• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
  • 2105284300 (30 γραμ.)
  • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Οργάνωση και Διαχείριση Νοσοκομειακού Φαρμακείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Οργάνωση και Διαχείριση Νοσοκομειακού Φαρμακείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

ΝΕΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Παρασκευή 24  Μαϊου 2019, Ωρες 16:00 – 22:00 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

Οργάνωση και Διαχείριση Νοσοκομειακού Φαρμακείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία με έμφαση στο νέο νόμο N.4600 ΦΕΚ Α 43/2019

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η μεταφορά γνώσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας του Νοσοκομειακού φαρμακείου, μέσα από την πλήρη κατανόηση των διαδικασιών οργάνωσης και διαχείρισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα θα γίνει αναφορά και στο Ν. 4600 ΦΕΚ A 43/2019 Περί Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Υπεύθυνους & Προσωπικό Φαρμακείων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου.

Eισηγητής:
ΠΑΤΡΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ
Κλινικός Φαρμακοποιός, PharmD, MSc, MBA  Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία. Δντής Εργαστηριών Φαρμακευτικού Τομέα 401 ΓΣΝΑ

Eπικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
Σαχάς Απόστολος τηλ:  : 210 5223136  email: trainingcourses@oikonomotexniki.gr

Τι θα μελετήσετε...

  • • Νομοθετικό πλαίσιο o Νόμοι και σχετικά Προεδρικά Διατάγματα • Προσωπικό Νοσοκομειακού Φαρμακείου o Ρόλος προσωπικού – Αρμοδιότητες - Εκπαίδευση • Εγκαταστάσεις – Χώροι Νοσοκομειακού Φαρμακείου o Χώροι Αποθήκευσης φαρμακευτικού και λοιπού υλικού o Σήμανση χώρων υγειονομικού υλικού • Συνθήκες αποθήκευσης φαρμακευτικού και λοιπού υλικού o Κατηγορίες φαρμάκων και υλικών - Εσωτερικοί έλεγχοι (θερμοκρασίας, υγρασίας, διακριτότητα χώρων, βαθμονόμηση οργάνων (calibration) – Τεκμηρίωση o Έλεγχος και επιβεβαίωση αξιοπιστίας - Tήρηση αρχείων • Μηχανοργάνωση φαρμακείου o Αρμοδιότητες - Καταχώρηση συνταγών – χορηγούμενων υλικών o Ασφάλεια συστήματος - Ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα
  • • Έντυπα Νοσοκομειακού φαρμακείου o Κατηγορίες - Προδιαγραφές – Αρχεία – Βιβλία - Επιστημονική Βιβλιοθήκη Επικουρικά έντυπα • Παροχή υπηρεσιών του Νοσοκομειακού Φαρμακείου o Διάθεση φαρμάκων (σε εσωτερικούς ασθενείς – σε εξωτερικούς ασθενείς) o Διάθεση λοιπού υγειονομικού υλικού o Αντιδραστήρια • Διαχείριση υλικού φαρμακείου o Αρμοδιότητες - Καταχώρηση παραστατικών - Βιβλία διαχείρισης • Προμήθειες φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού o Μέθοδοι οικονομικής αξιολόγησης o Προυπολογισμοι Διπλογραφικά Συστήματα • Παραλαβή και Διάθεση φαρμακευτικού και λοιπού υλικού o Κατηγορίες- Χρήση ατομικών συνταγολογίων νοσηλευομένων o Διάθεση σε απόρους ασθενείς - Διάθεση ναρκωτικών φαρμάκων

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

  • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

    ΝΕΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Παρασκευή 24  Μαϊου 2019, Ωρες 16:00 – 22:00 Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, 1ος Οροφος,  Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια