ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ MICROSOFT OFFICE ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ – EXCEL LEVEL 2

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ MICROSOFT OFFICE ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ – EXCEL LEVEL 2

ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Δευτέρα 17,Τρίτη 18 & Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2023,
Ωρες 17:00- 20:00,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 ΑΘΗΝΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ MF

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ MICROSOFT OFFICE
ΜΕ τις ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙς – EXCEL LEVEL 2
ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ Η/Υ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ON-LINE  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

 

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων στο χειρισμό excel έτσι ώστε να γίνουν εύχρηστα και κατανοητά, εργαλεία και πρακτικές εφαρμογές του προγράμματος (π.χ αυτοματισμοί, τύποι, γραφήματα, συναρτήσεις κτλ).

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε, διοικητικά στελέχη όλων των διευθύνσεων, και υπαλλήλους που διαχειρίζονται πληροφορίες (π.χ. οικονομικά στοιχεία, διοικητικά στοιχεία, προμηθευτές, προσωπικό, πελάτες, υπηρεσίες, προϊόντα).

Ο ΕΙΣΗΓΗΤHΣ ΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
Πτυχίο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με μεταπτυχιακό στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων με 20ετή & άνω διδακτική εμπειρία.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Στυλ
1.1. Μορφοποίηση υπό όρους
1.2. Μορφοποίηση ως πίνακα
1.3. Στυλ κελιών

2. Χειρισμός Δεδομένων
2.1. Ταξινόμηση
2.1.1. Ταξινόμηση δεδομένων ως προς μία στήλη
2.1.2. Ταξινόμηση δεδομένων ως προς δύο ή περισσότερες στήλες Ταξινόμηση που βασίζονται σε προσαρμοσμένες λίστες
2.1.3. Επιλογές ταξινόμησης
2.1.4. Ταξινόμηση με βάση το χρώμα κελιού, το χρώμα γραμματοσειράς, το εικονίδιο κελιού
2.2. Φιλτράρισμα
2.3. Αυτόματο Φίλτρο
2.4. Προσαρμοσμένο Φίλτρο
2.5. Προχωρημένο Φίλτρο
2.6. Φίλτρα αριθμών, Φίλτρα κειμένου, Φίλτρα ημερομηνίας
2.7. Φιλτράρισμα κατά χρώμα κελιού, κατά χρώμα γραμματοσειράς, κατά εικονίδιο κελιού

3. Συνδέσεις
3.1. Συνδέσεις μεταξύ Φύλλων Εργασίας
3.1.1. Εισαγωγή/Διαγραφή Φύλλων
3.1.2. Μετακίνηση/Αντιγραφή Φύλλων
3.1.3. Εισαγωγή/Διαγραφή γραμμών, στηλών, κελιών, δεδομένων
3.1.4. Μορφοποίηση
3.1.5. Αλλαγή των ρυθμίσεων εκτύπωσης
3.1.6. Υπολογισμοί με χρήση τρισδιάστατων αναφορών
3.2. Συνδέσεις μεταξύ Βιβλίων Εργασίας
3.2.1. Άνοιγμα αρχείου με Link
3.2.2. Αλλαγή θέσης ενός Link
3.2.3. Κατάργηση Link

4. Σχόλια
4.1. Προσθήκη σχολίου σ’ ένα κελί
4.2. Επεξεργασία σχολίου
4.3. Μορφοποίηση σχολίου
4.4. Διαγραφή σχολίου από ένα κελί
4.5. Διαγραφή όλων των σχολίων ενός Φύλλου Εργασίας
4.6. Εκτύπωση όλων των σχολίων ενός Φύλλου Εργασίας
4.7. Εμφάνιση όλων των σχολίων ενός Φύλλου Εργασίας
4.8. Μετακίνηση από το ένα σχόλιο του Φύλλου Εργασίας στο άλλο

5. Προστασία Αρχείων και Δεδομένων
5.1. Προστασία αρχείου του Excel
5.2. Προστασία ολόκληρου του Βιβλίου Εργασίας με κωδικό πρόσβασης
5.3. Κατάργηση προστασίας Βιβλίου Εργασίας
5.4. Προστασία Φύλλου Εργασίας με κωδικό πρόσβασης
5.5. Κατάργηση προστασίας Φύλλου Εργασίας
5.6. Προστασία συγκεκριμένων κελιών Φύλλου Εργασίας με κωδικό πρόσβασης
5.7. Κατάργηση προστασίας συγκεκριμένων κελιών
5.8. Εξαίρεση συγκεκριμένων κελιών κατά την προστασία Φύλλου Εργασίας με κωδικό πρόσβασης

6. Πρότυπα
6.1. Δημιουργία Βιβλίου Εργασίας βασισμένου σε υπάρχον πρότυπο
6.2. Επεξεργασία προτύπου
6.3. Δημιουργία νέου προτύπου
6.4. Αποθήκευση προτύπου
6.5. Διαγραφή προτύπου

7. Διαχείριση Παραθύρων
7.1. Δημιουργία παραθύρου
7.2. Τακτοποίηση όλων
7.3. Σταθεροποίηση παραθύρων
7.4. Διαίρεση
7.5. Απόκρυψη
7.6. Επανεμφάνιση
7.7. Αποθήκευση χώρου εργασίας
7.8. Εναλλαγή παραθύρων

8. Προβολές Βιβλίου Εργασίας
8.1. Κανονική
8.2. Διάταξη σελίδας
8.3. Προεπισκόπηση αλλαγών σελίδας
8.4. Προσαρμοσμένες προβολές
8.5. Πλήρης οθόνη
8.6. Ζουμ

9. Ειδικά Γραφήματα
9.1. Γραφήματα εικόνων
9.2. Sparklines

10. Συναρτήσεις
10.1. Συναρτήσεις Ημερομηνίας & Ώρας
(YEAR, MONTH, DAY, TODAY, DATEIF, DATE, NETWORKDAYS, WEEKDAY, WORKDAY, WEEKNUM, HOUR, MINUTE, SECOND, NOW)
10.2. Οικονομικές Συναρτήσεις
(FV, PV, PMT, NPER, RATE, IPMT, PPMT)
10.3. Μαθηματικές Συναρτήσεις
(ROUND, SUMIF, SUMPRODUCT, SUBTOTAL)
10.4. Στατιστικές Συναρτήσεις
(AVERAGE, AVERAGEA, COUNT, COUNTA, COUNTBLANK, COUNTIF)

Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail euromark@oikonomotexniki.gr ή στα τηλ: 210 5200106 – 211 0131884

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Ευρωεκπαιδευτική ΕΠΕ
    Manager

    ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δευτέρα 17,Τρίτη 18 & Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2023, Ωρες 17:00- 20:00,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 ΑΘΗΝΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ MF ΟΛΑ...

Συχνές ερωτήσεις

Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail euromark@oikonomotexniki.gr ή στα τηλ: 210 5200106 – 211 0131884
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στους Τραπεζικούς Λογαριασμούς: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 50500330221 716 - GR 8701720500005050030221716 ή ALPHA BANK: 123-002320001458 - GR92 01401230123002320001458 μέχρι και 3 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής.
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το κονδύλιο ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ (0,06). Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στη διαδικασία αίτησης, επιδότησης και αποπληρωμής των προγραμμάτων.