμενες μεταξύ της εταιρείας και των συμμετεχόντων σε αυτήν
 • ΦΠΑ  και απαλλαγή
 • Προσδιορισμός ακαθαρίστων εσόδων και φορολογητέο εισόδημα της εταιρείας
 • Ο έλεγχος των προϋποθέσεων εντάξεως στο ειδικό φορολογικό καθεστώς του άρθρου 71Η του ΚΦΕ
 • Διαπίστωση ελλείψεων και προθεσμία συμπληρώσεως
 • Συνέπειες επί μη συμμορφώσεως – κυρώσεις κ.λπ

 

 • ΙV. Συζήτηση, επίλυση αποριών, πρακτικά  θέματα

 

Eπικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail euromark@oikonomotexniki.gr ή στα τηλέφωνα: 210 5200106, 211 0131884

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

 • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

 • Virtual Training

  ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τρίτη 10 & Τετάρτη 11 Μαίου 2022, Ωρες 16:00 – 19:00  Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια