ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ

ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ

Δευτέρα 20 & Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023
Ωρες 16:00 – 20:00, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 ΑΘΗΝΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ MF

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ON-LINE  ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Υπευθύνους και Στελέχη λογιστηρίων, επιχειρήσεων και οργανισμών, Νομικούς Συμβούλους αυτών , Δικηγόρους & Ασκουμένους Δικηγόρους. Ενδιαφέρει άμεσα Λογιστικά Γραφεία και ελευθέρους επαγγελματίες Λογιστές – Φοροτεχνικούς.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ
Λογιστής, Φοροτεχνικός Α’ Τάξης, τ. Εσωτερικός ελεγκτής μεγάλου ομίλου. Λειτουργεί ως Φοροτεχνικός Σύμβουλος επιχειρήσεων άνω των 25 ετών. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής από το ΕΚΕΠΙΣ, ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ. Διαθέτει διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και επαγγελματιών, άνω των 25.000 ωρών.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΟΣ
Λογιστής Φοροτεχνικός Α’ τάξης. Διατελεί Οικονομικός Δ/ντής εμπορικού ομίλου. Έχει εμπειρία 20 ετών ως φορολογικός και χρηματο-οικονομικός σύμβουλος με ενδελεχή εμπλοκή σε οργάνωση λογιστηρίων και σε θέματα φορο-λογιστικής συμμόρφωσης. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία και είναι πιστοποιημένος από μητρώο εκπαιδευτών ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ. Αρθρογραφεί τακτικά σε έγκριτα επιστημονικά και επαγγελματικά περιοδικά. Υποψήφιος Διδάκτωρ Παν. Αιγαίου.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

A.Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά σε όλες τις τελευταίες αλλαγές στη φορολογία
εισοδήματος των φυσικών και Νομικών προσώπων και οντοτήτων.
Ειδικότερα, θα γίνει αναφορά:
1. Στην κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
2. Στα νέα πρόστιμα σε παραβάσεις του κώδικα φορολογίας εισοδήματος.
3. Στην αναγνωρισιμότητα δαπανών σύμφωνα με τις τελευταίες ΔΕΔ
4. Στην έννοια της φορολογικής κατοικίας και στη μεταβολή αυτής.
5. Στη κλίμακα φορολόγησης μισθωτών, συνταξιούχων επιχειρηματικής δραστηριότητας για το έτος 2021.
6. Στις μειώσεις φόρου λόγω δωρεών, στις δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης καθώς και στις δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.
7. Στις προσαυξημένες εκπτώσεις για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος.
8. Στης προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης για το έτος 2021 και 2022
9. Στον νέο πίνακα των φορολογικών αποσβέσεων και στις αλλαγές στις προβλέψεις για αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων.
10. Στους συντελεστές υπολογισμού προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις καθώς και τα Νομικά πρόσωπα και Οντότητες.
11. Στις απαλλαγές υπό όρους του φόρου υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής ΝΠ της ημεδαπής.
12. Στο άρθρο περί φορολόγησης των νομικών προσώπων κατά την έξοδο από την χώρα και στις μειώσεις από το φορολογητέο εισόδημα των επενδυτικών αγγέλων.
13. Στα κίνητρα για τις εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας.

 

  • Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 2105200106, 211-0131884 / email: euromark@oikonomotexniki.gr

  • Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το κονδύλιο ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ (0,06). Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στη διαδικασία αίτησης, επιδότησης και αποπληρωμής των προγραμμάτων.
  • Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στους Τραπεζικούς Λογαριασμούς: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5050 030221 686 – GR 24 0172 0500 0050 5003 0221 686 ή ALPHA BANK: 123 – 00 2320 00 1247 – GR66 0140 1230 1230 0232 0001 247 μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο υπ’ όψιν λογιστηρίου).

  • Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής.

  • Κατά τη διάρκεια της διά ζώσης παρακολούθησης του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks.

  • Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή όταν υπάρχει έγγραφη ενημέρωση 5 τουλάχιστον ημερών πριν από την έναρξη του σεμιναρίου.
  • Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

    ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ Δευτέρα...

Συχνές ερωτήσεις