Ο Νέος Νόμος 4782/2021 για τις Δημόσιες Συμβάσεις Εργων & Μελετών

Ο Νέος Νόμος 4782/2021 για τις Δημόσιες Συμβάσεις Εργων & Μελετών

 ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Πέμπτη 23  & Παρασκευή 24  Σεπτεμβρίου 2021 , Ωρες 10:00-15:00, 

ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.4782/2021
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

  • ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
    ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΩ
    COVID-19
  • ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΑΝ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM.US

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε τεχνικά και διοικητικά στελέχη, μηχανικούς κλπ δημοσίου και ιδιωτικού φορέα που αναλαμβάνουν ή έχουν την ευθύνη εκτέλεσης συμβάσεων δημοσίων έργων.

Επίτιμος προσκεκλημένος ομιλητής
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός & Πτυχιούχος Νομικής, πρώην Στέλεχος ΥΠΕΧΩΔΕ (Γ.Γ.Δ.Ε.), Συγγραφέας βιβλίων Τεχνικής Νομοθεσίας, Πρόεδρος σε μεγάλο αριθμό διαγωνισμών. Εισηγητής σεμιναρίων στελεχών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με μεγάλη διδακτική & πρακτική εμπειρία.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Α’ Ενότητα:
Τροποποιήσεις σε διαδικασία ανάθεσης που αφορά κυρίως ορισμούς
Διαδικασία ανάθεσης γενικά και τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών
Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δημόσιας σύμβασης
Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις
Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων
Επάρκεια προϋπολογισμού, ωριμότητα, μελέτες
Ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων
Εγγυήσεις
Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές
Διαδικασία ανάθεσης κάτω των ορίων
Β’ Ενότητα:
Τροποποιήσεις σε διαδικασία εκτέλεσης έργων και μελετών που αφορά κυρίως διοίκηση του έργου
Παρακολούθηση και επίβλεψη
Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου
Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων
Ψηφιακό αρχείο βαθμολόγησης
Χρονοδιάγραμμα κατασκευής
Προθεσμίες, επιμετρήσεις, λογαριασμοί, θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους
Ακαταλληλότητα υλικών – ελαττώματα – παράλειψη συντήρησης
Βεβαίωση περάτωσης εργασιών
Διοικητική παραλαβή για χρήση
Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων
Παραλαβή, διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών
Μεθοδολογία Παρουσίασης για online παρακολούθηση
Η παρουσίαση γίνεται μέσω της πλατφόρμας ZOOM.US Απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός PC με κάμερα και ηχεία. Δυνατότητα παρακολούθησης μέσω Internet και εύκολη χρήση από Laptop – Tablet – IPAD, I-PHONE, SMART PHONE.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ)

  • Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο email sales@oikonomotexniki.gr στα τηλέφωνα: 211 0131885.

Σχόλια

Αφήστε μας το σχόλιο σας

  • Οικονομοτεχνική Seminars

     ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Πέμπτη 23  & Παρασκευή 24  Σεπτεμβρίου 2021 , Ωρες 10:00-15:00,  ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.4782/2021 ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ...

Επιπλέον σεμινάρια