ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ MICROSOFT OFFICE ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ – EXCEL LEVEL 3

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ MICROSOFT OFFICE ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ – EXCEL LEVEL 3

ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023,Τετάρτη 1, Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023
Ωρες 17:00- 20:00,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 ΑΘΗΝΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ MF

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ MICROSOFT OFFICE
ΜΕ τις ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙς – EXCEL LEVEL 3
ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ Η/Υ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ON-LINE  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

 

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων στο χειρισμό excel έτσι ώστε να γίνουν εύχρηστα και κατανοητά, εργαλεία και πρακτικές εφαρμογές του προγράμματος (π.χ. αυτοματισμοί, τύποι, γραφήματα, συναρτήσεις κτλ).

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε, διοικητικά στελέχη όλων των διευθύνσεων, και υπαλλήλους που διαχειρίζονται πληροφορίες (π.χ. οικονομικά στοιχεία, διοικητικά στοιχεία, προμηθευτές, προσωπικό, πελάτες, υπηρεσίες, προϊόντα).

Ο ΕΙΣΗΓΗΤHΣ ΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
Πτυχίο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με μεταπτυχιακό στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων με 20ετή & άνω διδακτική εμπειρία.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Εργαλεία Δεδομένων
1.1. Κείμενο σε στήλες
1.2. Κατάργηση διπλότυπων
1.3. Επικύρωση δεδομένων
1.4. Συνολική εικόνα
1.5. Ανάλυση πιθανοτήτων
1.5.1. Αναζήτηση στόχου
1.5.2. Πίνακες δεδομένων (μιας και δύο μεταβλητών)
1.5.3. Σενάρια
1.6. Επιλυτής συστήματος εξισώσεων-ανισώσεων
3. Μερικά Αθροίσματα
3.1. Υπολογισμός μερικού αθροίσματος σε πίνακα δεδομένων
3.2. Χειριστήρια μερικών αθροισμάτων
3.3. Αντικατάσταση μερικών αθροισμάτων
3.4. Κατάργηση μερικών αθροισμάτων
3.5. Μερικό άθροισμα μέσα σε μερικό άθροισμα
4. Συγκεντρωτικοί Πίνακες – Συγκεντρωτικά Γραφήματα
4.1. Ορισμοί – Ετικέτες Γραμμής, Ετικέτες Στήλης, Φίλτρο Αναφοράς, Τιμές
4.2. Δημιουργία Συγκεντρωτικού Πίνακα
4.3. Χρήση δύο ή περισσότερων πεδίων σύνοψης
4.4. Αλλαγή της συνάρτησης σύνοψης
4.5. Τροποποίηση δεδομένων προέλευσης – Ενημέρωση Συγκεντρωτικού Πίνακα
4.6. Διαγραφή Συγκεντρωτικού Πίνακα
4.7. Ομαδοποίηση / Προβολή Δεδομένων Συγκεντρωτικού Πίνακα με βάση συγκεκριμένα κριτήρια
4.8. Δημιουργία υπολογιζόμενου πεδίου
4.9. Δημιουργία και μορφοποίηση Συγκεντρωτικού Γραφήματος
4.10. Δημιουργία Συγκεντρωτικού Πίνακα από πολλαπλές περιοχές συνάθροισης
4.11. Δημιουργία Συγκεντρωτικού Πίνακα από εξωτερική πηγή δεδομένων
5. Λήψη εξωτερικών δεδομένων
5.1. Από την Access
5.2. Από το Web
5.3. Από αρχείο Κειμένου
5.4. Από άλλες προελεύσεις
6. Μακροεντολές
6.1. Καταγραφή Μακροεντολής
6.2. Αποθήκευση Μακροεντολής
6.3. Εκτέλεση Μακροεντολής
6.4. Διαγραφή Μακροεντολής
6.5. Χρήση σχετικών αναφορών
6.6. Αντιστοίχιση Μακροεντολής σε εικονίδιο της Γραμμής Εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης
6.7. Θέματα ασφάλειας Μακροεντολών
1. Συναρτήσεις
1.1. Λογικές Συναρτήσεις
(IF, AND, OR, NOT, IFERROR)
1.2. Συναρτήσεις Βάσεων Δεδομένων
(DSUM, DMAX, DMIN, DAVERAGE, DCOUNT, DCOUNTA)
1.3. Συναρτήσεις Αναζήτησης & Αναφοράς
(VLOOKUP, HLOOKUP, LOOKUP, MATCH, INDEX, CHOOSE)
1.4. Συναρτήσεις Κειμένου
(LEFT, RIGHT, MID, LEN, FIND, SEARCH, CONCATENATE, UPPER,
LOWER, PROPER, SUBSTITUTE)
1.5. Συναρτήσεις Πληροφορίας
(ISBLANK, ISLOGICAL, ISTEXT, ISNONTEXT, ISNUMBER, ISEVEN, ISODD, ISERROR)
2. Ονόματα
2.1. Ονομασία περιοχής κελιών
2.2. Τρόποι ορισμού ονομάτων
2.3. Εύρος ονόματος
2.4. Κανόνες σχηματισμού ονομάτων
2.5. Χρήση σε συναρτήσεις διαφόρων τύπων
8. Έλεγχος Τύπων
8.1. Ορισμοί
8.2. Εμφάνιση όλων των τύπων ενός Φύλλου Εργασίας
8.3. Ανίχνευση προηγουμένων κελιών
8.4. Ανίχνευση εξαρτημένων κελιών
8.5. Κατάργηση όλων των βελών
8.6. Έλεγχος σφαλμάτων
COUNTA, COUNTBLANK, COUNTIF)

Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail oikonomikotmima@oikonomotexniki.gr ή στα τηλ: 210 5200106 – 211 0131884

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Ευρωεκπαιδευτική ΕΠΕ
    Manager

    ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023,Τετάρτη 1, Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023 Ωρες 17:00- 20:00,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 ΑΘΗΝΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ MF...

Συχνές ερωτήσεις

Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail euromark@oikonomotexniki.gr ή στα τηλ: 210 5200106 – 211 0131884
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στους Τραπεζικούς Λογαριασμούς: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 50500330221 716 - GR 8701720500005050030221716 ή ALPHA BANK: 123-002320001458 - GR92 01401230123002320001458 μέχρι και 3 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής.
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το κονδύλιο ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ (0,06). Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στη διαδικασία αίτησης, επιδότησης και αποπληρωμής των προγραμμάτων.