• Πειραιώς 4, Αθήνα 10431
 • 2105284300 (30 γραμ.)
 • Δευτ - Παρ. (09:00 - 17:00)

Οργάνωση, Λειτουργία και Διοίκηση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού

Οργάνωση, Λειτουργία και Διοίκηση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού

ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τετάρτη 12, 19 & Πέμπτη 13, 20  Ιουνίου 2019, Ωρες 16:00-21:00,  Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF

Οργάνωση, Λειτουργία και Διοίκηση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού. Human Resources Management

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τα στελέχη που θα το παρακολουθήσουν να κάνουν τον σωστό σχεδιασμό, τις σωστές επιλογές και την αντικειμενική αξιολόγηση των εργαζομένων, να διαβλέψουν με ακρίβεια τις πιθανότητες παραμονής τους στην επιχείρηση, να βοηθήσουν τους νεοπροσληφθέντες να αναπτυχθούν προσωπικά και επαγγελματικά, ούτως ώστε να ενταχθούν ευκολότερα στην κουλτούρα της επιχείρησης ή του οργανισμού.

Αποβλέπει επίσης, στην καλύτερη αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων, την παροχή κινήτρων μέσα από αντικειμενικά συστήματα αμοιβών.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση και εξοικείωση των επιμορφούμενων σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων.

Είναι δε, σχεδιασμένο σε βαθμό υψηλών απαιτήσεων και απόλυτα προσαρμοσμένο στο πλαίσιο των αναγκών και των συνθηκών της σημερινής πραγματικότητας του Τμήματος των Ανθρωπίνων Πόρων μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών τα οποία ασχολούνται με τον σχεδιασμό του ανθρώπινου δυναμικού, την στρατολόγηση, τις συνεντεύξεις και τις προσλήψεις του ανθρώπινου δυναμικού. Κατ’ εξοχήν απευθύνεται σε υπεύθυνους τμημάτων ανθρωπίνων πόρων και του τμήματος προσωπικού.

Μεσαία και ανώτερα διοικητικά στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, Διευθυντές, Προϊστάμενοι & Υπεύθυνοι Τμημάτων, καθώς και όλα τα στελέχη κάθε επιχείρησης και οργανισμού είναι στην ουσία, διαχειριστές Ανθρώπινου Δυναμικού διότι εμπλέκονται σε δραστηριότητες όπως: η επιλογή και η αξιολόγηση συνεργατών και καθορίζουν την ευρύτερη εταιρική κουλτούρα.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΑΛΕΞΗΣ ΒΑΡΕΛΑΣ
Msc Πανεπιστημίου Οξφόρδης, Postgraduate Diploma in Management Studies Πανεπιστημίου Οξφόρδης. τ. Διοικητικός Δ/ντής μεγάλης εταιρίας, Σύμβουλος μεγάλων επιχειρήσεων με εξειδίκευση στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων & αξιολόγησης προσωπικού. Εισηγητής με μεγάλη και πολυετή διδακτική εμπειρία σε σεμινάρια στελεχών επιχειρήσεων και σε MBA.

ANAΛΥΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η άσκηση της Διαχείρισης των Ανθρωπίνων Πόρων

Οι στρατηγικές της Διαχείρισης των Ανθρωπίνων Πόρων

Ο ρόλος του υπευθύνου του Ανθρώπινου Δυναμικού

Η επίδραση της Διαχείρισης των Ανθρωπίνων Πόρων στην απόδοση της επιχείρησης

Η σχέση εργασίας

Η ψυχολογική σύμβαση

Η ουσία και το περιεχόμενο της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς

Τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων

Η παρακίνηση

Ο σχεδιασμός του Ανθρώπινου Δυναμικού

 • Ο σχεδιασμός του ανθρώπινου δυναμικού καλείται να απαντήσει σε δύο στρατηγικής σημασίας ερωτήματα:
  1. Πόσους εργαζόμενους χρειαζόμαστε στην επιχείρηση και
  2. Τι είδους εργαζόμενους χρειαζόμαστε;

Η προσέλκυση και η επιλογή

 • Το ταίριασμα του εργαζόμενου με την προσφερόμενη θέση εργασίας
 • Ο σχεδιασμός της προσέλκυσης
 • Η αξιολόγηση των διαθεσίμων μέσων για την προσέλκυση
 • Η δημιουργία δεξαμενών με βιογραφικά υποψήφιων εργαζομένων

 

Η Επιλογή

 • Ο σχεδιασμός της επιλογής
 • Το ξεκαθάρισμα και η αξιολόγηση των βιογραφικών
 • Πως να προσλάβω τους καλύτερους;
 • Τα κριτήρια

 

Η Συνέντευξη

 • Γιατί η συνέντευξη είναι σημαντική;
 • Τα πλεονεκτήματα της σωστής επιλογής με την πρώτη προσπάθεια
 • Χαρακτηριστικά της καλής συνέντευξης
 • Τα βήματα της καλά δομημένης συνέντευξης
 • Τομείς που πρέπει να καλύψει η συνέντευξη
 • Βελτιώνω τις δεξιότητες μου στις συνεντεύξεις

 

Η Πρόσληψη και η Αφομοίωση

 • Μετά τη συνέντευξη, η πρώτη μέρα του νέου εργαζόμενου
 • Δίνουμε έμφαση στην ολοκληρωμένη αφομοίωση των νέων
 • Τι να κάνουμε;
 • Μερικές σκέψεις

 

Η Αξιολόγηση της απόδοσης των νέων εργαζομένων:

 • Συστήματα στήριξης της απόδοσης
 • Η αξιολόγηση των 3600
 • Τα εργασιακά βοηθήματα για την καλύτερη απόδοση
 • Που χρειάζονται τα συστήματα στήριξης των νέων
 • Τι να κάνετε;

 

Τα συστήματα αμοιβών των εργαζομένων:

 • Το κτίσιμο ενός συστήματος αμοιβών
 • Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τις αμοιβές
 • Τι πρέπει να περιέχει ένα σύστημα αμοιβών.

Πως μαθαίνουν οι άνθρωποι

Πολιτικές και διαδικασίες της Διαχείρισης των Ανθρωπίνων Πόρων

Κλείσιμο του σεμιναρίου – Συμπεράσματα και Ιδέες που αποκόμισαν οι επιμορφούμενοι.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ:
Στο σεμινάριο αυτό αναπτύσσονται οι πλέον σύγχρονες μέθοδοι σχεδιασμού, πρόσληψης και αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων. Μέσω των case studies και της εμπειρίας του εισηγητή γίνονται κατανοητά τα προβλήματα και δίνονται οι κατάλληλες λύσεις.

Επικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής
Βογιατζίδη Κωνσταντίνα 210 5284328, 210 5200106, oikonomikotmima@oikonomotexniki.gr

 

Τι θα μελετήσετε...

 • Η άσκηση της Διαχείρισης των Ανθρωπίνων Πόρων
 • Η προσέλκυση και η επιλογή
 • Η Συνέντευξη
 • Η Πρόσληψη και η Αφομοίωση
 • Η Αξιολόγηση της απόδοσης των νέων εργαζομένων
 • Τα συστήματα αμοιβών των εργαζομένων
 • Πολιτικές και διαδικασίες της Διαχείρισης των Ανθρωπίνων Πόρων

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

 • Οικονομοτεχνική Seminars

  ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τετάρτη 12, 19 & Πέμπτη 13, 20  Ιουνίου 2019, Ωρες 16:00-21:00,  Πανεπιστημίου 58 Αθήνα, Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου MF...