Ορθή διαχείριση Χημικών Προιόντων

Ορθή διαχείριση Χημικών Προιόντων

ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΟNLINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Πέμπτη 16 & Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021,  Ωρες  16:00 -20:00

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

 ΚΑΝ. 1907/2006 (REACH) – ΚΑΝ. 1272/2008 (CLP),

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΑΝ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

ΣΚΟΠΟΣ:
Κύριος σκοπός του σεμιναρίου είναι η αναλυτική παρουσίαση των βασικών  διατάξεων των Καν. 1907/2006 και των τροποποιήσεών του μέχρι σήμερα καθώς και  του Καν.1272/2008 μετά την πλήρη ισχύ τους και πως αυτοί εφαρμόζονται στις χημικές ουσίες και τα μείγματα που παράγονται ή εισάγονται στην ΕΕ. Επίσης, θα γίνει κατανόηση και καθοδήγηση για τον τρόπο ταξινόμησης και επισήμανσης των χημικών προϊόντων ανάλογα με την επικινδυνότητά τους ώστε να βοηθηθούν οι εταιρείες να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της νομοθεσίας και να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις για τις ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις που έχουν γίνει.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
Το σεμινάριο απευθύνεται σε υπεύθυνους παραγωγής και ελέγχου ποιότητας παραγωγούς, εισαγωγείς, μεταγενέστερους χρήστες  και οποιονδήποτε ασχολείται με  κάθε είδους χημικά προϊόντα, όπως ανόργανες πρώτες ύλες, διαλύτες, βερνίκια –χρώματα δομικά υλικά, λιπάσματα, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, κ.α. Ενδιαφέρει άμεσα επιστήμονες συμβούλους ων αντίστοιχων εταιριών.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
ΚΑΙΤΗ ΠΟΥΡΝΑΡΑ
Χημικός και επιθεωρήτρια επικίνδυνων προϊόντων Γενικού Χημείου του Κράτους. Διαθέτει πολυετή πρακτική και διδακτική εμπειρία.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
1η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ REACH
 Υποχρεώσεις επιχειρήσεων στα πλαίσια του Κανονισμού REACH
 Ποιούς αφορά-Τι αλλαγές επιφέρει
 Εξαιρέσεις από τον Κανονισμό
• ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ
• Πεδίο εφαρμογής-Ρόλοι βάσει του Καν. REACH-Φορείς που υποχρεούνται σε καταχώριση-Εξαιρέσεις από την καταχώριση-Περιεχόμενα φακέλου καταχώρισης
• Ηλεκτρονικά εργαλεία καταχώρισης (IUCLID 6,REACH-IT)
• Τέλη καταχώρισης
 ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σε ποιούς απευθύνονται-Ευθύνη σύνταξης-Απαίτηση παροχής-Βασικές Αρχές-Βασικές ενότητες-Εκτεταμένα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας-
 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
• Έλεγχος συμμόρφωσης –Εξέταση προτάσεων δοκιμών-Αξιολόγηση ουσιών
 ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
• Candidate list-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV
• Διαδικασία-Στάδια αδειοδότησης-Χορήγηση αδειών-Εξαιρέσεις
 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVII
• Γενικές αρχές –Χρήση ουσίας που υπόκειται σε περιορισμό
• Κυρώσεις για μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Καν. REACH.

2η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ CLP
 Που εφαρμόζεται-Εξαιρέσεις
 Υπεύθυνοι προσδιορισμού κινδύνων
 Πληροφορίες που απαιτούνται στην ετικέτα-Παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις επισήμανσης
 Συμπληρωματικές πληροφορίες
 Γενικοί κανόνες επισήμανσης
 Εξαιρέσεις επισήμανσης
 Ειδικοί κανόνες επισήμανσης εξωτερικής, εσωτερικής και ενιαίας συσκευασίας
 Εναρμονισμένη ταξινόμηση-Ευρετήριο C & L Inventory
 Πως εφαρμόζουμε εναρμονισμένες ταξινομήσεις-παραδείγματα
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ( ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ)
• -Παραδείγματα ταξινόμησης
• Τροποποιήσεις του Κανονισμού
• Ποιες ουσίες κοινοποιούνται-Παραδείγματα
• Διαδικτυακές πωλήσεις-Τι ισχύει
▪ Εθνικό Μητρώο χημικών Προϊόντων-
▪ Εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό σύστημα κατηγοριοποίησης (EuPCS)
▪ Ευρωπαϊκό Κέντρο Δηλητηριάσεων (PCN)
Τι είναι ο Κωδικός UFI και τι σημαίνει για τις ετικέτες των προϊόντων
• Κυρώσεις για μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Καν. CLP.

Eπικοινωνία / Δηλώσεις Συμμετοχής:
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν  στα τηλέφωνα: 211-0131884 & 210-5200106 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση euromark@oikonomotexniki.gr

Τι θα μελετήσετε...

Πιστοποιήσεις

Ο Ομιλος MF Οικονομοτεχνική με την παρακολούθηση στο σεμινάριο σας δίνει τις παρακάτω πιστοποιήσεις.

  • Γραπτή Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Ευρωεκπαιδευτική ΕΠΕ
    Manager

    ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΟNLINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Πέμπτη 16 & Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021,  Ωρες  16:00 -20:00 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ...

Συχνές ερωτήσεις

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας
Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, στα τηλ: 210/5200106, 210-5284328
Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 5050 030221 686 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK,ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο e-mail: education@oikonomotexniki.gr υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σημειώσεων & βεβαίωση συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks

Επιπλέον σεμινάρια